ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Дистанційне навчання з предмету "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)"

Література в ел.вигляді з предмета "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)"

Індивідуальні завдання

Орієнтовний перелік тем для ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Теми статей, рекомендованих до написання.

 також див. тут - Категорія:Планування експерименту
 1. Анкета для збору даних експеримента
 2. Статистична гіпотеза
 3. Дисперсія адекватності
 4. Дисперсії відтворюваності
 5. Ефект фактору
 6. Інтерпретація моделей
 7. Симплекс решітчастого планування
 8. Оптимальний план
 9. Квазіоптимальний план
 10. Дрейф неоднорідностей
 11. Метод еволюційного планування
 12. Взаємонейтралізуючі фактори
 13. Градієнтні методи оптимізації
 14. Симплексний метод оптимізації
 15. Однофакторний експеримент
 16. Багатофакторний експеримент
 17. Фізичний експеримент
 18. Математичний експеримент
 19. Імітаційний експеримент
 20. Реальний експеримент
 21. Мислений експеримент
 22. Компютерний експеримент
 23. Критичний експеремент
 24. Помилки реєстрації
 25. Помилки репрезентативності
 26. Потужність критерію
 27. Критерій Дункана
 28. Метод максимальної правдоподібності
 29. Рангова кореляція
 30. Бісеріальний коефіцієнт кореляції
 31. Рандомізація експерименту
 32. Факторіальні експерименти
 33. Інтервал невизначеності
 34. Функція відклику
 35. Статистичні числові характеристики
 36. Статистичні імовірності
 37. Теорії похибок
 38. Імовірнісна оцінка статистичних характеристик
 39. Унімодальний розподіл
 40. Нуль-гіпотеза
 41. Альтернативна гіпотеза
 42. Двобічна гіпотеза
 43. Однобічна гіпотеза
 44. F-розподіл
 45. Z-Критерій
 46. Х-Критерій
 47. Критерій Вальда
 48. Рандомізований критерій
 49. Основні задачі аналізу робочих процесів
 50. [[]]
 51. [[]]
 52. [[]]
 53. [[]]
 54. [[]]
 55. [[]]
 56. [[]]

Перелік термінів що потрібно розкрити (самостійно дописуємо ваші здобутки)

Ви можете написати статтю на свою власну тему, якщо вона задовольняє наступні умови:
*Термінів не повинно бути у uk.wikipedia.org, можлививй переклад з російської або інших мов.
*Термін повинен мати відношення до Планування Експерименту.


ВАШ ВАРІАНТ ТЕМИ: по предмету ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Щоб закріпити тему за собою напишіть відповідь на форумах, і вкажіть: групу, прізвище та конкретну тему, що ви вибрали.

Якщо тема надто широка - сформулюйте її більш-вузько. Бажано вказати які питання ви не плануєте висвітлювати. <analytics uacct="UA-19815617-1" ></analytics>