2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)"

 1. (20.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Бойко Ігор: Схема "чорного ящика" в плануванні експерименту. Фактори (входи) і параметри оптимізації (виходи) "чорного ящика".
 2. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Сарабун П.: Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту
 3. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Рівні факторів. Нульовий рівень. Інтервал варіювання фактору.
 4. (28.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Трушик Наталя: Проведення експерименту. Анкета для збору даних.
 5. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Готович Володимир: Оптимізаційні методи планування експериментів. Крокова процедура, метод Гаусса-Зейделя, метод крутого сходження..
 6. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Залецький Михайло: Регресійні моделі при повному 2 дробовому факторному експерименті. Визначення коефіцієнтів регресії..
 7. (21.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Белиця Юля: ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Белиця Юля:Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації.
 8. (30.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Методи прогнозування.
 9. (26.02.2010р.) ст.гр.СНм-52 Сиротюк Михайло: Планування експерименту при дисперсійному аналізі.Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби.
 10. (27.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Росинець Наталія: Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних..
 11. (04.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Чорнописька Юля: Прогнозування за допомогою нейронних мереж.
 12. (04.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Вельмик C.В.: Дробові репліки. Насичені плани. Генеруючі співвідношення. Ефективність реплік..
 13. (05.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Пельц І.В.: Рототабельне планування.
 14. (07.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Слойка Я.І.: Дрейф неоднорідностей.
 15. (07.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Марценюк О.А.: Планування експерименту при наявності некерованих змінних.
 16. (08.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Галас І.М.: Матриця планування експерименту.
 17. (08.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.: Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін..
 18. (09.03.2010р.) ст.гр.СН-51 Канєвська І.М.: Кореляційний аналіз експериментальних даних. Кореляційна матриця. Перевірка гіпотез відносно значень кореляційної матриці..
 19. (10.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Кобзар В.М.: Статистичні критерії згоди. Порівняння оцінок дисперсій..
 20. (10.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Пімєнов А.В.: Однофакторний, двофакторний і багатофакторний дисперсійний аналізи. Значимість впливів факторів на досліджувані параметри і перевірка відповідних гіпотез..
 21. (11.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Жунківський Ю.А.: Планування та проведення експерименту з моделями..
 22. (11.03.2010р.) ст.гр.СН-51 Яскевич Ю.В.: Довірчі інтервали та їх межі..
 23. (11.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 П.М.Чорний: ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталович Роман:Пасивний і активний експеримент.
 24. (11.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Маличок Денис Іванович: Регресійний аналіз експериментальних даних. Лінійні і нелінійні моделі. Оцінка параметрів моделі. Перевірка гіпотези адекватності моделі і досліджуваного процесу. Інтерпретація моделі..
 25. (12.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Проць В.Г.: Моделювання Об'єкту і Планування Експерименту.
 26. (17.03.2010р.) ст.гр.СН-51 Кливець І.М.: Задачі дисперсійного аналізу. Приклади задач.
 27. (17.03.2010р.) ст.гр.СН-51 Посмітюх Б.О.: Повний факторний експеримент..

Дописуйте по аналогії самі свої виступи