Однофакторний експеримент

Однофакторний експеримент – це експеримент, при проведенні якого досліджується вплив одного фактора на досліджуваний параметр.

Інші фактори, що впливають на досліджуваний параметр, або фіксуються і підтримуються при дослідженні на одному рівні, або просто не враховуються, якщо апріорі відомо, що їхнім впливом можна зневажити.

Організація і аналіз однофакторного експерименту залежать від рівнів фактора, що можуть бути якісними і кількісними (типу грошових надходжень, інвестиційних витрат, основних фондів, поточних витрат на виробництво, обсягу прибутку і напрямки його використання тощо). Крім цього, рівні факторів можуть, в свою чергу, поділятися на:

  • фіксовані, коли значення факторів задаються перед експериментом і строго встановлюються в процесі дослідження (обсяг поточних витрат на виробництво тощо);
  • з випадковими рівнями, коли значення фактора вибираються випадково з їх визначеної кількості (оператори для проведення досліджень, фінансові потоки за проектом одного типу і т.і.).


Література

Нечаєв В.П. Теорія планування експерименту / Нечаєв В.П., Берідзе Т.М., Кононенко В.В., Рябушенко Н.В., Брадул О.М. Навч. Посібник:– К.: Кондор, 2005. – 232 с. ISBN 966-351-019-6