Ефемерний ключ

Криптографічний ключ називається ефемерним, якщо він створений спеціально для виконання тільки одного розподілу ключів. Іноді ефемерні ключі використовують кілька разів в одній сесії, наприклад при широкомовленні, де ефемерний ключ створюється для кожного окремого повідомлення, а не окремої сторони. Ефемерний ключ використовується, наприклад, у системі відкритого шифрування при передачі повідомлення.