Шифрування

Шифрування (рос. - шифрование, англ. - enecryption) - це процес криптографічного перетворення даних, за допомогою якого відкритий текст перетворюється на шифрований з метою захисту від несанкціонованого доступу.