2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)"

  1. (20.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Бойко Ігор: Схема "чорного ящика" в плануванні експерименту. Фактори (входи) і параметри оптимізації (виходи) "чорного ящика".
  2. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Сарабун П.: ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Павло_Сарабун:Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту
  3. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Рівні факторів. Нульовий рівень. Інтервал варіювання фактору.
  4. (28.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Трушик Наталя: Проведення експерименту. Анкета для збору даних.
  5. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Готович Володимир: Оптимізаційні методи планування експериментів. Крокова процедура, метод Гаусса-Зейделя, метод крутого сходження..
  6. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Залецький Михайло: Регресійні моделі при повному 2 дробовому факторному експерименті. Визначення коефіцієнтів регресії..
  7. (21.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Белиця Юля: Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації...
  8. (30.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Методи прогнозування.
  9. (26.02.2010р.) ст.гр.СНм-52 Сиротюк Михайло: Планування експерименту при дисперсійному аналізі.Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби.
  10. (27.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Росинець Наталія: Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних..
Дописуйте по аналогії самі свої виступи