Відмінності між версіями «2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)"»

м
м
Рядок 16: Рядок 16:
 
# (08.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СНм-51 Галас І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Галас Іван:|Матриця планування експерименту]].   
 
# (08.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СНм-51 Галас І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Галас Іван:|Матриця планування експерименту]].   
 
# (08.03.2010р.) [[Користувач:zvizdar|ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бурак Андрій:|Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін.]].  
 
# (08.03.2010р.) [[Користувач:zvizdar|ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бурак Андрій:|Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін.]].  
# (09.03.2010р.) [[Користувач:inna|ст.гр.СН-51 Канєвська І.М]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Канєвська Інна:|ПКореляційний аналіз експериментальних даних. Кореляційна матриця. Перевірка гіпотез відносно значень кореляційної матриці.]].
+
 
 
Дописуйте по аналогії самі свої виступи
 
Дописуйте по аналогії самі свої виступи

Версія за 20:01, 9 березня 2010

 1. (20.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Бойко Ігор: Схема "чорного ящика" в плануванні експерименту. Фактори (входи) і параметри оптимізації (виходи) "чорного ящика".
 2. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Сарабун П.: ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Павло_Сарабун:Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту
 3. (27.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Рівні факторів. Нульовий рівень. Інтервал варіювання фактору.
 4. (28.01.2010р.) ст.гр.СНм-51 Трушик Наталя: Проведення експерименту. Анкета для збору даних.
 5. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Готович Володимир: Оптимізаційні методи планування експериментів. Крокова процедура, метод Гаусса-Зейделя, метод крутого сходження..
 6. (17.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Залецький Михайло: Регресійні моделі при повному 2 дробовому факторному експерименті. Визначення коефіцієнтів регресії..
 7. (21.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Белиця Юля: Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації...
 8. (30.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Олійник Євген: Методи прогнозування.
 9. (26.02.2010р.) ст.гр.СНм-52 Сиротюк Михайло: Планування експерименту при дисперсійному аналізі.Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби.
 10. (27.02.2010р.) ст.гр.СНм-51 Росинець Наталія: Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних..
 11. (04.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Чорнописька Юля: Прогнозування за допомогою нейронних мереж.
 12. (04.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Вельмик C.В.: Дробові репліки. Насичені плани. Генеруючі співвідношення. Ефективність реплік..
 13. (05.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Пельц І.В.: Рототабельне планування.
 14. (07.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Слойка Я.І.: Дрейф неоднорідностей.
 15. (07.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Марценюк О.А.: Планування експерименту при наявності некерованих змінних.
 16. (08.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Галас І.М.: Матриця планування експерименту.
 17. (08.03.2010р.) ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.: Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін..

Дописуйте по аналогії самі свої виступи