Схема гідравлічна принципова
Гідравлічна схема

Принципова (повна) схема - це схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними. Вона дає повне уявлення про принципи роботи виробу (установки). Принциповими схемами користуються для вивчення принципу роботи виробу, а також при налагодження, регулюванню, контролі та ремонті. shema

Рисунок 1 - Принципова гідравлічна схема гідроприводу (код Г3)


Гідравл́ічна (пневмат́ична) сх́ема — це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи познак інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні енергії стисненої рідини (газу). Гідравлічна схема є одним з видів схем виробів і позначаються у шифрі основного напису літерою «Г» (пневматична — літерою «П»).

Гідравлічні та пневматичні схеми в залежності від їх основного призначення поділяються на такі типи:

 • структурні;
 • принципові;
 • з'єднань.


Принципові гідравлічні (пневматичні) схеми

На принциповій схемі зображують всі гідравлічні (пневматичні) елементи або пристрої необхідні для здійснення і контролю у виробі заданих гідравлічних (пневматичних) процесів, і всі гідравлічні (пневматичні) зв'язки між ними. При цьому використовуються графічні умовні познаки:

 • для гідроакумуляторів, кондиціонерів, баків та інших елементів мереж за ГОСТ 2.780-68;
 • для апаратури керування за ГОСТ 2.781-96;
 • для насосів і двигунів за ГОСТ 2.782-96.

У табл. 1 дані короткі виписки з частини цих стандартів.

Таблиця 1. Умовні графічні позначення для гідравлічних і пневматичних схем:

№ п / п

 

Найменування

 

Умовні позначення

 

1

Трубопровід

а - всмоктування напору зливу

б - управління

Image002.jpg

2

Бак (резервуар)

3

Насос з постійним напрямком потоку

4

Насос шестерний

Image004+.jpg

5

Насос гвинтовий

Image006+.jpg

6

Насос ротаційний лопатевий

7

Фільтр для рідини або повітря

8

Гідромотор, загальне позначення

9

Регулюючий орган

а - нормально відкритий

б - нормально закритий

Image008+.jpg

10

Циліндр двосторонньої дії

а - з одностороннім штоком

б - із двостороннім штоком

11

Дросель

12

Клапан зворотний

13

З'єднання лінії зв'язку

14

Перехрещування лінії зв'язку

Image010+.jpg

15

Підведення рідини під тиском

16

Злив рідини з системи

17

Підведення повітря (газу) під тиском

18

Розподільник 4/2с управлінням

а - від рукоятки з фіксатором

б - від електромагніта з пружинним поверненням

19

Розподільник 4/3 з керуванням від двох електромагнітів

 


Кожен елемент повинен мати позиційне позначення, яке складається з літерного позначення і порядкового номера. Літерне позначення повинно бути скороченим найменуванням елемента, складене з його початкових або характерних букв, наприклад: клапан — К, дросель — ДР. Порядкові номери елементів (пристроїв) слід присвоювати, починаючи з одиниці, в межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі присвоєно однакову літерну позиційну познаку, наприклад, Р1, Р2, Р3 і т.д., К1, К2, К3 і т.д.

Літерні позиційні познаки основних елементів:

 • Пристрій (загальна познака) — А
 • Гідроакумулятор (пневмоакумулятор) — АК
 • Апарат теплообмінний — AT
 • Гідробак — Б
 • Вологовіддільник — ВД
 • Вентиль — ВН
 • Гідровитискувач — ВТ
 • Пневмоглушник — Г
 • Гідродвигун (пневмодвигун) поворотний — Д
 • Подільник потоку — ДП
 • Гідродросель (пневмодросель) — ДР
 • Гідрозамок (пневмозамок) — ЗМ
 • Гідроклапан (пневмоклапан) — К
  • Гідроклапан (пневмоклапан) витримки часу — КВ
  • Гідроклапан (пневмоклапан) тиску — КД
  • Гідроклапан (пневмоклапан) зворотний — КО
  • Гідроклапан (пневмоклапан) запобіжний — КП
  • Гідроклапан (пневмоклапан) редукційний — КР
 • Компресор — КМ
 • Гідромотор (пневмомотор) — М
 • Манометр — МН
 • Гідродинамічна передача — МП
 • Маслорозпилювач — МР
 • Олив'ярка — МС
 • Гідродинамічна муфта — МФ
 • Насос — Н
  • Насос аксіально-поршневий — НА
  • Насос-мотор — НМ
  • Насос пластинчастий — НП
  • Насос радіально-поршневий — HP
 • Пневмогідроперетворювач — ПГ
 • Гідропреретворювач — ПР
 • Гідророзподільник — Р
  • Реле тиску — РД
  • Гідроапарат (пневмоапарат) золотниковий — РЗ
  • Гідроапарат (пневмоапарат) клапанний — РК
  • Регулятор потоку — РП
 • Ресивер — PC
 • Сепаратор — С
 • Суматор потоків — СП
 • Термометр — Т
 • Гіродинамічний трансформатор — ТР
 • Пристрій випуску повітря — УВ
 • Гідропідсилювач — УС
 • Фільтр — Ф
 • Гідроциліндр (пневмоциліндр) — Ц

На принциповій схемі повинні бути однозначно визначені всі елементи, що входять до складу виробу і зображені на схемі.

Елементи у схемі нумерують. Номери розташовують по порядку, починаючи з одиниці, по напряму потоку рідини або повітря. Приклад нумерації зображений на рис.2, а. Однаковим елементам присвоюють загальний порядковий номер, після якого в дужках ставлять порядковий номер даного елемента (рис.2, б). Номери проставляють на полицях ліній-виносок.

Image2-1.jpg

Рисунок 2 - Нумерація елементів у принциповій схемі


Лінії зв'язку (трубопроводи) також нумерують. Порядкові номери трубопроводам присвоюють після того, як дані номери всіх елементів у схемі. Трубопроводи нумерують також по напряму потоку рідини або повітря (рис. 3).

Image3-1.jpg

Рисунок 3 - Нумерація лінії звязку


Якщо трубопровід виконаний у вигляді свердління або каналу всередині пристрою, то перед номером такої лінії зв'язку через точку ставлять номер даного пристрою (наприклад, номер 4.10 на рис. 3). Номер трубопроводу проставляють близько ліній виносок, але на відміну від номера елемента - без полиць (див. рис. 3).

На рис. 4 як приклад подана принципова гідравлічна схема, складена у відповідності з викладеними правилами. На принципових схемах поряд з умовними графічними позначеннями елементи та пристрої допускається зображати у вигляді схематичних розрізів. Такий розріз міститься на схемі, наведеній на рис 4.

Image4-1.jpg

Рисунок 4 - Принципова схема

Дані про елементи повинні бути занесені в перелік елементів. При цьому зв'язок переліку з умовними графічними познаками елементів повинна здійснюватися через позиційні познаки. Перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми або виконують у вигляді самостійного документа. Він містить такі графи позиційне позначення, позначення, найменування, кількість, примітка.

Однакові елементи із загальним номером записують в один рядок. У цьому рядку вказують номер початкового і кінцевого елементів. Наприклад, три однакових елемента з загальним номером записують так 7 (1) -7 (3).

Принципові гідравлічні (пневматичні) схеми позначаються у шифрі основного напису символами Г3 (П3).

перелік посилань

Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. -Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. -616с.,Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К:Вища школа, — 1995.- 463 с. — ISBN 5-11-004086-9.,Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.