Робоча конструкторська документація

Робоча конструкторська документація

Робоча конструкторська документація — це:

 • завершальна стадія проектно-конструкторських робіт і займає найбільшу частину часу у загальному їх обсязі. Робоча конструкторська документація на вироби розробляється у відповідності із затвердженим технічним проектом і вміщує в себе дані, які необхідні для виготовлення промислового зразка нового виробу в умовах конкретного виробництва.
 • сукупність конструкторських документів, що містять дані про розробки, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту виробу. Порядок розробки, оформлення та обіг конструкторської документації встановлений комплексом державних стандартів (ЄСКД), яка застосовується з 1971 р. для зниження вартості та скорочення строків конструкторської підготовки. ЄСКД (єдина система конструкторської документації).

Розробкою робочої конструкторської документації зображується продукт розумової діяльності конструктора, який предметно ще не існує і є необхідний для матеріального втілення машини, яка проектується.

Мета робочої конструкторської документації

Метою стадії є розроблення комплектів КД та ТД, необхідних і достатніх для виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції.Стадію виконують за один або декілька етапів, які визначають у ТЗ на ДКР. У загальному випадку стадію виконують за три етапи.

Розробка робочої конструкторської документації

У загальному випадку передбачає виконання таких робіт:

 1. розроблення конструкторської документації (КД) для виготовлення і випробувань дослідного зразка, засобів технологічного оснащення і контрольно-вимірювальної апаратури; ДСТУ 3974-2000
 2. повне комплектування розробленої документації;
 3. необхідні електричні розрахунки і розрахунки міцності;
 4. складання комплекту карт оцінки правильності застосування виробів;
 5. розроблення переліку продукції, що підлягає вхідному контролю і методики перевірки;
 6. забезпечення технологічності конструкції, точності виготовлення продукції та її складових частин;
 7. розроблення проектів технічних умов (ТУ) на продукцію та її складові частини;
 8. розроблення маршрутно-операційних карт, технологічних процесів на складні деталі,складальні одиниці для забезпечення заданої у технічному завданні (ТЗ) трудомісткості та передачу їх виробнику для організації серійного виробництва;
 9. розроблення програм, алгоритмів і тестів, що необхідні для випробування і опрацювання виробу, який входить до автоматизованих систем;
 10. уточнення норм витрат комплектувальних виробів і матеріалів.

Cклад робочої конструкторської документації

До складу робочої конструкторської документації можуть входити:

 1. креслення деталей, загальних видів, збірні, габаритні, монтажні;
 2. схеми з'єднань, функціональні, загальні, включення, принципові;
 3. таблиці;
 4. технічні описи;
 5. технічні умови;
 6. інструкції;
 7. специфікації;
 8. відомості купованих виробів;
 9. паспорт виробу;
 10. відомість специфікацій і т.

Етапи розробки робочої конструкторської документації

Робоча конструкторська документація розробляється протягом декількох послідовних трьох етапів, а саме:

 1. розробка конструкторської документації на дослідний зразок (або дослідну партію виробів);
 2. розробка конструкторської документації на установчу серію виробів;
 3. розробка конструкторської документації для серійного або масового виробництва виробів.
 • Перший рівень робочого проектування виконується у три, а іноді й у п'ять етапів.
 1. На першому етані розробляють конструкторську документацію для виготовлення дослідної партії. Одночасно визначають можливість одержання від постачальників деяких деталей і вузлів, блоків (комплектуючих). Всю документацію передають в експериментальний цех для виготовлення нею дослідної партії (дослідного зразка).
 2. На другому етапі здійснюють виготовлення і заводські випробування дослідної партії. Як правило, проводить заводські, механічні, електричні, кліматичні й інші випробування.
 3. Третій етап полягає у коригуванні технічної документації за результатами заводських випробувань дослідних зразків.
 4. Якщо виріб проходить державні випробування (четвертий етап), то в процесі цих випробувань уточнюються параметри і показники виробу в реальних умовах експлуатації, виявляються всі недоліки, що згодом усуваються.
 5. П'ятий етап складається в коригуванні документації за результатами державних випробувань і узгодженні з технологами питань, що стосуються класів жорсткості, точності, допусків і посадок.
 • Другий рівень робочого проектування виконується у два стани.
 1. На першому стані в основних цехах заводу виготовляють дослідну серію виробів, що потім проходить тривалі випробування в реальних умовах експлуатації, де уточнюють стійкість, довговічність окремих деталей і вузлів виробу, намічають шляхи їх підвищення. Запускові дослідних серій передує, як правило, технологічна підготовка виробництва.
 2. На другому етапі роблять коригування конструкторської документації за результатами виготовлення, випробування й оснащення технологічних процесів виготовлення виробів спеціальним оснащенням. Одночасно з цим коригують технологічну документацію.
 • Третій рівень робочого проектування виконується в два етапи.
 1. На першому стані здійснюють виготовлення й випробування головної або контрольної серії виробів, на основі якої роблять остаточне відпрацьовування і вивірення технологічних процесів і технологічного оснащення, коригування технологічної документації, креслень, а також нормативів витрат матеріалів і робочого часу.
 2. На другому етапі остаточно коригують конструкторську документацію.

Такий, на перший погляд, громіздкий порядок здійснення конструкторської підготовки виробництва в масовому або крупно-серійному виробництві дає великий економічний ефект. За рахунок ретельного відпрацьовування конструкції виробу і його окремих частин забезпечуються максимальна технологічність у виробництві, надійність і ремонтопридатність в експлуатації. Коло робіт, виконуваних на стадіях, може відрізнятися від розглянутого вище залежно від типу виробництва, складності виробу, ступеня уніфікації* рівня кооперування та інших факторів.

Послідовність конструкторської документації дослідного зразка

Розробку конструкторської документації дослідного зразка ведуть у такій послідовності:

 1. Розробка конструкторської документації, необхідної для виготовлення і випробування дослідного зразка (на цьому етапі необхідно проектувати і виготовляти нестандартне обладнання, без якого неможливо перевірити основні параметри виробу).
 2. Виготовлення і заводські випробування дослідного зразка.
 3. Коректування конструкторської документації за результатами виготовлення і заводських випробувань.
 4. Проведення державних випробувань дослідних зразків.
 5. Коректування документації за результатами державних випробувань дослідних зразків.

Робочу документацію установчої серії розробляють у такому порядку:

 • виготовлення і випробування установчої серії;
  • установча серія - партія виробів, у процесі виготовлення якої проводиться коректування документації і організації серійного чи масового виробництва;
 • коректування конструкторської документації;
  • за результатами виготовлення і дослідження установчої серії одночасно коректується і технологічна документація.

Робоча документація серійного і масового виробництва

Робоча документація серійного і масового виробництва розробляється у наступній послідовності:

 1. за результатами виготовлення і дослідження головної (першої контрольної) серії здійснюється вивірка технологічних процесів і технологічного оснащення, коректування технологічної документації, впровадження і здача технологічного оснащення виробництва, коректування нормативів витрат матеріалів і робочого часу;
 2. коректування конструкторської документації в міру запуску і випуску головної (контрольної) партії відповідно зафіксованого і повністю оснащеного технологічного процесу.

При проектуванні нового виробу встановлюються: сумісність чи виключення окремих етапів, календарні терміни виконання етапів, складові частини виробу, на котрі виготовляють самостійні комплекти конструкторської документації, кількість виготовлюваних дослідних зразків, розмір встановленої серії, обсяг і партійність серійного виробництва.

Посилання

 1. "Система розроблення та постачання продукції на виробництво" Київ-2001,ст.21.
 2. ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.http://docload.ru/Basesdoc/4/4556/index.htm
 3. http://lib.lntu.info/book/mbf/sgm/2010/10-164/page15.html
 4. http://www.br.com.ua/kurs/Other/53458-10.html