Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами (дисципліна)