Принципова гідравлічна схема

Принципова гідравлічна схема — це технічний документ, інформація якого представлена у вигляді умовних графічних зображень чи позначень про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними.

Рис.1 Принципова гідравлічна схема гідроприводу (код Г3)


Гідравлічні та пневматичні схеми в залежності від основного призначення діляться на наступні типи:

 • структурні;
 • принципові;
 • з'єднань.


Структурні гідравлічні (пневматичні) схеми

Елементи і пристрої зображують на структурній схемі у вигляді прямокутників, усередині яких вписані найменування їх функціональної частини. Згідно ГОСТу 2.721-68 всі елементи зв'язані між собою лініями взаємозв'язку (суцільні основні лінії), якими прийнято вказувати напрям потоків робочого середовища. Графічна побудова схеми надає якомога наочне уявлення про послідовність взаємодії функціональних частин у виробі. В разі наявності на схемі великого числа функціональних частин допускається замість найменувань, типів і позначень проставляти порядкові номери справа від зображення або над ним ( як правило, зверху вниз в напрямку зліва направо ). Найменування, типи і позначення зрештою вказують у таблиці, яка розміщається на полі схеми. Цей вид схем позначається у шифрі основного напису символами Г1 ( П1 - для пневматичних).

Принципові гідравлічні (пневматичні) схеми

Принципова схема містить всі гідравлічні (пневматичні) елементи або пристрої необхідні для того, щоб здійснювати і контролювати у виробі задані гідравлічні (пневматичні) процеси, і всі гідравлічні (пневматичні) зв'язки між ними. В такому випадку використовують графічні умовні позначки:


 • для гідроакумуляторів, кондиціонерів, баків та інших елементів мереж згідно ГОСТу 2.780-68;
 • для апаратури керування згідно ГОСТу 2.781-96;
 • для насосів та двигунів згідно ГОСТу 2.782-96;
 • для пневмо- гідрокомунікацій (гідроліній) згідно ГОСТу 2.784-96.


Зауважимо, що елемент повинен мати свою позиційну позначку, яка складається з літерного позначення і порядкового номера. Літерне позначення – це скорочене найменування елемента, складене з його початкових або характерних букв, наприклад: клапан — К, дросель — ДР. Порядкові номери елементів (пристроїв) слід присвоювати, починаючи з одиниці, в межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі присвоєно однакову літерну позиційну позначку, наприклад: Р1, Р2, Р3 і т.д., К1, К2, К3 і т.д.

Літерні позиційні позначення основних елементів виглядають так:

 • Пристрій (загальна позначка) — А
 • Гідроакумулятор (пневмоакумулятор) — АК
 • Апарат теплообмінний — AT
 • Гідробак — Б
 • Вологовіддільник — ВД
 • Вентиль — ВН
 • Гідровитискувач — ВТ
 • Пневмоглушник — Г
 • Гідродвигун (пневмодвигун) поворотний — Д
 • Подільник потоку — ДП
 • Гідродросель (пневмодросель) — ДР
 • Гідрозамок (пневмозамок) — ЗМ
 • Гідроклапан (пневмоклапан) — К
 • Гідроклапан (пневмоклапан) витримки часу — КВ
 • Гідроклапан (пневмоклапан) тиску — КД
 • Гідроклапан (пневмоклапан) зворотний — КО
 • Гідроклапан (пневмоклапан) запобіжний — КП
 • Гідроклапан (пневмоклапан) редукційний — КР
 • Компресор — КМ
 • Гідромотор (пневмомотор) — М
 • Манометр — МН
 • Гідродинамічна передача — МП
 • Маслорозпилювач — МР
 • Олив'ярка — МС
 • Гідродинамічна муфта — МФ
 • Насос — Н
 • Насос аксіально-поршневий — НА
 • Насос-мотор — НМ
 • Насос пластинчастий — НП
 • Насос радіально-поршневий — HP
 • Пневмогідроперетворювач — ПГ
 • Гідропреретворювач — ПР
 • Гідророзподільник — Р
 • Реле тиску — РД
 • Гідроапарат (пневмоапарат) золотниковий — РЗ
 • Гідроапарат (пневмоапарат) клапанний — РК
 • Регулятор потоку — РП
 • Ресивер — PC
 • Сепаратор — С
 • Суматор потоків — СП
 • Термометр — Т
Рис.2 Нумерація елементів в принциповій схемі
 • Гіродинамічний трансформатор — ТР
 • Пристрій випуску повітря — УВ
 • Гідропідсилювач — УС
 • Фільтр — Ф
 • Гідроциліндр (пневмоциліндр) — Ц


Всі елементи, які входять до складу виробу і зображені на схемі,мають бути однозначно визначені на принциповій схемі. Дані про елементи обов'язково заносять в перелік елементів. Зв'язок переліку з умовними графічними позначеннями елементів повинен здійснюватися через позиційні позначки. Перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми або виконують у вигляді самостійного документу. Ці схеми позначаються у шифрі основного напису символами Г3 (П3').

Елементи у схемі обов'язково нумерують. Номери розташовують по порядку, починаючи з одиниці, у напрямку потоку рідини або повітря. Приклад нумерації показаний на рис.2.Схеми з'єднань

Рис.3 Нумерації ліній зв'язку


На схемах з'єднань, крім усіх гідравлічних і пневматичних елементів, показують також трубопроводи та елементи їх з'єднань. При цьому, з'єднання трубопроводів показують у вигляді спрощених зовнішніх обрисів, а самі трубопроводи — суцільними основними лініями.

Схема з'єднання (монтажна) - це схема, що показує з'єднання частин виробу (установки) і визначає трубопроводи, якими здійснюються ці сполучення, а також місця їх приєднання і введення. Деякі умовні графічні позначення для принципових схем наведено в табл.1.

Слід зауважити, що розташування графічних позначень елементів і пристроїв на схемі повинно приблизно відповідати дійсному розміщенню елементів і пристроїв у виробі. На схемі допускається не відображати розташування елементів і пристроїв у виробі, якщо її виконують на декількох аркушах або розміщення елементів і пристроїв на місці експлуатації невідоме.

Біля графічних позначень елементів і пристроїв вказують позиційні позначки, присвоєні їм на принциповій схемі. Біля або всередині графічного позначення пристрою і близько графічного позначення елемента допускається вказувати його найменування та тип і (або) позначення документа, на підставі якого пристрій застосовано, номінальні значення основних параметрів (тиск, подача, витрата і т.п.).

Ці схеми позначаються у шифрі основного напису символами Г4 (П4).Умовні позначення на гідравлічних схемах

При читанні принципових схем користуються умовними графічними позначеннями, наведеними в таблиці у відповідних стандартах.


Таблиця 1
Умовне позначення Назва Умовне позначення Назва
Лінії зв’язку (трубопроводи) Регулюючий орган
1 val.gif - всмоктування, напору, зливу 11 val.gif - нормально закритий
2 val.gif - управління 12 val.gif - нормально відкритий
3 val.gif - дренажні Клапани
4 val.gif З’єднання ліній зв’язку 13 val.gif - запобіжний з власним управлінням (прямої дії)
5 val.gif Перехрещування лінії зв’язку 14 val.gif - диференційний (що підтримує тиск р1-р2=const)
6 val.gif Трубопровід гнучкий Гідроциліндри двосторонньої дії
7 val.gif Підвід рідини 15 val.gif - з одностороннім штоком
8 val.gif Злив рідини 16 val.gif - з двостороннім штоком
9 val.gif Гідробак 17 val.gif - з диференційним поршнем
10 val.gif Фільтр 18 val.gif - плунжерний односторонньої дії
Насоси Розподілювачі
- 19 val.gif з постійним потоком 29 val.gif - чотирьохлінійний двопозиційний
20 val.gif - регульовані 30 val.gif - чотирьохлінійний трьох- позиційний
Гідродвигуни Типи управління розподілювачем
21 val.gif - з постійним напрямком потоку 31 val.gif - ручне
22 val.gif - регульовані 32 val.gif - від кулачка
23 val.gif Гідроклапан зворотній 33 val.gif - пружиною
24 val.gif Кран 34 val.gif - від рукоятки з фіксатором
Дроселі 323 val.gif - від електромагніта
26 val.gif - нерегульований 35 val.gif - гідравлічне
27 val.gif - регульований 36 val.gif - електрогідравлічне
2932 val.gif Гідропідсилювач 37 val.gif Камера мембранна двосторонньої діїРазом з тим, на принципових схемах допускається поряд з умовними графічними позначеннями зображати елементи та пристрої у вигляді схематичних розрізів. Такий розріз міститься на схемі, що представлена на рис.4. Також тут наведений приклад принципової схеми, яка виконана відповідно до вищевказаних вимог.

Рис.4 Принципова гідравлічна схема


Примітки

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

ГОСТ 2.704-76 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

ГОСТ 2.780-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические

ГОСТ 2.781-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные

ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические.

ГОСТ 2.784-96: Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.


Джерела

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К:Вища школа, — 1995.- 463 с. — ISBN 5-11-004086-9.

Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. -Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. -616с.

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.