Потокове шифрування

Прізвище Плетюк
Ім'я Іван
По-батькові Миколайович
Факультет ФІС
Група СНс-43


Потокове шифрування (рос. - поточное шифрование, англ. - stream coding) - це спосіб шифрування даних, коли кожний знак шифрується окремо. Цей криптоалгоритм обробляє інформацію посимвольно, тому, користуючись ним, можна послідовно шифрувати та розшифровувати інформацію будь-якого обсягу. Таке шифрування застосовують переважно в каналах зв'язку. Найбільш поширені потокові шифри, накладаючи вихідний текст на попередньо згенеровану шифрувальну послідовність, посимвольно опрацьовують його. Таке накладання здійснюєтсья з використанням відомої в арифметиці оборотної операції за модулем 2, яку застосовують для шифрування тексту. Знаючи результат і всі операнди, крім одного, за допомогою арифметичної операції за модулем 2 можна визначити цей невідомий операнд. За використання потокового шифрування окремі символи згенерованої шифрувальної послідовності зазвичай позначаються літерою γ(гамма). Тому потокові шифрування ще називають шифрами гамування.