Поплавцеві витратоміри

Витратомір Krohne-H250

Поплавцевий витратомір – прилад, призначений, для вимірювання об'ємної витрати рідини або газу.
По способу застосування поплавцеві витратоміри відносять до витратомірів обтікання постійного перепаду тиску.

Принцип роботи

Поплавцевий витратомір: 1 - реєструючий прилад; 2 - поплавець; 3 - конічне сідло; 4 - перетворювач.


Чутливий елемент виконаний у вигляді поплавця 2, який переміщується вертикально відносно конічного сідла 3. Підйом поплавка 2 збільшує площу поперечного перерізу F, а отже і кількість протікаючої речовини. Висота підйому поплавка 2 визначається моментом рівноваги протилежно діючих на нього сил: сили тяжіння поплавка і сил, які визначаються самим рухомим потоком. Поплавець жорстко закріплений на штокові. На верхньому кінці штока закріплений сердечник перетворювача 4. Величина підйому фіксується перетворювачем 4 і передається на реєструючий прилад 1.


Довжина і діаметр конічного сідла поплавкового витратоміра приблизно рівні. Це і є їхньою відмінністю від ротаметрів, оскільки довжина конічної трубки ротаметра значно більша за її діаметр.

Технічні характеристики

  • Хід поплавця не перевищує 40…70 мм;
  • Основна приведена похибка у комплекті із вторинним вимірювальним перетворювачем диференційно-трансформаторного типу становить ± 2,5%;
  • Температурний діапазон від -40 до +150˚С;
  • Робочий тиск до 32МПа;
  • Динамічний діапазон 10:1.

Різновиди

Поплавкові витратоміри бувають з дисковим або дисково-циліндровим поплавком і з конічним поплавком. У першому випадку поплавок переміщується всередині сідла, виконаного у вигляді конуса або сопла, у другому випадку - всередині сідла, виконаного у вигляді диска.

Переваги та недоліки

При дискових поплавцях в'язкість вимірюваної речовини мало впливає на показання приладу. Проведені на маслі, воді і парі досліди показали, що при числах Рейнольдса, віднесених до діаметру поплавка, понад 1000, свідчення поплавцевих витратомірів з дисковим поплавком не залежить від в'язкості. Це є перевагою цього типу в порівнянні з витратомірами змінного перпаду тиску.

До недоліків поплавцевих витратомірів, так само як і інших витратомірів обтікання, слід віднести необхідність градуювання і залежність показів приладу від тертя в сальнику. Крім того, поплавкові витратоміри з діаметром умовного проходу більше 200 мм громіздкі і мають велику вагу.

Список використаної літератури

  • Монахов Валентин Иванович Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара, М.—Л., Госэнергоиздат, 1962, 128 с. с черт. (Б-ка по автоматике, вып. 50)
  • Контрольно-измерительные приборы и инструменты: К64 Учебник для нач. проф. образования / С. А. Зайцев, Д. Д. Гри­банов, А.Н.Толстов, Р.В.Меркулов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с

Посилання

  • [1] Витратоміри обтікання