Політика безпеки інформаційних потоків

Політика безпеки інформаційних потоків - визначає безперервний порядок взаємодії об'єктів у системі. Ця політика полягає в розподіленні множини інформаційних потоків у системі на дві підмножини потоків - бажаних та небажаних, що не перетинаються, і унеможливлює породження в системі небажаних інформаційних потоків.