Пластинчастий насос

Альтернативний текст
Принцип роботи пластинчастого насосу одинарної дії

Насос пластинчастий (П.Н.) рос. насос пластинчатый, англ. vane pump, guided vane pump, нім. Flügelzellenpumpe f, Zellenpumpe f, Drehschieberpumpe f — насос шиберний, шибери якого виконано у формі пластин.

Пластинчастий насос, різновид об'ємного роторного насоса, робочими органами якого є ротор, що обертається в ексцентрично розточеному статорі, і пластинки, вставлені в подовжні пази ротора і притискувані до статора відцентровою силою, пружинами або тиском рідини, осі ротора, що підводиться з боку. Інколи П. Н. називають також діафрагмовий насос.

Пластинчасті гідронасоси – це гідромашини, в яких роль витискувача робочої рідини виконують радіально розміщені плаcтини, які здійснюють зворотно-поступальні рухи при обертанні ротора. В російській літературі пластини часто називають шиберами, а насоси – шиберними.

Пластинчасті насоси мають низький рівень шуму і хорошу рівномірність подачі. Також ці насоси мають відносно великі робочі об’єми при невеликих габаритах. Пластинчасті гідронасоси можуть працювати на тиску до 21 МПа при частоті обертання 150 об/хв.

Пластинчаті насоси - забезпечують рівномірну, і спокійну подачу масла на виході, ці насоси можуть використовуватися для дозування. В якості регулюючого пристрою застосовуються гідравлічні та механічні регулятори. Рекомендовані частоти обертання приводу, зазвичай, лежать в межах 900-1800 об / хв .


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Альтернативний текст
Пластинчастий насос

Насоси, по характеру сил, що в них переважають, можна поділити на:

 • об’ємні, в яких переважають сили тиску
 • динамічні, де перевага належить силам інерції.

Пластинчасті насоси належать до об’ємних. Процес їх роботи ґрунтується на змінному заповненні робочої камери рідиною і витісненні її з робочої камери.

Пластинчасті насоси - забезпечують рівномірне і спокійне всмоктування перекачуваного продукту на виході з насоса, можуть використовуватися для дозування. Можуть бути як регульованими, так і нерегульованими. У пластинчастих регульованих насосах зміна подачі здійснюється за рахунок зміни обсягу робочої камери завдяки зміні ексцентриситету ротора і статора. В якості регулюючого пристрою застосовуються гідравлічні та механічні регулятори.

До числа найбільш досконалих і дешевих видів насосів. що застосовуються для автоматизації робочих процесів в промисловості, належать об’ємні гідромашини, що називаються пластинчастими насосами.

Насоси даного типу також відомі в промисловості як «лопастні» насоси. Однак, враховуючи що згідно прийнятої в гідромашинобудуванні класифікації термін «лопатні» насоси (2) зайнятий за машинами, що працюють по центр обіжному принципу, в другому виданні книги в відповідності до термінології, розробленої Академією Наук СССР (2), прийнятий термін «пластинчасті» насоси. При цьому мається на увазі, що цьому типу насосів властиві всі особливості об’ємних гідромашин, до числа яких відносяться:

 • незначна залежність від швидкості робочої рідини сил, діючих на робочі органи насосу, величина яких визначається тиском в зоні нагнітання;
 • герметичне відокремлення зони нагнітання від всмоктувальної, що здійснюється за допомогою ротора, статора і замикачів, тобто, в даному випадку, пластин (лопаток ) (3).
Альтернативний текст
Пластинчастий насос

Викладені особливості об'ємних гідромашин відносяться також до пластинчастих гідромоторів, в якості яких завжди можуть бути використані насоси, що мають механізм для примусового ведення пластин. Пластинчасті насоси, в яких для ведення пластин використовується центробіжна сила, необоротні, так як на відміну від насосу, в момент запуску, коли центр обіжна сила відсутня, гідромотори повинні розвивати крутний момент, необхідних для подолання діючого навантаження.

Розрізняють пластинчасті насоси і гідромотори одиничної і подвійної дії, починають застосовуватись також машини багатократної дії. В машинах одиничної дії за один оборот валу відбувається один повний цикл роботи, що включає процес всмоктування і процес нагнітання. В машинах подвійної дії за один поворот валу відбувається два повних циклу роботи, тобто два процеси всмоктування і два процеси нагнітання, в машинах потрійної дії – три цикли і т.д. Насоси і гідромотори одиничної дії виконуються як регульовані, так і не регульовані; на ротор такої машини в радіальному напрямку діє тиск робочої рідини, який передається на опори, що монтуються більшою частиною на підшипниках кочення. Тому величина тиску робочої рідини, циркулюючої в таких машинах, визначається наявними в розпорядженні конструктора підшипників. Оскільки при високих тисках знадобилось би застосовувати громісткі підшипники, то в відомих конструкціях насосів і гідромоторів одиничної дії величина тиску не перевищує 105 кГ/см2. Насоси і гідромотори подвійної і багатократної дії виконуються тільки як нерегульовані, проте тиск робочої рідини, діючої на ротор в радіальному напрямі, врівноважується, опори машини розгружуються і вал її передає тільки крутний момент. Це є суттєвою перевагою, в значній мірі визначаючої простоту і компактність конструкції, її малу вагу. В відомих конструкціях насосів і гідромоторів подвійної дії робочий тиск складає 140 кГ/см 2, а в деяких випадках і більше. В насосах, що застосовуються для промислового обладнання, відношення ваги до ефективної потужності складає близько 2 кГ/кВт. Технологічна простота конструкції пластинчастих машин сприяє їх серійному виробництву.

Відмічені позитивні властивості пластинчастих насосів і гідромоторів стали причиною того, що в багатьох країнах вони виготовляються централізовано, в великих кількостях на спеціалізованих підприємствах.

Розрізняють насоси одноразової та багаторазової дії, одинарні та подвоєні. Насоси одноразової дії можуть бути із сталою та мінливою подачею, регулювання якої здійснюється шляхом зміни ексцентриситету. Ротор та підшипники насоса одноразової дії зазнають однобічної сили тиску, що зменшує їх довговічність. У насосах дворазової дії, завдяки наявності двох протилежно розташованих порожнин, ротор розвантажено від сил тиску, а підвід рідини до камер та відвід з них здійснюють через торцеві вікна статора, проте такі насоси не регулюються.

Основні параметри:

 • Робочий об'єм від 5 до 350 см 3.
 • Робочий тиск до 140 бар.
 • Діапазон частот обертання 1000…1500 хв -1

ПРИНЦИП РОБОТИ


Альтернативний текст

Робочий орган пластинчастого (шиберного) насоса виконаний у вигляді ексцентрично розташованого ротора, що має поздовжні радіальні пази, в яких ковзають плоскі пластини (шибери), що притискається до статора відцентровою силою.

Так як ротор розташований ексцентрично, то при його обертанні пластини, перебуваючи безперервно в зіткненні зі стінкою корпусу, то входять в ротор, то висуваються з нього.

Під час роботи пластинчастого шиберного насоса на всмоктуючій стороні утворюється розрідження і перекачувана маса заповнює простір між пластинами і далі витісняється в нагнітальний патрубок.

Пластинчасті (шиберні) насоси відрізняються простотою при монтажі та проведенні сервісних заходів, відповідають найвищим вимогам при застосуванні в різних галузях промисловості.


ПЛАСТИНЧАСТІ НАСОСИ ОДИНИЧНОЇ (ОДИНАРНОЇ ДІЇ)


Альтернативний текст
Пластинчастий насос одиничної дії. Схема

Принцип дії насосу одиничної дії полягає в наступному. При повідомленні обертового моменту вала насосу ротор насосу приходить в обертання. Під дією центробіжної сили пластини прижимаються до корпусу статора, в результаті чого утворюється дві порожнини, геометрично відділені одна від одної. При проходження пластин через область всмоктування, обєм робочих камер між ними збільшується і відбувається всмоктування робочої рідини. При проходженні пластин через область нагнітання, об’єм робочих камер між ними зменшується і відбувається витіснення робочої рідини в лінію нагнітання. Для забезпечення прижиму пластин в зоні нагнітання в площину під ними підводиться тиск з лінії нагнітання. В деяких випадках додатковий контакт пластин організовується за рахунок встановлення пружин під пластинами.

Насоси одиничної дії конструктивно можуть виконуватись з регулюванням робочим об’ємом. Регулювання робочого об'єму відбувається за рахунок зміни величини ексцентриситету ε.3.1. Принципова схема


Альтернативний текст
Рис.1 Принципова схема

Принципова схема роботи пластинчастого насосу одиничної дії зображена на рис. . При обертанні ротора 1, в пазах якого розміщені пластини 2, в напрямку, вказаному стрілкою, відбувається зміна площ CDD1C1 і ABB1A1, оскільки пластини завжди контактують з внутрішньою циліндричною поверхнею статора 3, центр якої О зміщений на величину, що називається ексцентрицитетом, відносно центра ротора О1.

Збільшення площі CDD1C1 викликає збільшення об’єму камери, створеної циліндричними поверхнями статора і ротора, двома пластинами і двома торцевими поверхнями, розміщеними в площинах, паралельних площині креслення, яке конструктивно можна представити в виді торців двох кришок.

Зменшення площі ABB1A1 викликає зменшення об’єму аналогічної камери. Тому в першій камері утворюється розрідження, і її об’єм заповнюється всмоктуваною робочою рідиною. Зменшення об’єму другої камери викликає нагнітання робочої рідини в напірну магістраль насосу. Щоб напірна магістраль завжди була ізольована від всмоктуючої, на статорі чи торцевих поверхнях передбачується ущільнююча перемичка, розміщена на куті, величина якого повинна бути ε ≥ β (формула 1), де [math]\beta\\={2\pi\; \over z}[/math] - кут між пластинами; z – число пластин.

В ряді конструкцій пластини мають примусове ведення, для чого на їх торцях виконуються осі 4, які входять в полушки 5, що переміщуються при обертанні ротора в кільцевих канавках 6, виконаних в кришках. Камери під торцями пластин 7 за допомогою канавок 8 з’єднуються в залежності від положення пластин чи з порожниною всмоктування, чи з порожниною нагнітання, і тому пластини, здійснюючи всмоктування і нагнітання, збільшують продуктивність насосу.


3.2. Насоси одиничної дії з двома пластинами


Альтернативний текст
Рис.2 Принципова схема

Принципова схема роботи представлена на рис. 1, придатна для насосів, у яких число пластин z не менше 3. При z=2 кут між пластинами β = π , і принципова схема роботи насосу повинна бути виконана так, як показано на рис. 2. Суттєва різниця між насосами, побудованими по схемах, зображених на рис. 1 і 2, полягає в тому, що для створення ущільнення між порожнинами нагнітання і всмоктування в насосі, працюючому по схемі, наведеній на рис.2, ротор повинен мати контакт зі статором. В насосі, працюючому по схемі, показаній на рис. 1, ущільнення між порожнинами здійснюється пластинами на дузі ущільнюючої перемички, відповідної куту . Відмічена особливість дозволяє на основі схеми, зображеної на рис. 2, конструювати тільки нерегульовані насоси. Притиск пластин до внутрішньої поверхні статора здійснюється за допомогою пружини.

Для визначення продуктивності такого насосу необхідно обрахувати заштриховану на рис. 2 площу.


3.3. Переваги та недоліки у пластинчастих насосів одинарної дії


Альтернативний текст
Внутрішня будова пластинчастого насоса подвійної дії

ПЕРЕВАГИ

 • Низький рівень шуму
 • Низький рівень пульсації
 • Можливість регулювання робочого об’єму
 • Низька, в порівнянні з роторно-поршневими насосами, вартість.
 • Менш вимогливі до чистоти робочої рідини.

НЕДОЛІКИ

 • Велике навантаження на підшипники ротора
 • Важкість ущільнення торців пластин
 • Низька ремонтоздатність
 • Відносно невисокий тиск (до 7МПа)

4. ПЛАСТИНЧАСТІ НАСОСИ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ


Альтернативний текст

Принцип дії насосу подвійної дії повністю аналогічний принципу роботи насосу одиничної дії. Відмінністю є наявність двох зон всмоктування і двох зон нагнітання. Для забезпечення контакту пластин в зоні нагнітання, аналогічно як і в насосах одиничної дії, підводиться тиск нагнітання.
4.1. Принципова схема


Альтернативний текст
Рис. 3 Принципова схема

Найбільш відома і проста принципова схема роботи насосу подвійної дії зображена на рис. 3. Особливістю насосів даного типу є те, що пластини 2 вільно переміщаються в пазах ротора 1. при пуску насоса викидаються центробіжною силою і в подальшому при роботі контакт пластин з кривою статора 3 здійснюється під дією центробіжної сили і тиску нагнітаючої рідини, яка для цієї цілі підводиться в кільцеву канавку 4. Процеси всмоктування і нагнітання здійснюють камери насосу, кожна з яких утворюється двома сусідніми пластинами, внутрішньою поверхнею статора, зовнішньою циліндричною поверхнею ротора і двома торцевими поверхнями розподільних дисків. При обертанні ротора в напрямку, вказаному стрілкою, площа CDD1C1 камери всмоктування збільшується, а, відповідно, збільшується і об’єм камери, в якій утворюється розрідження, в результаті чого камера заповнюється всмоктуваною робочою рідиною.

В той же час площа ABB1A1 камери нагнітання зменшується, що відповідає зменшенню об’єму всієї камери і робоча рідина витісняється в напірну магістраль. Для ізоляції напірної магістралі від всмоктуючої – на розподільних дисках виконуються перемички на дузі, відповідної куту ε , величина якого визначається формулою 1. Профіль статора всередині кута ε утворюється радіусом r0 , проведеним з центру О. За один оберт ротора кожна камера 2 рази виконує всмоктування і нагнітання робочої рідини, і тому насоси, працюючі по такому принципу, отримали назву насоси подвійної дії. Таким чином, насос що розглядається має дві порожнини всмоктування і дві порожнини нагнітання, які з’єднуються в одну всмоктуючи і одну напірну магістраль обвідними каналами. Таке виконання насосу дозволяє урівняти тиск робочої рідини на ротор насосу, діюче в двох площинах нагнітання, розміщених діаметрально протилежно, і розвантажити підшипники. Для повної врівноваженості число камер, рівне числу пластин, повинне бути парним.

Теоретична продуктивність насоса подвійної дії визначається як різниця об’ємів двох камер (заштриховані площі на рис. 3) помноженій на число утворених пластинами камер і швидкість обертання ротора з врахуванням двійної дії насосу.

[math]Q_T \ =2\left [ \frac{1}{2}(R^2-r_p^2)\beta\ - \frac{1}{2}(r_0^2-r_p^2)\beta\(\right ]Bnz[/math]

Оскільки [math]\beta\\={2\pi\; \over z}[/math], то

[math]Q_T \ =2\pi\ Bn(R^2-r_0^2)[/math]

З врахуванням об'єму що займають пластини, ця потужність повинна бути зменшена на величину


[math]q ={2(R-r_0)Bbzn \over cos\zeta}[/math]

Остаточно:

[math] Q_T = 0.002Bn(R-R_0) \left[ \pi (R+r_0) - \frac{bz}{\cos \zeta}\right] [/math] л/хв,

Де R і r_0 - радіуси профіля статора з спільним центром в точці О в см;

B - ширина ротора в см;
n - швидкість обертання ротора в об/хв;
b - товщина пластини в см;
z - число пластин;
[math]\zeta\[/math] - кут нахилу пластин на радіусі R.

Таким чином, продуктивність насосів подвійної дії пропорційна різниці великого і малого радіусів статора, яка для даної конструкції насосу є величиною постійною і в процесі його роботи змінитись не може. Тому насоси подвійної дії виконуються як нерегульовані.


4.2. Переваги та недоліки у пластинчастих насосів подвійної дії


ПЕРЕВАГИ

 • Низький рівень шуму
 • Низький рівень пульсації
 • Можливість регулювання робочого об'єму
 • Врівноваження радіальних навантажень в роторі
 • Низька, в порівнянні з роторно-поршневими насосами, вартість
 • Менш вибагливий до чистоти робочої рідини
 • Більший, в порівнянні з пластинчастими насосами одиничної дії, тиск (до 21МПа)

НЕДОЛІКИ

 • Низька ремонтоздатність
 • Важкість ущільнення торців пластин

5. РЕГУЛЬОВАНІ ПЛАСТИНЧАСТІ НАСОСИ


Альтернативний текст

У регульованих пластинчастих насосах можна змінювати положення статора і тим самим задавати подачу насоса. Існує три способи регулювання подачі лопатевого насоса:

 1. Гвинтом регулювання максимального тиску (1)
 2. Гвинтом регулювання вертикального положення (2)
 3. Регулювальним гвинтом обмеження максимальної подачі (3)
6. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЛАСТИНЧАСТИХ НАСОСІВ


У порівнянні з шестеренними, пластинчасті насоси можуть створювати більш рівномірну подачу, а в порівнянні з роторно-поршневими і поршневими - вони, в основному дешевші, простіші по конструкції і менш вимогливі до фільтрації робочої рідини. Одним з важливих, виграшних параметрів цих насосів є низький рівень шуму при його роботі.

З недоліків можна відзначити складність конструкції і низьку ремонтопридатність , а також не дуже високий тиску.

В даний час об’ємні гідроприводи стали одними з основних засобів автоматизації робочих процесів в промисловості, що можна пояснити рядом важливих їх переваг перед іншими видами приводів:

 • самозмащування механізмів і гідроприводів, працюючих, зазвичай, на мінеральних маслах, що сприяє досягненню високої зносостійкості і надійності в роботі;
 • можливість широкого безступінчастого регулювання швидкостей на ходу машини;
 • автоматичне застереження механізмів гідропривода і приводимої ним машини від перевантажень, що попереджує виходи з ладу чи поломки;
 • можливості широкої автоматизації робочих процесів, оскільки кінематично досить важкі системи легко компонуються з окремих функціональних гідровузлів, що з’єднуються один з одним трубами;
 • легкість нормалізації функціональних гідровузлів, які можна виготовляти серійно на спеціалізованих заводах;
 • можливість просто і надійно розвивати великі зусилля і крутні моменти за допомогою малогабаритних гідровузлів;
 • мала інерційність рухомих робочих органів, що спрощує процеси розгону і гальмування машини, збільшує точність їх роботи.

Перевагою П.Н. також є:

 • Безшумна робота
 • Висока надійність
 • Тривалий термін служби
 • Економічність в роботі
 • Те що він не вимагає обслуговування
 • Реверсивність
 • Можливість використання в якості дозатор
 • Можливість роботи без продукту деякий невелиий час
 • Простота в эксплуатации
 • Простота конструкції
 • Здатність перекачувати в'язкф рідини і суспензії, рідини з вкрапленнями
 • Низька частота обертання ротора

Источник: http://iltec-prom.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.html © ИЛТЕК-Пром http://iltec-prom.ru

7. РОЗРАХУНОК РОБОЧОГО ОБ'ЄМУ ПЛАСТИНЧАСТОГО (ЛОПАСТНОГО) НАСОСУ


Розрахувати робочий об’єм пластинчастого насосу можна за формулами:

 1. Пластинчастий насос одинарної дії

[math] V = 2 \pi \cdot \mathbf {b} \cdot \mathbf{e} \cdot \mathbf{D} [/math]

b - ширина пластин

e - ексцентриситет

D - внутрішній діаметр статора

 1. Пластинчастий насос подвійної дії

[math] V = \frac {\mathbf \pi \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{(D^2-d^2)}} {2} [/math]

b - ширина пластин

D – довжина великої осі статора

d - довжина малої осі статора


8. ЗНОС НАСОСУ


При роботі пластини лопатевого насоса притискаються до поверхні статора із зусиллям, рівним здійснюваному робочим тиском гідросистеми на площу торцевої поверхні пластини. Залежно від змащувальних властивостей рідини можливе порушення масляної плівки між пластиною і статором, що призводить до передчасного зносу пластинчастого насоса. Для того щоб знизити притискне зусилля, лопатеві насоси, що працюють при тиску понад 150 бар, оснащуються подвійними пластинами. Компенсувати притискне зусилля вдається також подачею через канавку в пластині робочої рідини із задніх торцевих камер в простір між кінчиками пластин.

Для того щоб запобігти кавітації, тиск у зоні всмоктування насоса не повинен перевищувати 0,1-0,2 бара (10-20 кПа) в порівнянні з атмосферним (мінімальний абсолютний тиск 0,8 бару або 80 кПа).


9. ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТИНЧАСТИХ НАСОСІВ


Альтернативний текст
Використання Н. П. для перекачування шоколаду
Альтернативний текст
Використання Н. П. для перекачування води

Пластинчасті насоси з продуктивністю від 5 до 200 л/хв та тиском від 6,3 до 12,5 МПа широко застосовують у гідроприводах прохідницьких комбайнів та свердлильних машинах.

В верстатобудуванні пластинчасті насоси застосовуються головним чином в гідроприводах подачі агрегатних, свердлильно-розточних, токарних і фрезерних верстатів, а також в гідроприводах стола і інших механізмів шліфувальних верстатів, в гідроприводах для транспортування, індексації, зажиму і завантаження деталей, оброблюваних на автоматичних верстатних лініях.

Пластинчасті насоси застосовуються також в гідропресах, автонавантажувачах, екскаваторах, бульдозерах і інших будівельно-дорожніх машинах, в прокатному обладнанні (блюмінги, прокатні верстати), в автомобілях (підсилювачі приводу керма, механізми відкидання самоскидів), в хімічному машинобудуванні (приводи для обертання різних мішалок), в механізмах суден (приводи лебідок для підйому вантажів, приладу для зміни кроку гвинта), лісозаготівельних машинах, для литва під тиском, в харчовому машинобудуванні та ін..

Також пластинчастий (шиберний) насос НП призначений для перекачування в'язких, пластичних мас (глазур, пюре, патока, пралінові маси, згущене молоко) та інших різних рідин. Застосовується в харчовій, хімічній, нафтохімічній та інших галузях промисловості.

Пластинчаті насоси широко застосовуються в системах об'ємного гідроприводу (наприклад , в приводі металорізальних верстатів , комунальній техніці , пресах ітд). Їх випускають такі виробники як: Bondioli&Pavesi, Denison, Sauer Danfoss, Vickers, Bosch Rexroth,B&C, Veljan,Hydraut і ін.КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Russian Rotary Vane Engine

 1. Відео. Russian Rotary Vane Engine
 2. Відео. Насос пластинчатый (шиберный). Агромаш
 3. Відео. Rotary Vane Pump Animation. Принцип роботи
 4. Відео. Process Technology: Vane Pumps. (Пояснення принципу роботи. Мова озвучення - англійська
 5. Corken Industrial Vane pump. (Технічна характеристика та інструкція)
 6. DFP Пластинчастые насосы фиксированной производительности. Серия 20 (Технічна характеристика та інструкція)
 7. PVE Пластинчастые насосы Регулируемой производительности с регулятором давления прямого действия. Серия 10 (Технічна характеристика та інструкція)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Зайченко И.З., Мышлевский Л.М. Пластинчатые насосы и гидромоторы М.: Машиностроение. 229с.,1970г.
 2. Лопастные насосы (центробежные и осевые). Терминология и буквенные обозначения. М., изд-во АН СССР, 1961.
 3. Гидропривод. Часть 2. Объемный гидропривод. Терминология. М., изд-во «Наука» Вып. 1964.
 4. Прокофьев, В.Н. Роторные насосы // Энциклопедический справочник машиностроителя / В.Н. Прокофьев. М.: Машгиз, 1948. - Т.11.
 5. Насос пластинчастий
 6. Пластинчатая гидромашина
 7. Hydraulic Line. Насосы от Гидравлик Лайн - качество, надежнось и успех
 8. Магнитогорский Сервисный Центр. Принцип действия и конструкционные особенности лопастных насосов
 9. Агромаш. Насос пластинчатый (шиберный) НР
 10. disserCat — электронная библиотека диссертаций. Повышение износостойкости деталей торцовых пар трения битумных шестеренных насосов
 11. RGC Гидроагрегаты. Гидронасосы. Типы. Характеристики преимущества и недостатки различных конструкций.
 12. ИЛТЕК-Пром. Пластинчатый насос