Організація та призначення регістрів загального призначення КР1816ВЕ48

Блок пам'яті даних складається з ОЗП, дешифратора і регістра адреси (РА). Дешифратор призначений для визначення позиції комірки ОЗП, на основі адреси збереженої в РА. Оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) використовується лише як пам'ять даних. Він служить для записування, зберігання та зчитування даних у процесі роботи програми інформації. Загальний об'єм ОЗП залежить від типу мікросхеми.

В ОЗП виділені два банки регістрів загального призначення, та восьмирівневий 16-розрядний стек. Решта комірок пам'яті використовується у якості ОЗП загального призначення для збереження даних. Спрощена структура оперативної пам'яті зображена рис.

Рис. Структура ОЗП КР1816ВЕ48.JPG

Банки регістрів загального призначення (РЗП) розміщені у комірках з адресами 0¸7 та 24¸31 (18h ¸ 1Fh). Кожен банк має по вісім 8-розрядних регістрів. Регістри кожного банка призначені для тимчасового зберігання даних. Регістри загального призначення використовувати простіше ніж звичайні комірки пам'яті. За допомогою спеціальної команди BS0 чи BS1 можна легко змінити активний банк регістрів. Фактично, банк регістрів подібний на сегмент стана задачі у потужних процесорах.

Восьмирівневий 16-розрядний стек (адреси 8¸23) використовується для збереження адреси повернення з підпрограм. У разі необхідності його ж можна використовувати у якості стека даних, якщо програміст буде сам змінювати вказівник стека. Обсяг стека обмежений – у нього може бути поміщено лише 8 двобайтових слів, а переповнення стека ні як не контролюється, тому при використанні стека слід бути обережним. У разі можливості переповнення стека варто контролювати його стан за допомогою розрядів S2¸S0 у РССП. ОЗП розміщене у старших адресах може використовується лише як ОЗП даних. Блок РПЗП призначений для збереження та вибірки кодів команд, що виконуються мікро-ЕОМ. Він складається з: репрограмованого постійного запам'ятовуючого пристрою (РПЗП) ємністю 1 чи 2 кбайти, котрий призначений для збереження програм; дешифратора, для дешифрування номера комірки РПЗП та лічильника команд старшого (ЛК11-ЛК8) та молодшого байта адреси (ЛК7-ЛК0).