Обговорення:Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини