Обговорення:Рівняння Бернуллі для елементарної струминки реальної рідини

Дуб Таміла Ярославівна КА-22

1/06/11

В принципі питання викладене.

Недоліки:

  • на початку умовні позначення привести у відповідність із використовуваними далі (напр., p)
  • біографію вченого можна б скоротити удвічі, виклавши ті факти, що мають безпосереднє відношення до питання;
  • Саме основне - немає викладено допущень і основних понять, які лягли в основу записаних рівнянь (елементарна струминка - ? розподіл швидкості -? стискуваність - ? )

05.06

Порушена нумерація рисунків і їх бажано підписати.

Ок. Можна доповідати (після виправлень).