Об'єкт системи

Визначення "Об'єкт системи"

Прізвище Храплива
Ім'я Уляна
По-батькові Вікторівна
Факультет ФІС
Група СНс-43

Об'єкт системи - це елемент ресурсів обчислювальної системи, який знаходиться під керуванням комплексу засобів захисту (КЗЗ) і характеризується визначеними атрибутами й поводженням.Види об'єктів


Об'єкти-користувачі й об'єкти-процеси є активними об'єктами. Активні об'єкти можуть виконувати дії над пасивними об'єктами.
У більшості зарубіжних стандартів, зокрема й у сучасному міжнародному стандарті ISO 15408 [8-10], пасивні об'єкти називають об'єктами (рос. - объект, англ. - object), а активні об'єкти - суб'єктами (рос. - субъект, англ. - subject).
Потрібно розуміти, що, як правило, суб'єкт - це об'єкт-процес, який діє від імені певного об'єкта-користувача.