Методи регулювання швидкості гідроприводу

Промислові процеси, такі як складальні лінії повинні працювати на різних швидкостях для різних продуктів. Де умови процесу вимагають регулювання потоку від насоса або вентилятора, зміна швидкості приводу може економити енергію порівняно з іншими методами для управління потоком.

Є кілька способів регулювання швидкості:

- Дросельний спосіб

- Спосіб Об'ємного регулювання

- Комбінований спосіб


Дросельне регулювання

1. Дросельний спосіб: даний спосіб базується на відводі частини рідини у спеціальний канал (регульований дросель), для того щоб рідина не виконувала корисної роботи. Дросель встановлюють в системі послідовно з гідродвигуном. Таким чином рідину яку подає насос розподіляють в гідродвигун і регульований дросель.

1.123321.jpg

1.234432.png

де S - ефективна площа поршня;

Qн - подача насоса;

Sдр - площа прохідного перерізу дроселя;

μ - коефіцієнт витрати;

FН - навантаження на шток поршня;

ρ - густина рідини.


1.345543.jpg


а - з паралельним включенням дроселя;

б - з дроселем на вході гідродвигуна;

в - з дроселем на виході гідродвигуна;

г - з чотирилінійним дросельним розподільником


Недоліки: при регулюванні частина енергії витрачається на подолання опору в дроселі і запобіжному клапані, внаслідок чого підвищується температура рідини.

Плюси: простота у використанні.


Об'ємне регулювання

2. Спосіб Об'ємного регулювання: в основі даного способу лежить розширення робочого об'єму насоса або гідродвигуна.

Об'ємне ступінчасте регулювання: (до системи підключають кілька різних за продуктивністю насосів).

3.123321.gif

1-допоміжний насос

2-запобіжній клапан

3-зворотній клапан


Регулювання шляхом зміни робочого об'єму: регулювання відбувається при постійній потужності, так як зменшення робочого об'єму гідродвигуна збільшує швидкість вихідної ланки гідроприводу і відповідно зменшує крутний момент, що розвивається на вихідній ланці.


Регулювання шляхом зміни робочого об'єму насоса може бути використане в гідроприводі поступального, поворотного або обертального рухів.


Регулювання шляхом зміни робочих об'ємів насоса і гідродвигуна: Такий спосіб дозволяє отримати великий діапазон регулювання, він має всі переваги і недоліки вище розглянутих схем об'ємного управління.


Комбіноване регулювання

3. Комбінований спосіб: на відміну від дросельного регулювання тиск підтримується за рахунок зміни подачі регульованого насосу а не зливання робочої рідини.

Зміна тиску призводить до зміни положення поршня регулятора-1 та пов'язаного з ним похилого диска насоса-2. Зміна положення диска призводить до зміни подачі насоса.

3.234432.pngПосилання

http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/auvp/2010/10-143


http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicPumpsM/Article/False/17814/TechZone-HydraulicPumpsM


http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicValves/Article/False/6477/TechZone-HydraulicValves