Кранові розподільники

Рис.1 Крановий розподільник

Крановий розподільник - гідророзподільник, в якому зміна напрямку потоку здійснюється поворотом пробки на певний кут.

Використання, технічна інформація

Кранові розподільники володіють невеликою пропускною здатністю (до 8-10 л/хв), тому вони використовуються при невеликих тисках і витратах в основному для подачі керуючого сигналу на розподільник основного потоку (золотниковий або клапанний).

Герметичність кранового гідророзподільника забезпечується за рахунок притирання пробки до корпусу крана. Для кранів з циліндричною пробкою (Рис.2, а) зазор між пробкою і корпусом приймають рівним 0,01...0,02 мм. В цих кранах внаслідок зносу пробки і корпусу зазор між ними, а отже, і витік робочої рідини з часом збільшуються, що є недоліком такого кранового розподільника. Такого недоліку немає в кранових розподільниках з конічною пробкою (Рис.2, б). В них забезпечується кращий прижим пробки до гнізда крану за рахунок різниці площ між верхньою і нижньою частиною конуса.

Пробка крану повинна бути врівноважена від статичних сил тиску рідини, так як в протилежному випадку вона буде притиснута до однієї сторони, внаслідок чого можуть розвиватись великі сили тертя. Врівноваження в крані досягають діаметрально протилежною дією рідини на пробку. В кранах з конусною пробкою щільність герметизуючого контакту забезпечується за допомогою пружини Рис.1.1, зусилля якої має перевищувати протидію тиску рідини, яка хоче витиснути кран з гнізда.

Рис.1.1

Рис.1.1

Класифікація кранових розподільників в залежності від запірно-регулювального елементу

Кранові розподільники в залежності від форми робочого органу поділяються на:

  • Кранові розподільники з циліндричною пробкою (Рис.2, а).
  • Кранові розподільники з конічною пробкою (Рис.2, б).
  • Кранові розподільники з сферичною пробкою (Рис.2, в).

Рис.2

Рис.2

Схема включення пробкового крану в гідросистему

На Рис.3 показана схема включення розповсюдженного кранового розподільника в систему керування силовим циліндром. Пробка крану має два перпендикулярних, які не перетинаються між собою отвори. Вона може займати два і більше кутових положень.

Рис.2

Рис.3

Крановий гідророзподільник Г71-31

Найчастіше використовують кранові розподільники з конічною пробкою і ручним керуванням. При переключенні цього гідророзподільника його запірно-регулюючий елемент обертається навколо своєї осі.

На Рис.4 показана конструкція двопозиційного кранового гідророзподільника Г71-31 з ручним керуванням, який складається з корпусу 7, крану 8, кришок 1 і 9, ущільнювальної манжети 6, рукоятки 5, фіксатора 3 з пружиною 4, кріпильних деталей. Наявність виступу К на ступиці 2 забезпечує можливість керування розподільником від кулачка. В корпусі 7 є різьбові отвори для з'єднання з напірною (Р), зливною (Т) і дренажною гідролініями (L), а також з гідролініями (А і В), по яким робоча рідина поступає до інших гідравлічних пристроїв. На Рис.5 показано зовнішній вигляд кранового гідророзподільника Г71-31.

Гідророзподільник працює наступним чином. При положенні крану 8 в позиції 1 напірна гідролінія P з'єднана з гідролінією А, а гідролінія В зі зливною гідролінією Т. Для зміни напрямку потоку робочої рідини в гідролініях А і В необхідно повернути кран на [math]45{}^\circ [/math] проти годинникової стрілки. Тоді напірна гідролінія Р з'єднається з гідролінією В, а гідролінія А - зі зливною гідролінією Т.

Рис.4 Крановий гідророзподільник Г71-31: а) конструктнивна схема; б) умовне позначення.
Рис.5 Крановий гідророзподільник Г71-31


Список використаної літератури

1. Гідропривід сільськогосподарської техніки: Навчальне видання / О. М. Погорілець, М. С. Волянський, В. Д. Войтюк, С. І. Пастушенко; За ред. О. М. Погорільця. - К.: Вища освіта, 2004. - 368 с.:іл. - ISBN 966-8081-29-3

2. Розрахунок параметрів і вибір гідроагрегатів виконавчого Б91 контуру схеми гідроприводу. / [Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Репінський С. В.] - Вінниця: ВНТУ, 2013

3. Лепешкин А. В., Михайлин А. А., Шейпак А. А. Л 48 Гидравлика и гидропневмопривод. В 2-х частях. Ч. 2: Гидравлические машины и гидропневмопривод: Учебник / Под ред. А. А. Шейпака. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:МГИУ, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-276-01019-9

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Крановый_гидрораспределитель