Коефіцієнт корисної дії гідропривода

1.Визначення ККД гідропривода.

1.1 Визначення ККД гідроприводу при постійному навантаженні

Загальниий ККД проектованого гідроприводу, який працює при постійному навантаженні визначають по формулі

Fm1.jpg

де Nпр - потужність яка витрачається приводом(насосною установкою).

Fm2.jpg

тут ŋ - загальний ККД насоса при розрахованих значеннях тиску, витрати, в'язкості робочої рідини та частоти обертання приводного валу насосу;

Nп - корисна потужність приводу, яка визначається по заданим навантаженням і швидкостям гідродвигунів:

- для приводу з гідромотором
Fm3.jpg
- для приводу з гідроциліндром
Fm4.jpg

де ω - частота обертання валу гідромотора, рад/сек; z - число гідромоторів або число силових циліндрів, ввімкнених в привід.

1.2 Визначення ККД гідроприводу при роботі в циклічному режимі

Загальний ККД приводу при циклічній роботі

Fm5.jpg

Середня за цикл корисна потужність приводу Nп.ср: - для приводу з гідромотором

Fm6.jpg

- для приводу з гідроциліндром

Fm7.jpg

де Мкрi- момент, який діє на протязі i-ії операції, Н⋅м;

ωi - частота обертання гідромотора при і-ії операції, рад/сек;

Ri - зусилля, яке діє на гідроциліндр на протязі і-ії операції, Н;

υпр i- швидкість ходу поршня при і-ої операції, м/сек;

tц - тривалість всього циклу.

Потужність яка витрачається приводом (насосною установкою) Nпр.ср

Fm8.jpg

де QHi, PHi - подача і тиск насосу при і-ії операції; ŋi - загальний ККД насоса при параметрах які відповідають і-ій операції.

Потужність приводу насоса, який має постійну подачу в циклічному режимі

Fm9.jpg

де середній за цикл тиск в насосі

Fm10.jpg