Класифікація мастильних систем

Визначення

Мастильні системи являють собою сукупність пристроїв, що забезпечують дозовану доставку мастильного матеріалу до поверхонь тертя, і, при необхідності, його повернення в мастильний бак.

Так само як приводи, будь-яка мастильна система складається з двох взаємозалежних основних частин: силової, в якій здійснюються енергетичні процеси, пов'язані з доставкою мірних порцій мастильного матеріалу до точки змащення, і керуючої, яка за функціональним призначенням поділяється на інформаційну і логіко-обчислювальну підсистеми. Однак, однозначно виділити в силовий підсистемі енергетичну, направляючо-регулюючу і виконавчу частину, по аналогії з гідроприводом, можна не у всіх різновидах мастильних систем. У зв'язку з цим класифікацію мастильних систем зазвичай проводять по набору спеціальних характерних ознак. Відповідно до ГОСТ 20765-87 «Системи мастильні. Терміни та визначення », всі мастильні системи, що застосовуються в різних областях промисловості, класифікують:

 • за видом мастильного матеріалу;
 • по числу змащуваних пар тертя;
 • за способом підключення до точки змащення;
 • за способом використання мастильного матеріалу;
 • за способом дозування;
 • по режиму подачі;
 • за типом приводу;
 • за способом управління.

Класифікація мастильних систем:

По виду мастильного матеріалу

Розрізняють мастильні системи з рідким - рідинні мастильні системи і густим (пластичним) мастильним матеріалом - пластично-мастильні системи. У свою чергу в складі рідинних мастильних систем виділяють олійно-повітряні системи, в яких мастильний матеріал транспортується до парам тертя стисненим повітрям.

За кількістю змащуваних пар тертя

За кількістю змащуваних пар тертя, які забезпечуються мастильним матеріалом від одного мастильного нагнітача, розрізняють індивідуальні мастильні системи, призначені для змазування однієї пари тертя і централізовані, обслуговуючі кілька пар тертя.

За способом підключення до точки змащення

Розрізняють роздільні мастильні системи, в яких мастильний насос або заливна маслянка приєднуються до однієї або декількох пар тертя тільки на час подачі мастильного матеріалу, і нероздільні мастильні системи, в яких мастильний нагнітач або наливна маслянка приєднані до точки змащення постійно.

За способом використання мастильного матеріалу

За способом використання мастильного матеріалу мастильні системи підрозділяють на циркуляційні і проточні. У циркуляційних системах - мастильні системи з багаторазовим використанням мастильного матеріалу - масло надходить до вузла тертя, змащує його, відводить від нього теплоту і повертається в резервуар, де охолоджується, очищається, після чого знову подається до вузла тертя.

До проточним мастильним систем відносяться системи з одноразовим використанням мастильного матеріалу. Так в пластично-мастильних системах мастило, пройшовши через зазор між повернхнями, які труться, в більшості випадків втрачає свої мастильні властивості, і поступово видавлюється наззовні, втрачається безповоротно.

За способом дозування

За способом дозування розрізняють мастильні системи об'ємного і дросельного дозування. По режиму подачі розрізняють мастильні системи безперервної і періодичної дії. Для перших характерна безперервна подача мастильного матеріалу до пар тертя протягом всього часу роботи мастильного об'єкта, а в мастильних системах періодичної дії - періодична.

За типом приводу мастильного нагнітача

За типом приводу мастильного нагнітача виділяють мастильні системи з ручним, механічним, електричним, гідравлічним та пневматичним приводом.

За способом управління циклом

За способом управління циклом мастила розрізняють мастильні системи:

 • з ручним керуванням, коли задані параметри режиму змащування забезпечуються оператором;
 • напівавтоматичним керуванням, коли мастильна система приводиться в дію вручну, а потім працює без участі оператора до завершення робочого циклу;
 • автоматичним управлінням, що забезпечує задані режими змащування без участі оператора.


Класифікація найпростішої мастильної системи

Рис. 1. Елементи індивідуальної роздільної мастильної системи: а - мастильний шприц; б - прес-маслянка

Класифікація найпростішої мастильної системи, що складається з мастильного шприца (рис. 1, а) і прес-маслянки (рис. 12.1, б) відповідно до ГОСТ 20765-87 «Системи змащування. Терміни та визначення »виглядає наступним чином:« Рідинна, індивідуальна, роздільна, проточна, об’ємного дозування, періодичної дії з ручним приводом і ручним способом управління мастильна система».

Для змащення рідко працюючих зубчастих передач, редукторів і підшипників ковзання часто застосовується закладне мастило, коли мастильний матеріал закладається в вузол тертя при його складанні і оновлюється при плановому або попереджувальному ремонті.

У ряді випадків досить ефективним являється картерне мастило, яке здійснюється зануренням вузлів тертя в процесі роботи механізму в масляну ванну і розбризкуванням мастильного матеріалу в замкнутому просторі, в якому розміщені змащувані деталі.

Список використаної літератури

1. А,С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть 2. Гидравлические приводы и системы. Основы. Учебное пособие . — М.: ФОРУМ, 2007 С. 223, 242-243. — ISBN 978-5-91134-128-2.