Електронно-цифровий підпис

Електронно-цифровий підпис (рос. - электронно-цифровая подпись, англ. - electric digital signature) - цифрова послідовність, що додається до повідомлення (даних) для забезпечення цілісності інформації та підтвердження авторства і формується із застосуванням асиметричних криптоалгоритмів. В електронно-цифровому підписі для формування підписаних повідомлень використовують таємний ключ, а для перевірки підпису - відкритий.