Додаткові поля Dublin Core для DSpace

Додаткові поля

Додаються/редагуються в інтерфейсі адміністрування » Реєстр полів метаданих:

 • dc.contributor.advisorВикористовуйте в першу чергу для наукового керівника дисертації.
 • dc.contributor.affiliationМісце роботи автора (повна назва організації, повна адреса, регалії та контактні дані).
 • dc.contributor.committeeMemberВикористовується для членів дисертаційного комітету.
 • dc.coverage.countryКраїна (2-букв. код країни за ISO_3166-1 alpha-2).
 • dc.coverage.placenameАреал охоплення або район розташування, охоплювані у даних, наприклад, регіони, країни чи міста.
 • dc.date.submittedДата подання матеріалу. Рекомендовано для творів/тез/дисертацій.
 • dc.description.tableofcontentsТаблиця змісту для даного матеріалу.
 • dc.format.extentРозмір та тривалість. Також діапазон сторінок.
 • dc.format.pagesОбсяг матеріалу, кількість сторінок.

Додаткові ідентифікатори:

 • dc.identifier.citationenAccessible to man, standard bibliographic description, not-DSpace format for this material.
 • dc.identifier.doiЦифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), виданий реєстраційним агенством DOI на цю публікацію.
 • dc.identifier.orcidУнікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID.
 • dc.identifier.patent№ патенту (число).
 • dc.identifier.scopusІдентифікатор статті у реферативній БД Scopus.

Пов’язані джерела:

 • dc.relation.referencesСписок використаних джерел, посилання на літературу, що були використані при підготовці матеріалу.
 • dc.relation.referencesenList of used sources, literature references that were used during the preparation the material.
 • dc.relation.uriПосилається на загальноприйнятий ідентифікатор ресурсу для пов’язаного матеріалу.

Додаткові класифікаційні індекси:

 • dc.subject.udcУДК
 • dc.subject.bbkББК
 • dc.subject.jelСистема класифікації JEL для наукової літератури в галузі економіки.
 • dc.subject.meshМедичні тематичні рубрики.
 • dc.subject.pacsКод класифікації з фізики та астрономії (PACS).

Група полів для Google Академії:

 • dc.citation.conferenceНазва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.
 • dc.citation.journalTitleОсновна офіційна назва журналу.
 • dc.citation.volumeНомер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.
 • dc.citation.issueНомер випуску (для журналу); без „№ “.
 • dc.citation.spageПочатковий номер сторінки.
 • dc.citation.epageКінцевий номер сторінки.

Група дисертаційних полів:

 • thesis.degree.departmentНазва академічного відділу, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.disciplineОбласть вивчення інтелектуального змісту дисертації тощо.
 • thesis.degree.grantorНазва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.levelГрадація ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. («кандидатська» чи «докторська»).
 • thesis.degree.nameНазва ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук тощо).

Файл QDC.properties

Попереднє відображення типових елементів метаданих DSpace у схему QDC XML. Необхідне для Google Академії і т.п.

Приводиться відображення для існуючих та нових полів.

Розміщення (в залежності від встановлення): /home/data/dspace/config/crosswalks/QDC.properties

Приклад для DSpace 5.6: http://elartu.tntu.edu.ua:8080/files/dspace/config/crosswalks/QDC.properties

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle         = <dc:citation_journal_title />
dc.citation.volume            = <dc:citation_volume />
dc.citation.issue            = <dc:citation_issue />
dc.citation.spage            = <dc:citation_firstpage />
dc.citation.epage            = <dc:citation_lastpage />
dc.identifier.doi            = <dc:citation_doi />
dc.identifier.issn            = <dc:citation_issn />
dc.identifier.isbn            = <dc:citation_isbn />
dc.citation.conference          = <dc:citation_conference />
dc.citation.conference          = <dc:citation_conference_title />
dc.coverage.country           = <dc:citation_patent_country />
dc.identifier.patent           = <dc:citation_patent_number />
dc.subject                = <dc:citation_keywords />
# dc.date.submitted           = <dcterms:dateSubmitted />
dc.contributor.affiliation        = <dc:citation_author_institution />
thesis.degree.grantor          = <dc:citation_dissertation_institution />
dc.date.available            = <dc:citation_online_date />
dc.identifier.doi            = <dc:citation_doi />
dc.date.issued              = <dc:citation_publication_date />
dc.description.abstract         = <dc:citation_abstract />
dc.subject.udc              = <dc:subject type="dcterms:UDC" />
dc.subject.bbk              = <dc:subject type="dcterms:BBK" />
dc.subject.jel              = <dc:subject type="dcterms:JEL" />
dc.subject.pacs             = <dc:subject type="dcterms:PACS" />

Файл xhtml-head-item.properties

Відображення між схемою реєстру метаданих DSpace та схемою, що записується у тег <meta> заголовку XHTML.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Приклад файлу для DSpace 5.6: http://elartu.tntu.edu.ua:8080/files/dspace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Деякі ідеї взяті з статті https://jira.duraspace.org/secure/attachment/13020/Invisible_institutional.pdf

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle    = citation_journal_title
dc.citation.volume       = citation_volume
dc.citation.issue       = citation_issue
dc.citation.spage       = citation_firstpage
dc.citation.epage       = citation_lastpage
dc.identifier.doi       = citation_doi
dc.identifier.issn       = citation_issn
dc.identifier.isbn       = citation_isbn
dc.citation.conference     = citation_conference_title
dc.coverage.country      = citation_patent_country
dc.identifier.patent      = citation_patent_number
dc.subject           = citation_keywords
dc.date.submitted       = DCTERMS.dateSubmitted,DCTERMS.W3CDTF
dc.contributor.affiliation   = citation_author_institution
thesis.degree.grantor     = citation_dissertation_institution
dc.date.available       = citation_online_date
dc.identifier.doi       = citation_doi
dc.date.issued         = citation_publication_date
dc.description.abstract    = citation_abstract
dc.identifier.citationen    = DCTERMS.bibliographicCitation
dc.subject.udc         = DCTERMS.UDC
dc.subject.bbk         = DCTERMS.BBK
dc.subject.jel         = DCTERMS.JEL
dc.subject.pacs        = DCTERMS.PACS
dc.relation.references     = DCTERMS.references
dc.relation.referencesen    = DCTERMS.references

Файл google-metadata.properties

Приклад файлу для DSpace 5.6: http://elartu.tntu.edu.ua:8080/files/dspace/config/crosswalks/google-metadata.properties

Додати наприкінці наступне

google.citation_journal_title = dc.citation.journalTitle
google.citation_volume = dc.citation.volume
google.citation_issue = dc.citation.issue
google.citation_firstpage = dc.citation.spage
google.citation_lastpage = dc.citation.epage
google.citation_doi = dc.identifier.doi
google.citation_issn = dc.identifier.issn
google.citation_isbn = dc.identifier.isbn
google.citation_conference = dc.citation.conference
google.citation_conference_title = dc.citation.conference
google.citation_patent_country = dc.coverage.country
google.citation_patent_number = dc.identifier.patent
google.citation_keywords = dc.subject
google.citation_author_institution = dc.contributor.affiliation
google.citation_dissertation_institution = thesis.degree.grantor
google.citation_online_date = dc.date.available
google.citation_doi = dc.identifier.doi
google.citation_publication_date = dc.date.issued
google.citation_abstract = dc.description.abstract

Файл форм вводу input-forms_uk.xml

Файл форм внесення метаданих.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/input-forms.xml

Замість перерахунку змін (у порівнянні з типовим) наведено файл input-forms.xml, що використовується в репозитарії ELARTU.

Файл dspace.cfg

Файл налаштувань DSpace.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/dspace.cfg

Налаштування полів метаданих дублінського ядра що відображаються у вікні базового опису матеріалу.

webui.itemdisplay.default = dc.title, \
              dc.title.alternative, \
              dc.contributor.author, \
              dc.contributor.affiliation, \
              dc.identifier.citation, \
              dc.identifier.citationen, \
              dc.relation.ispartof, \
              dc.citation.conference, \
              dc.citation.journalTitle, \
              dc.citation.issue, \
              dc.citation.volume, \
              dc.identifier.patent, \
              dc.date.issued(date), dc.date.submitted(date), dc.publisher, \
              dc.coverage.country, dc.coverage.placename, dc.coverage.temporal, \
              thesis.degree.name, thesis.degree.level, thesis.degree.discipline, \
              thesis.degree.department, thesis.degree.grantor, \
              dc.contributor.editor, dc.contributor.advisor, dc.contributor.committeeMember, \
              dc.contributor.illustrator, dc.contributor.photographer, dc.contributor.translator, \
              dc.identifier.orcid, dc.identifier.scopus, \
              dc.identifier.doi, \
              dc.subject.udc, dc.subject.bbk, dc.subject.jel, dc.subject.mesh, dc.subject.pacs, dc.subject, \
              dc.format.pages, dc.format.extent, dc.citation.spage, dc.citation.epage, \
              dc.relation.ispartofseries, \
              dc.description.abstract, dc.description, dc.description.sponsorship, dc.description.tableofcontents, \
              dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri(link), \
              dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn, \
              dc.identifier.ismn, dc.identifier, dc.identifier.grantnumber, \
              dc.rights.holder, dc.status, \
              dc.relation.uri(link), \
              dc.relation.references, \
              dc.relation.referencesen

Щоб класифікаційні індекси стали гіперпосиланнями додайте також рядок типу

webui.browse.link.1 = author:dc.contributor.author                                                  
webui.browse.link.2 = subject:dc.subject.*                                                      
webui.browse.link.3 = affiliation:dc.contributor.affiliation                                             
webui.browse.link.4 = journalTitle:dc.citation.journalTitle                                              
webui.browse.link.5 = ispartof:dc.relation.ispartof                                                  
webui.browse.link.6 = issn:dc.identifier.issn                                                     
webui.browse.link.7 = thesisdegreename:thesis.degree.name                                               
webui.browse.link.8 = thesisdegreelevel:thesis.degree.level                                              
webui.browse.link.9 = thesisdegreediscipline:thesis.degree.discipline                                         
webui.browse.link.10 = thesisdegreedepartment:thesis.degree.department                                        
webui.browse.link.11 = thesisdegreegrantor:thesis.degree.grantor                                           
webui.browse.link.12 = type:dc.type                                                          
webui.browse.link.13 = publisher:dc.publisher                                                     
webui.browse.link.14 = dateissued:dc.date.issued                                                   
webui.browse.link.15 = conference:dc.citation.conference                                               
webui.browse.link.16 = language:dc.language.*

Рядки локалізацій для нових полів

Також див. Українізація DSpace

Messages_uk.properties

Файл зберігається в бінарному файлі dspace-api-lang-X.X.X.jar, що розміщується за шляхами

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
/home/dspacesrc/lib/
/home/dspacesrc/webapps/jspui/WEB-INF/lib/

(чи іншими, залежно від встановлення)

Файл dspace-api-lang-X.X.X.jar також є архівом, отож Messages_uk.properties можна вийняти чи додати за допомогою архіватора (чи mc).

Нові рядки в Messages_uk.properties для нових полів

… 
jsp.layout.navbar-default.recent_submissions                  = Останні надходження
metadata.dc.contributor.advisor                         = Науковий керівник
metadata.dc.contributor.committeeMember                     = Члени комітету
metadata.dc.contributor.illustrator                       = Ілюстратор
metadata.dc.contributor.photographer                      = Фотограф
metadata.dc.contributor.translator                       = Перекладач
metadata.dc.subject.udc                             = УДК
metadata.dc.subject.bbk                             = ББК
metadata.thesis.degree.department                        = Рада захисту
metadata.thesis.degree.discipline                        = Шифр та назва спеціальності
metadata.thesis.degree.grantor                         = Установа захисту
metadata.thesis.degree.level                          = Рівень дисертації
metadata.thesis.degree.name                           = Науковий ступінь
metadata.dc.rights.holder                            = Власник авторського права
metadata.dc.coverage.placename                         = Місце видання, проведення
metadata.dc.status                               = Статус публікації 
metadata.dc.description.tableofcontents                     = Зміст
metadata.dc.format.pages                            = Кількість сторінок
metadata.dc.format.extent                            = Діапазон сторінок
metadata.dc.identifier.grantnumber                       = Ідентифікатор гранту
metadata.dc.relation.references                         = Перелік літератури
metadata.dc.relation.referencesen                        = References
metadata.dc.identifier.citationen                        = Bibliographic description
metadata.dc.contributor.affiliation                       = Приналежність
metadata.dc.subject.jel                             = JEL
metadata.dc.date.submitted                           = Дата подання
metadata.dc.coverage.temporal                          = Часове охоплення
metadata.dc.description.sponsorship                       = Спонсорська підтримка
metadata.dc.relation.ispartof                          = Є частиною видання
metadata.dc.citation.conference                         = Конференція/захід
metadata.dc.citation.journalTitle                        = Журнал/збірник
metadata.dc.citation.issue                           = Випуск/№ 
metadata.dc.citation.volume                           = Том
metadata.dc.identifier.doi                           = DOI
metadata.dc.identifier.patent                          = № патенту
metadata.dc.coverage.country                          = Країна (код)
metadata.dc.identifier.orcid                          = Ідентифікатор ORCID
metadata.dc.identifier.scopus                          = Ідентифікатор Scopus
metadata.dc.subject.mesh                            = Медичні тематичні рубрики (MESH)
metadata.dc.subject.pacs                            = Код класифікації з фізики та астрономії (PACS)
metadata.dc.citation.spage                           = Початкова сторінка
metadata.dc.citation.epage                           = Кінцева сторінка
metadata.dc.relation.uri                            = URL-посилання пов’язаного матеріалу

Messages_ru.properties

Файл зберігається в бінарному файлі dspace-api-lang-X.X.X.jar, що розміщується за шляхами

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
/home/dspacesrc/lib/
/home/dspacesrc/webapps/jspui/WEB-INF/lib/

(чи іншими, залежно від встановлення)

Файл dspace-api-lang-X.X.X.jar також є архівом, отож Messages_ru.properties можна вийняти чи додати за допомогою архіватора (чи mc).

Нові рядки в Messages_ru.properties для нових полів

… 
jsp.layout.navbar-default.recent_submissions                  = Последние поступления 
browse.menu.author                               = Автор
browse.menu.subject                               = Темы
browse.menu.title                                = Заглавие
browse.menu.dateissued                             = Даты выпуска
metadata.dc.contributor.advisor                         = Научный руководитель
metadata.dc.contributor.committeeMember                     = Члены комитета
metadata.dc.contributor.illustrator                       = Иллюстратор
metadata.dc.contributor.photographer                      = Фотограф
metadata.dc.contributor.translator                       = Переводчик
metadata.dc.subject.udc                             = УДК
metadata.dc.subject.bbk                             = ББК
metadata.thesis.degree.department                        = Совет защиты
metadata.thesis.degree.discipline                        = Шифр и название специальности
metadata.thesis.degree.grantor                         = Учреждение защиты
metadata.thesis.degree.level                          = Уровень диссертации
metadata.thesis.degree.name                           = Научная степень
metadata.dc.rights.holder                            = Владелец авторского права
metadata.dc.coverage.placename                         = Место издания, проведения
metadata.dc.status                               = Статус публикации
metadata.dc.description.tableofcontents                     = Содержание
metadata.dc.format.pages                            = Количество страниц
metadata.dc.format.extent                            = Диапазон страниц
metadata.dc.identifier.grantnumber                       = Идентификатор гранта
metadata.dc.relation.references                         = Список литературы
metadata.dc.relation.referencesen                        = References
metadata.dc.identifier.citationen                        = Bibliographic description
metadata.dc.contributor.affiliation                       = Принадлежность
metadata.dc.subject.jel                             = JEL
metadata.dc.date.submitted                           = Дата подачи
metadata.dc.coverage.temporal                          = Временной охват
metadata.dc.description.sponsorship                       = Спонсорская поддержка
metadata.dc.relation.ispartof                          = Является частью издания
metadata.dc.citation.conference                         = Конференция/мероприятие
metadata.dc.citation.journalTitle                        = Журнал/сборник
metadata.dc.citation.issue                           = Выпуск/№ 
metadata.dc.citation.volume                           = Том
metadata.dc.identifier.doi                           = DOI
metadata.dc.identifier.patent                          = № патента
metadata.dc.coverage.country                          = Страна (код)
metadata.dc.identifier.orcid                          = Идентификатор ORCID
metadata.dc.identifier.scopus                          = Идентификатор Scopus
metadata.dc.subject.mesh                            = Медицинские тематические рубрики (MESH)
metadata.dc.subject.pacs                            = Код классификации по физике и астрономии (PACS)
metadata.dc.citation.spage                           = Начальная страница
metadata.dc.citation.epage                           = Последняя страница
metadata.dc.relation.uri                            = URL-ссылки связанного материала


Messages.properties

Файл зберігається в бінарному файлі dspace-api-X.X.jar, що розміщується за шляхами

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
/home/dspacesrc/lib/
/home/dspacesrc/webapps/jspui/WEB-INF/lib/

(чи іншими, залежно від встановлення)

Файл dspace-api-X.X.jar також є архівом, отож Messages.properties можна вийняти чи додати за допомогою архіватора (чи mc).

Нові рядки в Messages.properties для нових полів

…
jsp.layout.navbar-default.recent_submissions                  = Recent submissions
metadata.dc.relation.references                         = References (Ukraine)
metadata.dc.relation.referencesen                        = References (International)
metadata.dc.identifier.citation                         = Bibliographic description (Ukraine)
metadata.dc.identifier.citationen                        = Bibliographic description (International)
metadata.dc.contributor.affiliation                       = Affiliation
metadata.dc.subject.jel                             = JEL
metadata.dc.date.submitted                           = Submitted date
metadata.dc.coverage.temporal                          = Temporal Coverage
metadata.dc.description.sponsorship                       = Sponsorship
metadata.dc.relation.ispartof                          = Is part of
metadata.dc.citation.conference                         = Conference/Event
metadata.dc.citation.journalTitle                        = Journal/Collection
metadata.dc.citation.issue                           = Issue
metadata.dc.citation.volume                           = Volume
metadata.dc.identifier.doi                           = DOI
metadata.dc.identifier.patent                          = Patent No
metadata.dc.coverage.country                          = Country (code)
metadata.dc.identifier.orcid                          = ORCID Id
metadata.dc.identifier.scopus                          = Scopus Id
metadata.dc.subject.mesh                            = Medical Subject Headings (MESH)
metadata.dc.subject.pacs                            = Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)
metadata.dc.citation.spage                           = Start page
metadata.dc.citation.epage                           = End page
metadata.dc.relation.uri                            = URL for reference material
metadata.dc.description.tableofcontents                     = Content
metadata.dc.coverage.placename                         = Place of the edition/event
metadata.dc.contributor.advisor                         = Supervisor
metadata.dc.contributor.committeeMember                     = Committee members
metadata.dc.format.pages                            = Number of pages
metadata.dc.format.extent                            = Page range
metadata.dc.contributor.illustrator                       = Illustrator
metadata.dc.contributor.photographer                      = Photographer
metadata.dc.contributor.translator                       = Translator
metadata.dc.identifier.grantnumber                       = Grant ID
metadata.dc.rights.holder                            = Copyright owner
metadata.dc.status                               = Publications status 
metadata.dc.subject.bbk                             = BBK
metadata.dc.subject.udc                             = UDC
metadata.thesis.degree.department                        = Defense council
metadata.thesis.degree.discipline                        = Code and name of the specialty
metadata.thesis.degree.grantor                         = Institution defense
metadata.thesis.degree.level                          = Level thesis
metadata.thesis.degree.name                           = Science degree

Після доповнення мовних файлів Messages_uk.properties, Messages_ru.properties, Messages.properties, збереженні їх у dspace-api-lang-X.X.X.jar та dspace-api-X.X.jar, розміщенні останніх за відповідними шляхами у системі, також необхідно перезапустити веб-сервер Tomcat

/etc/init.d/tomcat8 restart

Див. також