Гідропідсилювачі із струминною трубкою

Принцип роботи гідропідсилювача зі струминною трубкою заснований на перетворенні питомої потенційної енергії тиску на питому кінетичну енергію струменя, що витікає з конічного насадка, і наступному перетворенні цієї енергії на питому потенційну енергію тиску в каналах соплової головки.

Рисунок 1 – Гідропідсилювач зі струминною трубкою: 1 – соплова головка; 2 – зливальний трубопровід; 3 – обмежник ходу; 4 – керуючий пристрій; 5 – струминна трубка; 6 – штовхач; 7 – внутрішня порожнина; 8 – виконавчий елемент

Гідропідсилювач зі струминною трубкою (рисунок 1, а) складається із трубки 5 із конічним насадком на кінці, соплової головки 1 із двома похилими конічними розбіжними каналами й пристрою керування. Пристрій керування струминною трубкою складається з керуючого пристрою 4 у вигляді регульованої пружини, штовхача 6 і обмежника 3 ходу струминної трубки. Канали соплової головки з’єднані з виконавчим елементом 8 гідропідсилювача. Рідина з параметрами р0 та Q0 подається до трубки від джерела живлення. По трубі 2 рідина відводиться від гідропідсилювача на злив.

Гідропідсилювач працює в такий спосіб. За відсутності сигналу керування струминна трубка займає нейтральне положення стосовно отворів у сопловій головці. Струмінь, який витікає з насадка, однаковою мірою перекриває обидва отвори (рисунок 1, б), унаслідок чого тиски в каналах соплової головки однакові, а вихідна ланка виконавчого елемента нерухома. При подачі сигналу керування на штовхач струминна трубка зміщається з нейтрального положення, рівність площ отворів, перекритих струменем, і рівність тисків у каналах соплової головки порушується. У результаті вихідна ланка виконавчого елемента починає переміщатися. При зміні знака сигналу керування вихідна ланка буде рухатися в інший бік. Рідина, що витісняється з виконавчого елемента, попадає через канал у сопловій головці в порожнину 7 підсилювача й далі на злив. Для того щоб у канали соплової головки разом із рідиною не потрапило повітря, насадок струминної трубки роблять зануреним у рідину.