Атака на основі відкритих текстів

Атака на основі відкритих текстів - вид криптоаналізу, при якому криптоаналітик володіє деяким набором відкритих текстів та відповідних їм шифротекстів. Завданням криптоаналітика є знаходження загального ключа шифрування з метою дешифрування інших шифротекстів з аналогічним ключем. Дано:

- P1, P2, ..., Pi — відкриті тексти

- C1=Ek(P1), C2=Ek(P2), ..., Ci=Ek(Pi) — відповідні їм шифротексти

Потрібно знайти:

- k - ключ шифрування, або

- D(C) - функцію дешифрування (не як функцію від ключа, лише тільки від шифротексту)

Прикладом використання методу є криптографічна атака на алгоритм простого гамування. Якщо відомий хоча б один відкритий текст і відповідний йому шифротекст довжини більшої або рівної довжині гамми (ключа), то остання однозначно знаходиться.