Асиметричне шифрування

Асиметричне шифрування (рос. - асиметричное шифрование, англ. - asymmetric coding) - набір методів криптографічного шифрування, в яких використовують два ключі - таємний(приватний) і відкритий; жоден із ключів не може бути обчислений з іншого за прийнятий час. Таке шифрування ще називають шифруванням з відкритим ключем (рос. - шифрование с открытым ключом, англ. - public key coding).


Визначення асиметричного шифрування


Асиметрична криптографія базується на ідеях В. Діффі та М. Хеллмана про шифрування з двома ключами, що стали відомимим у 1976 році. Але першим алгоритмом асиметричного шифрування (шифрування на відкритому ключі), який набув практичного значення, став алгоритм, запропонований Р. Рівестом, А. Шаміром і Л. Адлеманом у 1978 році. Він дістав назву RSA(за першими літерами прізвищ його авторів).

Cтруктурна схема шифрування на відкритому ключіСфера застосування алгоритмів асиметричного шифрування


Алгоритми асиметричного шифрування, так само як і симетричного, застосовують для шифрування масивів даних, але їхня швидкість значно нижча. Основне призначення асиметричних алгоритмів - забезпечення ефективного функціонування сучасних криптосистем. Саме ці алгоритми покладено в основу задач автентифікації користувачів, контролю цілісності інформації, унеможливлення відмови від авторства чи факту одержання даних тощо. Важливого практичного значення асиметричні криптоалгоритми набули у застосуванні систем електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

--Ваня 09:44, 6 травня 2011 (UTC)