Методики проектування пневматичних схем

Пневматична схема

Пневматична схема - це графічний конструкторський документ, що складається з умовних графічних зображень та
Принципова схема пневматичного приводу з приводом від компрессорної установки
позначень пневматичних складових частин виробу і зв'язків між ними. На схемі визначається призначення кожного з елементів, їх взаємодію та загальний принцип роботи, що дає повне уявлення про склад і функціонування. Пневматична схема є одним з видів схем виробів і позначаються у шифрі основного напису літерою «П».Пневматичні схеми в залежності від їх основного призначення поділяються на такі типи:


Структурні пневматичні схеми

На структурній схемі елементи і пристрої зображують у вигляді прямокутників, усередині яких вписують найменування відповідної функціональної частини. Всі елементи зв'язані між собою лініями взаємозв'язку (суцільні основні лінії), на яких прийнято вказувати напрям потоків робочого середовища за ГОСТ 2.721-68 Графічна побудова схеми повинна давати якомога наочніше уявлення про послідовність взаємодії функціональних частин у виробі.

При великій кількості функціональних частин допускається замість найменувань, типів і позначень проставляти порядкові номери справа від зображення або над ним, як правило, зверху вниз в напрямку зліва направо. В цьому випадку найменування, типи і позначення вказують у таблиці, що поміщається на полі схеми. Цей вид схем позначаються у шифрі основного напису символами П1.


Принципові пневматичні схеми

На принциповій схемі зображують всі пневматичні елементи або пристрої необхідні для здійснення і контролю у виробі заданих пневматичних процесів, і всі пневматичні зв'язки між ними.

 • для Ппневмоакумуляторів, кондиціонерів, баків та інших елементів мереж за ГОСТ 2.780-68;
 • для апаратури керування за ГОСТ 2.781-96;
 • для насосів та двигунів за ГОСТ 2.782-96;
 • для пневмокомунікацій за ГОСТ 2.784-96.

Кожен елемент повинен мати позиційне позначення, яке складається з літерного позначення і порядкового номера. Літерне позначення повинно бути скороченим найменуванням елемента, складене з його початкових або характерних букв, наприклад: клапан — К, дросель — ДР. Порядкові номери елементів (пристроїв) слід присвоювати, починаючи з одиниці, в межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі присвоєно однакову літерну позиційну познаку, наприклад, Р1, Р2, Р3 і т.д., К1, К2, К3 і т.д.

Літерні позиційні познаки основних елементів:

 • Пристрій — А
 • Ппневмоакумулятор — АК
 • Апарат теплообмінний — AT
 • Гідробак — Б
 • Вологовіддільник — ВД
 • Вентиль — ВН
 • Гідровитискувач — ВТ
 • Пневмоглушник — Г
 • Ппневмодвигун поворотний — Д
 • Подільник потоку — ДП
 • Ппневмодросель — ДР
 • Пневмозамок — ЗМ
 • Пневмоклапан — К
 • Пневмоклапан витримки часу — КВ
 • Пневмоклапан тиску — КД
 • Пневмоклапан зворотний — КО
 • Пневмоклапан запобіжний — КП
 • Пневмоклапан редукційний — КР
 • Компресор — КМ
 • Пневмомотор — М
 • Манометр — МН
 • Гідродинамічна передача — МП
 • Маслорозпилювач — МР
 • Олив'ярка — МС
 • Гідродинамічна муфта — МФ
 • Насос — Н
 • Насос аксіально-поршневий — НА
 • Насос-мотор — НМ
 • Насос пластинчастий — НП
 • Насос радіально-поршневий — HP
 • Пневмогідроперетворювач — ПГ
 • Гідропреретворювач — ПР
 • Гідророзподільник — Р
 • Реле тиску — РД
 • Пневмоапарат золотниковий — РЗ
 • Пневмоапарат клапанний — РК
 • Регулятор потоку — РП
 • Ресивер — PC
 • Сепаратор — С
 • Суматор потоків — СП
 • Термометр — Т
 • Гіродинамічний трансформатор — ТР
 • Пристрій випуску повітря — УВ
 • Гідропідсилювач — УС
 • Фільтр — Ф
 • Пневмоциліндр — Ц

На принциповій схемі повинні бути однозначно визначені всі елементи, що входять до складу виробу і зображені на схемі.

Дані про елементи повинні бути занесені в перелік елементів. При цьому зв'язок переліку з умовними графічними познаками елементів повинна здійснюватися через позиційні познаки. Перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми або виконують у вигляді самостійного документа.

Ці схеми позначаються у шифрі основного напису символами П3.


Схеми з'єднань

На схемах з'єднань крім всіх пневматичних елементів показують також трубопроводи та елементи з'єднань трубопроводів. При цьому з'єднання трубопроводів показують у вигляді спрощених зовнішніх обрисів, а самі трубопроводи — суцільними основними лініями.

Розташування графічних познак елементів і пристроїв на схемі повинно приблизно відповідати дійсному розміщенню елементів і пристроїв у виробі. Допускається на схемі не відображати розташування елементів і пристроїв у виробі, якщо схему виконують на декількох аркушах або розміщення елементів і пристроїв на місці експлуатації невідоме.

На схемі біля графічних познак елементів і пристроїв вказують позиційні познаки, присвоєні їм на принциповій схемі. Біля або всередині графічного позначення пристрою і близько графічного позначення елемента допускається вказувати його найменування та тип і (або) позначення документа, на підставі якого пристрій застосовано, номінальні значення основних параметрів (тиск, подача, витрата і т.п.).

Ці схеми позначаються у шифрі основного напису символами П4.


Джерела

1. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К:Вища школа, — 1995.- 463 с.