Швидкість звуку у рідинах

Шви́дкість зву́ку — швидкість розповсюдження акустичних хвиль у середовищі.

Швидкість звуку залежить від фізичних властивостей середовища, у якому поширюються механічні коливання.

Рідини і гази Таблиці Джерела Рідини і гази

Звук в рідинах і газах описується рівннями Ейлера, неперервності і адіабатичного процесу.