Централізовані гідравлічні мастильні системи

Централізовані мастильні системи призначенні для подачі із локального місця дозування до точок гідравлічної системи, певної кількості мастильної речовини. В проточних системах змащування змащувальний матеріал (масло, пластична або консистентна змазка) постійно проходить через певні інтервали часу до точок тертя протягом часу такту змащування. Кількість мастила яка подається дозується таким чином щоб достатня кількість речовини поступала до рухомих частин обладнання і утворила мастильну плівку. Централізовані мастильні агрегати представляють собою поршневі насоси або шестерні насоси перервної дії з ручним, механічним, електричним, гідравлічним або пневматичним приводом. Для дозування мастильної рідини використовують поршневі розподілювачі, вмонтовані в трубопровідні мережі. За допомогою змінних дозуючих ніпелів на розподільниках можна подавати потрібну кількість мастила до кожного місця змазки при кожному ході або робочому циклі насоса. Діапазон дозування складає від 0,01 до 1,5 см^3 на "змащувальний імпульс" і точку змащування. Кількість змащуючих імпульсів також дозволяє впливати на кількість мастила, яке поступає до точки змащування.

Класифікація

ЦМС2.jpg


Однолінійні проточні мастильні системи

В протічних системах змащування не потрібне повернення масла до місця змащування в масляний бак. Однолінійна проточна система завжди мають однакову базову структуру:

– насос, поршневий розподільник,

– головна магістраль (з'єднання: насос — розподільник),

– магістраль місця змащування (з'єднання: розподільник — місце змащування).

Однолінійні проточні мастильні системи можна поділити на:

Шестерні насоси Завдяки електричному приводу шестерні насоси особливо добре підходять для автоматичних систем з контрольними і запобіжними приладами; також вони переважно використовуються для систем з дистанційним керуванням, працюють від натискання кнопки.


Поршневі насоси Поршневі насоси мають обмежену продуктивність на один хід поршня, через що дозуючі об'єми і розміри системі мають певні межі. Поршневі насоси можуть ручний, механічний, електричний, гідравлічний або пневматичний привод.

Поршневі розподільники /дозуючі блоки

Поршневі розподільники (дозуючі блоки, дозуючі клапани) дозують і розподіляють мастильні речовини, які подаються насосом. Кількість мастильної речовини для окремих місць змащування визначається змінним дозуючим ніпелем. Дозуюча кількість вказана на дозуючих ніпелях. З урахуванням потреб в кількості і місцю монтування відбувається вибір із чотирьох груп розподільників, які відрізняються по діапазонам дозування і розміру. В одній системі можуть використовуватись різні групи розподільників. ЦМС4.jpg

Циркулюючі системи

Після проходження через місце змащування мастильні речовини повертаються в бак через зворотню магістраль для повторного використання. Циркулюючі системи використовують у всіх тих випадках, коли окрім зменшення зносу також потрібний відвід тепла, яке виникає в точках тертя. В межах технології централізованого змащування циркулюючої системи можуть бути класифіковані наступним чином: – розділення кількості змащувальної речовини під дією гідравлічних опорів (дросельні труби, регульовані дросельні розподільники, регулятори кількості); – об'ємне дозування кількості мастильної речовини що подається завдяки регулятора розходу або послідовних розподільників; – об'ємне дозування кількості речовини що подається під дією багатокутних насосів, наприклад, багатокутних шестерних або поршневих насосів з одним насосом на кожне місце яке потребує змащування.

Дросельні труби

Розподілення масла забезпечується за допомогою труб різного діаметру і довжини, при цьому бажане їх симетричне розміщення.
Приклад дросельних труб

Втрата тиску в головній магістралі залишається на низькому рівні до відводу

Використання:

– Від декількох сантиметрів кубічних до декількох літрів на місце змащування

– Тиск: 2–20 бар

– Прості, не чутливі до забруднення системи

– Надійність в эксплуатації

– Можливий контроль тільки головної магістралі

– Трудомістке проектування великих систем

– Залежні від в'язкості

Дросельні розподільники

Кількість масла розподіляється за допомогою дросельних опорів і регульованих дросельних розподільників.
Приклад дросельного розподільника

Використання:

– 0–2000 cм^(3) /хв

– Тиск: 1–10 бар

– Можливість контролю тільки головної магістралі

– Потребує фільтер надтонкого очищення

– Просте проектування

– Залежність від в'язкості

Індикатори потоку

Приклад індикатора потоку

Системи з дроселями і індикаторами потоку використовуються для контролю окремих важливих(критичних) місць змащування, в яких навіть підчас короткотривалої відсутності змащувальної речовини можливі серйозні несправості і поломки. Розділення мастила відбувається попередньо дроселями. Наступний індикатор потоку повинен бути встановлений якомога ближче до місця змащування або безпосередньо в ньому

Використання:

– Від 50 см3 /хв до 14 л/хв

– Тиск: від 4 (6) до 30 бар

– Контроль головної магістралі або місця змащування мікровимикачами

– Залежність від в'язкості

Дросельні клапани

Приклад дросельного клапану для регулювання кількості

Насос подає мастило в трубопровідну мережу. В головній магістралі підтримується постійний тиск за допомогою регулюючого клапану або блоку керування з перетворювачем частоти насоса. Розподіленна кількість визначається регульованими дроселями. Налаштована кількість вимірюється і регулюється приладом контролю із шестернями.

Використання: – 0,05–40 л/хв

– Тиск: 5–40 бар

– Надійність, відсутнісь необхідності постійного обслуговування, гнучкість у використанні

– Безпечність системи

– Зручність обслуговування завдяки промивному з'єднанню перед дроселем

Регулятори витрати

Приклад регулятора витрати

Насос подаєзмащувальні речовину в головну магістраль від якого відходять магістралі до регуляторів витрат.Кожний регулятор витрат забезпечує практично постійне поступлення мастила в місця змазки. Загальна сума цих витрат має завжди бути менша за загальгої витрати, яка подається насосом.

Використання:

– Від 0,1 л/хв до 100 л/хв

– Тиск: 6–50 бар

– Об'ємний потік не залежить від тиску в системі і практично не залежить від в'язкості

– Просте проектування системи

– Ефективний контроль об'ємного потоку за допомогою шестеренчастого контрольного пристрою з датчиком Холла.

– Практично нема залежності від в'язкості

Багатоконтурний(Багатолінійний) насос

Приклад багатоконтурного насоса

Багатоконтурні насоси з відділеними одне від одного подаючими контурами(шестерними насосами) забезпечують подачу постійної кількості мастила до місць змащення. Вони гарантують рівномірне розподілення масла навіть при зміні тиску. Ці насоси є самовсмоктуючими або ж подаються насосом при великих тисках.

Використання:

– Від 0,015 л/хв до 1,2 л/хв на кожному виході

– Тиск: 20–80 бар

– Від 2 до 20 подаючих контурів

– Просте проектування системи змащування

– Простий контроль роботи

– Використовуються в гідростатичних системах

– Не потребують розподільників

Література

А.К. Ковшов - Станочник-универсал сельскохозяйственной мастерской

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

А. Н. Гусев, В. П. Линц Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования

http://www.skf.com/lubrication