Рідинний демпфер

Де́мпфер — пристрій для зменшення розмаху (амплітуди) механічних, електричних та ін. коливань. Працює на принципі поглинання частини енергії коливальної системи.

Рідинний демпфер являє собою лопать, скріплену з коливальною системою і поміщену в посудину з рідиною.

На сьогодні найбільш розповсюдженими рішеннями для пристроїв гасіння коливань є такі, що базуються на застосування в них гідравлічних елементів. Гідравлічні демпфери, на відміну від фрикційних, мають більшу тривалість роботи, більш робочі характеристики та можуть демпфувати коливання невеликої амплітуди.

Принципова схема демпфера 1-робочі лопатки, 2-ємності підпору, 3-дросель, 4-статор

Розглянемо такі демпфери:

  • На рисунку зображена конструкція демпфера, який містить регулювальний гвинт. За його допомогою змінюється величина опору перетіканню рідини по каналу і таким чином регулюється час заспокоювання.
Рідинний демпфер з регулювальним гвинтом
  • В конструкцій, зображеній на рисунку гасіння відбувається за рахунок збільшення сили опору рідини при занурюванні пластин (чим більша глибина занурення, тим більшою буде поверхня контакту пластин з рідиною, а значить збільшується сила опору).
Рідинний демпфер з пластинами
  • На рисунку зображена схема рідинного демпфера для гасіння крутильних коливань. Як видно з рисунка, змінюючи форму лопаток, можна регулювати силу опору переміщенню диска в рідині в залежності від напрямку його обертання в коливному процесі, а значить найоптимальніше підбирати необхідні параметри демпфера.
Рідинний демпфер для гасіння крутильних коливань