Відмінності між версіями «Програма і методика випробувань»

Рядок 56: Рядок 56:
 
* У додаток до документа можуть бути включені тестові приклади, контрольні роздруківки тестових прикладів, таблиці, графіки і т. п.
 
* У додаток до документа можуть бути включені тестові приклади, контрольні роздруківки тестових прикладів, таблиці, графіки і т. п.
  
==Документація==
+
==Перелік посиланнь==
 +
*Оформлення конструкторської документації:навч.посіб./В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. — 2-ге вид., 2003. 160 с
 
*ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов.
 
*ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов.
 
*ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.  
 
*ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.  
 
*ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
 
*ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
 
*ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы.
 
*ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы.

Версія за 01:20, 1 червня 2013

Програма і методика випробувань (ПМ) - документ, що містить технічні дані, що підлягають перевірці при випробовуванні виробів, а також порядок і методи їх контролю.

Структура документу визначаеться у ГОСТ 19.301-79 "Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению" і відноситься до ЄСКД.

Опис документу

ПМ виконують на формах 9 і 9а, необхідні схеми, таблиці і креслення допускається виконувати на форматах А3 за ГОСТ 2.301, при цьому основний напис і додаткові графи до неї виконують згідно з ГОСТ 2.104 (форма 1а).

Документ може розроблятися як на виріб у цілому, так і на його складові частини.

Зміст ПМ забезпечує об'єктивну оцінку якості виробу.

ПМ в загальному випадку повинна складатися з наступних розділів:

 • Загальні положення
 • Загальні вимоги до умов, забезпеченню та проведенню випробувань
 • Вимоги безпеки
 • Визначаються показники (характеристики) і точність їх вимірювання
 • Режими випробувань вироби
 • Методи випробувань і (або) вимірювань
 • Звітність

Залежно від особливостей виробу та специфіки його випробувань допускається об'єднувати чи виключати окремі розділи, а також включати в неї додаткові розділи.

Структура документу

Структура й оформлення документа встановлюється відповідно до ГОСТ 19.105-78 "Общие требования к программным документам".

Документ «Програма і методика випробувань» повинен містити наступні розділи:

 • об'єкт випробувань
 • мета випробувань
 • вимоги до програми
 • вимоги до програмної документації
 • склад і порядок випробувань
 • методи випробувань

Далі ознайомимось зі змістом розділів:

 • У розділі «Об'єкт випробувань» вказують найменування, область застосування та позначення випробуваної програми.
 • У розділі «Мета випробувань» повинна бути зазначена мета проведення випробувань.
 • У розділі "Вимоги до програми" повинні бути вказані вимоги, що підлягають перевірці під час випробувань і задані в технічному завданні на програму.
 • У розділі "Вимоги до програмної документації" повинні бути вказані склад програмної документації, пропонованої на випробування, а також спеціальні вимоги, якщо вони задані в технічному завданні на програму.
 • У розділі "Засоби і порядок випробувань" повинні бути зазначені технічні і програмні засоби, що використовуються під час випробувань, а також порядок проведення випробувань.
 • У розділі "Методи випробувань" повинні бути приведені описи використовуваних методів випробувань. Методи випробувань рекомендується за окремими показниками розташовувати в послідовності, в якій ці показники розташовані в розділах "Вимоги до програми" і "Вимоги до програмної документації".

У методах випробувань повинні бути приведені описи перевірок із зазначенням результатів проведення випробувань (переліків тестових прикладів, контрольних роздруківок тестових прикладів і т. п.).

 • У додаток до документа можуть бути включені тестові приклади, контрольні роздруківки тестових прикладів, таблиці, графіки і т. п.

Перелік посиланнь

 • Оформлення конструкторської документації:навч.посіб./В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. — 2-ге вид., 2003. 160 с
 • ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов.
 • ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.
 • ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
 • ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы.