Керування технологічним процесом

Визначення

Керування – процес приведення певного фізичного об'єкта в стан, що відповідає деякій меті. Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т.п. В даній статті розглянемо конкретно керування технологічним процесом.

Технологічний процес є сукупністю послідовно виконуваних робіт та операцій разом з методами, технікою та умовами їх виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва.

Керування технологічним процесом - це певним методом вироблення та реалізація керувальної дії на технологічний об'єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.

Види керування технологічним процесом

Ручне керування - всі функції управління виконує людина-оператор.

Автоматизоване керування – частину функцій виконує людина, а іншу частину – автоматичні пристрої.

Автоматичне керування – всі функції керування виконують автоматичні пристрої.