Додаткові поля Dublin Core для DSpace

Версія від 11:40, 27 лютого 2017, створена Dubyk (обговореннявнесок) (Файл dspace.cfg)

Додаткові поля

Додаються/редагуються в інтерфейсі адміністрування » Реєстр полів метаданих:

 • dc.contributor.advisorВикористовуйте в першу чергу для наукового керівника дисертації.
 • dc.contributor.affiliationМісце роботи автора (повна назва організації, повна адреса, регалії та контактні дані).
 • dc.contributor.committeeMemberВикористовується для членів дисертаційного комітету.
 • dc.coverage.countryКраїна (2-букв. код країни за ISO_3166-1 alpha-2).
 • dc.coverage.placenameАреал охоплення або район розташування, охоплювані у даних, наприклад, регіони, країни чи міста.
 • dc.date.submittedДата подання матеріалу. Рекомендовано для творів/тез/дисертацій.
 • dc.description.tableofcontentsТаблиця змісту для даного матеріалу.
 • dc.format.extentРозмір та тривалість. Також діапазон сторінок.
 • dc.format.pagesОбсяг матеріалу, кількість сторінок.

Додаткові ідентифікатори:

 • dc.identifier.citationenAccessible to man, standard bibliographic description, not-DSpace format for this material.
 • dc.identifier.doiЦифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), виданий реєстраційним агенством DOI на цю публікацію.
 • dc.identifier.orcidУнікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID.
 • dc.identifier.patent№ патенту (число).
 • dc.identifier.scopusІдентифікатор статті у реферативній БД Scopus.

Пов’язані джерела:

 • dc.relation.referencesСписок використаних джерел, посилання на літературу, що були використані при підготовці матеріалу.
 • dc.relation.referencesenList of used sources, literature references that were used during the preparation the material.
 • dc.relation.uriПосилається на загальноприйнятий ідентифікатор ресурсу для пов’язаного матеріалу.

Додаткові класифікаційні індекси:

 • dc.subject.udcУДК
 • dc.subject.bbkББК
 • dc.subject.jelСистема класифікації JEL для наукової літератури в галузі економіки.
 • dc.subject.meshМедичні тематичні рубрики.
 • dc.subject.pacsКод класифікації з фізики та астрономії (PACS).

Група полів для Google Академії:

 • dc.citation.conferenceНазва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.
 • dc.citation.journalTitleОсновна офіційна назва журналу.
 • dc.citation.volumeНомер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.
 • dc.citation.issueНомер випуску (для журналу); без „№ “.
 • dc.citation.spageПочатковий номер сторінки.
 • dc.citation.epageКінцевий номер сторінки.

Група дисертаційних полів:

 • thesis.degree.departmentНазва академічного відділу, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.disciplineОбласть вивчення інтелектуального змісту дисертації тощо.
 • thesis.degree.grantorНазва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.levelГрадація ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. («кандидатська» чи «докторська»).
 • thesis.degree.nameНазва ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук тощо).

Файл QDC.properties

Попереднє відображення типових елементів метаданих DSpace у схему QDC XML. Необхідне для Google Академії і т.п.

Приводиться відображення для існуючих та нових полів.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/crosswalks/QDC.properties

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle         = <dc:citation_journal_title />
dc.citation.volume            = <dc:citation_volume />
dc.citation.issue            = <dc:citation_issue />
dc.citation.spage            = <dc:citation_firstpage />
dc.citation.epage            = <dc:citation_lastpage />
dc.identifier.doi            = <dc:citation_doi />
dc.identifier.issn            = <dc:citation_issn />
dc.identifier.isbn            = <dc:citation_isbn />
# dc.citation.conference         = <dc:citation_conference />
dc.citation.conference          = <dc:citation_conference_title />
dc.coverage.country           = <dc:citation_patent_country />
dc.identifier.patent           = <dc:citation_patent_number />
dc.subject                = <dc:citation_keywords />
# dc.date.submitted           = <dcterms:dateSubmitted />
dc.contributor.affiliation        = <dc:citation_author_institution />

Файл xhtml-head-item.properties

Відображення між схемою реєстру метаданих DSpace та схемою, що записується у тег <meta> заголовку XHTML.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Деякі ідеї взяті з статті https://jira.duraspace.org/secure/attachment/13020/Invisible_institutional.pdf

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle    = citation_journal_title
dc.citation.volume       = citation_volume
dc.citation.issue       = citation_issue
dc.citation.spage       = citation_firstpage
dc.citation.epage       = citation_lastpage
dc.identifier.doi       = citation_doi
dc.identifier.issn       = citation_issn
dc.identifier.isbn       = citation_isbn
# dc.citation.conference    = citation_conference
dc.citation.conference     = citation_conference_title
dc.coverage.country      = citation_patent_country
dc.identifier.patent      = citation_patent_number
dc.subject           = citation_keywords
dc.date.submitted       = DCTERMS.dateSubmitted,DCTERMS.W3CDTF
#               = citation_section
dc.contributor.affiliation   = citation_author_institution
#               = citation_patent_application_number

Файл форм вводу input-forms_uk.xml

Файл форм внесення метаданих.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/input-forms_uk.xml

Замість перерахунку змін (у порівнянні з типовим) наведено файл input-forms_uk.xml, що використовується в репозитарії ELARTU.

Файл dspace.cfg

Файл налаштувань DSapce.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/dspace.cfg

Налаштування полів метаданих дублінського ядра що відображаються у вікні базового опису матеріалу.

webui.itemdisplay.default = dc.title, \

              dc.title.alternative, \
              dc.contributor.author, \
              dc.contributor.affiliation, \
              dc.identifier.citation, \
              dc.identifier.citationen, \
              dc.relation.ispartof, \
              dc.citation.conference, \
              dc.citation.journalTitle, \
              dc.citation.issue, \
              dc.citation.volume, \
              dc.identifier.patent, \
              dc.date.issued(date), dc.date.submitted(date), dc.publisher, \
              dc.coverage.country, dc.coverage.placename, dc.coverage.temporal, \
              thesis.degree.name, thesis.degree.level, thesis.degree.discipline, \
              thesis.degree.department, thesis.degree.grantor, \
              dc.contributor.editor, dc.contributor.advisor, dc.contributor.committeeMember, \
              dc.contributor.illustrator, dc.contributor.photographer, dc.contributor.translator, \
              dc.identifier.orcid, dc.identifier.scopus, \
              dc.identifier.doi, \
              dc.subject.udc, dc.subject.bbk, dc.subject.jel, dc.subject.mesh, dc.subject.pacs, dc.subject, \
              dc.format.pages, dc.format.extent, dc.citation.spage, dc.citation.epage, \
              dc.relation.ispartofseries, \
              dc.description.abstract, dc.description, dc.description.sponsorship, dc.description.tableofcontents, \
              dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri(link), \
              dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn, \
              dc.identifier.ismn, dc.identifier, dc.identifier.grantnumber, \
              dc.rights.holder, dc.status, \
              dc.relation.uri(link), \
              dc.relation.references, \
              dc.relation.referencesen

Рядки локалізацій для нових полів

Messages_uk.properties

Messages_ru.properties

Messages.properties

Файл зберігається в бінарному файлі dspace-api-X.X.jar, що розміщується за шляхами

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
/home/dspacesrc/lib/
/home/dspacesrc/webapps/jspui/WEB-INF/lib/

(чи іншими, залежно від встановлення)

Файл dspace-api-X.X.jar також є архівом, отож Messages.properties можна вийняти чи додати за допомогою архіватора.

Нові рядки в Messages.properties для нових полів

…
jsp.layout.navbar-default.recent_submissions                  = Recent submissions
metadata.dc.relation.references                         = References (Ukraine)
metadata.dc.relation.referencesen                        = References (International)
metadata.dc.identifier.citation                         = Bibliographic description (Ukraine)
metadata.dc.identifier.citationen                        = Bibliographic description (International)
metadata.dc.contributor.affiliation                       = Affiliation
metadata.dc.subject.jel                             = JEL
metadata.dc.date.submitted                           = Submitted date
metadata.dc.coverage.temporal                          = Temporal Coverage
metadata.dc.description.sponsorship                       = Sponsorship
metadata.dc.relation.ispartof                          = Is part of
metadata.dc.citation.conference                         = Conference/Event
metadata.dc.citation.journalTitle                        = Journal/Collection
metadata.dc.citation.issue                           = Issue
metadata.dc.citation.volume                           = Volume
metadata.dc.identifier.doi                           = DOI
metadata.dc.identifier.patent                          = Patent No
metadata.dc.coverage.country                          = Country (code)
metadata.dc.identifier.orcid                          = ORCID Id
metadata.dc.identifier.scopus                          = Scopus Id
metadata.dc.subject.mesh                            = Medical Subject Headings (MESH)
metadata.dc.subject.pacs                            = Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)
metadata.dc.citation.spage                           = Start page
metadata.dc.citation.epage                           = End page
metadata.dc.relation.uri                            = URL for reference material
metadata.dc.description.tableofcontents                     = Content
metadata.dc.coverage.placename                         = Place of the edition/event
metadata.dc.contributor.advisor                         = Supervisor
metadata.dc.contributor.committeeMember                     = Committee members
metadata.dc.format.pages                            = Number of pages
metadata.dc.format.extent                            = Page range
metadata.dc.contributor.illustrator                       = Illustrator
metadata.dc.contributor.photographer                      = Photographer
metadata.dc.contributor.translator                       = Translator
metadata.dc.identifier.grantnumber                       = Grant ID
metadata.dc.rights.holder                            = Copyright owner
metadata.dc.status                               = Publications status 
metadata.dc.subject.bbk                             = BBK
metadata.dc.subject.udc                             = UDC
metadata.thesis.degree.department                        = Defense council
metadata.thesis.degree.discipline                        = Code and name of the specialty
metadata.thesis.degree.grantor                         = Institution defense
metadata.thesis.degree.level                          = Level thesis
metadata.thesis.degree.name                           = Science degree