Відмінності між версіями «Встановлення DSpace на ОС Debian»

(Переключення Tomcat і DSpace з 8080 на порт 80)
(Переключення Tomcat і DSpace з 8080 на порт 80)
Рядок 684: Рядок 684:
  
 
/home/data/dspace/config/modules/rdf/metadata-rdf-mapping.ttl  
 
/home/data/dspace/config/modules/rdf/metadata-rdf-mapping.ttl  
 +
 
замінити
 
замінити
 
localhost:8080
 
localhost:8080
Рядок 690: Рядок 691:
  
 
/home/data/dspace/config/modules/rdf/constant-data-general.ttl
 
/home/data/dspace/config/modules/rdf/constant-data-general.ttl
 +
 
замінити
 
замінити
 
localhost:8080
 
localhost:8080

Версія за 01:16, 11 травня 2017

Встановлення DSpace на ОС Debian

Зміст

Встановлення DSpace 5.5 на ОС Debian GNU/Linux 8 Jessie

Встановлення ОС Debian GNU/Linux 8 Jessie

Детальніше: Встановлення ОС Debian Linux.

Джерела

Необхідне програмне забезпечення

З офіційної документації [1]:

 • Oracle Java JDK or OpenJDK
 • Java 8 update 20 or later, or Java 7 update 55 or later. DS-2653 - Java 8 Support for DSpace Accepted
 • Apache Maven 3.0.5+ (Java build tool)
 • Apache Ant 1.8 or later (Java build tool)
 • PostgreSQL 9.0 or later. Oracle 10g or later.
 • Servlet Engine (Apache Tomcat 7 (7.0.30 or above) or later, Jetty, Caucho Resin or equivalent). Для Tomcat 8 ймовірно потрібні деякі налаштування.
 • Perl (only required for [dspace]/bin/dspace-info.pl)

Присутнє у Debian GNU/Linux 8 Jessie та бекпортах:

 • openjdk-7-jdk (7u95-2.6.4-1~deb8u1 and others)
 • openjdk-8-jdk (8u72-b15-1~bpo8+1)
 • tomcat7 (7.0.56-3+deb8u1), (7.0.68-1~bpo8+1)
 • tomcat8 (8.0.14-1+deb8u1), (8.0.32-1~bpo8+1)
 • maven (3.0.5-3)
 • ant (1.9.4-3)
 • postgresql (9.4+165+deb8u1)

Розглядаємо варіант встановлення openjdk-8-jdk+tomcat8.

Підключення додаткових репозитаріїв

У файл /etc/apt/sources.list додаємо (перевіряємо навність) наступні джерела пакунків

deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free..
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free..
deb http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main..
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main..
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie-updates contrib main non-free.
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie-updates contrib main non-free.

(чи інші дзеркала стабільної версії)

deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free

Оновлюємо перелік пакунків та систему

apt-get update
apt-get upgrade

Встановлення Java OpenJDK 8

apt-get purge openjdk-7-*
apt-get install openjdk-8-jdk

та вибрати саме цей варіант (OpenJDK 8) як основний:

update-alternatives --config java

Встановлення Tomcat, Maven, Ant

apt-get install tomcat8
apt-get install maven
apt-get install ant

Встановлення БД postgresql

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib libpg-java

Налаштування PostgreSQL

У файлі /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf розкоментувати рядок

listen_addresses = 'localhost'

Збільшення загальної пам’яті ядра для клієнтських підключень сервера PostgreSQL

Редагуємо файл "/etc/sysctl.conf":

sudo mcedit /etc/sysctl.conf

Вставити наприкінці файлу наступне:

# For PostgreSQL server client connections
kernel.shmmax = 500000000
kernel.shmall = 500000000

Див. також: http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/kernel-resources.html

Також виконати:

sudo sysctl -p

Налаштування прав доступу до PostgreSQL на основі хост-сервера

Див. посилання в офіційній документації щодо файлу "pg_hba.conf":

Змінюємо користувацькі привілеї до БД на лише "trust".

sudo sed -i 's/ident/trust/' /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
sudo sed -i 's/md5/trust/' /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
sudo sed -i 's/peer/trust/' /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf

Дивіться приклад нижче.

# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database superuser can access the database using some other method.
# Noninteractive access to all databases is required during automatic
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by Unix domain socket
local  all       postgres                trust

# TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all       all                   trust
# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      trust
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local  replication   postgres                trust
#host  replication   postgres    127.0.0.1/32      trust
#host  replication   postgres     ::1/128         trust

Налаштування прав доступу до БД "dspace" PostgreSQL на основі хост-сервера:

sudo echo "## DSpace DB user access">> /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
sudo echo "host  dspace    dspace   127.0.0.1/32     md5" >> /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf

Перезапуск сервера БД.

sudo service postgresql restart

Створення користувача "dspace" та БД "dspace" PostgreSQL

Створюємо користувача БД (dspace) та БД DSpace (dspace)

sudo su postgres
createuser -U postgres -d -A -P dspace
createdb -U dspace -E UNICODE dspace
exit

При створенні користувача придумуємо пароль.

Також може бути питання про створення нових користувачів - Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n

Перезапуск postgresql

service postgresql restart

Налаштування пароля, власника та привілеїв БД "dspace" та користувача "dspace"

З’єднуємося зі сервером БД PostgreSQL та входимо у оболонку PostgreSQL.

psql -U postgres -d dspace

Встановити пароль для користувача "dspace" (вказуємо свій варіант):

ALTER ROLE dspace WITH PASSWORD 'XXXXXX';

Нехай користувач "dspace" буде власником БД "dspace"

ALTER DATABASE dspace OWNER TO dspace;

Надати усі привілеї для БД "dspace" користувачу "dspace"

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE dspace TO dspace;

Додаємо розширення "crypto" до БД "dspace".

CREATE EXTENSION pgcrypto;

Вихід з оболонки БД.

\q

Встановлення максимального числа з’єднань клієнта сервера PostgreSQL

Зауваження: DS-2563: Error releasing database connection

Редагуємо файл налаштування postgresql :

sudo mcedit /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf

Змінюємо число "max_connections" на 300. Зауважте: якщо отримуватимете помилки з’єднання, то підкрутіть це значення!

Перезапускаємо сервер PostgreSQL

sudo service postgresql restart

phppgadmin

Адмін-застосунок для доступу до БД Postgres

sudo apt-get install phppgadmin

Редагуємо /etc/apache2/conf-available/phppgadmin.conf, щоб додати доступ з інших IP:

закоментовуємо

#Require local

та додаємо

allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
allow from 10.246.28.27/255.255.255.0 ::1/128
allow from 192.168.151.246/255.255.255.0 ::1/128

(чи для всіх - allow from all)

Перезапуск веб-сервера Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Перевіряємо доступ з вибраних IP

http://localhost/phppgadmin/

Корисні посилання

Створення користувача DSpace

sudo useradd -m dspace sudo passwd dspace

Придумуємо пароль.


Створення теки [dspace] для розміщення виконавчого коду DSpace

sudo mkdir /home/data
sudo mkdir /home/data/dspace
sudo chown dspace:dspace /home/data
sudo chown dspace:dspace /home/data/dspace

Звантаження, компіляція та встановлення випуску DSpace

Звантаження

Використовуємо джерельні тексти DSpace з github (доступні також і на SourceForge).

https://github.com/DSpace/DSpace/releases

На поточний час останньою стабільною версією є DSpace 5.5 (https://github.com/DSpace/DSpace/releases/tag/dspace-5.5)

Вхід від користувача dspace

su dspace

Тека для джерельних текстів

mkdir /home/dspace/source
cd /home/dspace/source

Звантаження останньої стабільної версії

wget https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-5.5/dspace-5.5-src-release.tar.gz -O dspace-5.5-src-release.tar.gz

Розпакування

tar -zxf dspace-5.5-src-release.tar.gz 

Компіляція

cd /home/dspace/source/dspace-5.5-src-release/
mvn -U package

Cтягує багато пакунків з repo.maven.apache.org та інших (бажано швидкий доступ до Інтернет).

Довго.

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] 
[INFO] DSpace Parent Project ............................. SUCCESS [24.579s]
[INFO] DSpace Services Framework :: API and Implementation SUCCESS [34.343s]
[INFO] DSpace Kernel :: API and Implementation ........... SUCCESS [7:35.974s]
[INFO] DSpace Addon Modules .............................. SUCCESS [0.022s]
[INFO] DSpace Kernel :: Additions and Local Customizations SUCCESS [24.464s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) ........................... SUCCESS [2:22.551s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) :: Local Customizations ... SUCCESS [8.485s]
[INFO] DSpace JSP-UI ..................................... SUCCESS [5.212s]
[INFO] DSpace JSP-UI :: Local Customizations ............. SUCCESS [3.017s]
[INFO] DSpace RDF ........................................ SUCCESS [2.600s]
[INFO] DSpace RDF :: Local Customizations ................ SUCCESS [3.424s]
[INFO] DSpace REST :: API and Implementation ............. SUCCESS [1:56.880s]
[INFO] DSpace REST :: Local Customizations ............... SUCCESS [3.468s]
[INFO] DSpace SWORD ...................................... SUCCESS [1.113s]
[INFO] DSpace SWORD :: Local Customizations .............. SUCCESS [2.591s]
[INFO] DSpace SWORD v2 ................................... SUCCESS [41.825s]
[INFO] DSpace SWORD v2 :: Local Customizations ........... SUCCESS [4.364s]
[INFO] Apache Solr Webapp ................................ SUCCESS [1:01.951s]
[INFO] DSpace SOLR :: Local Customizations ............... SUCCESS [2:31.404s]
[INFO] DSpace OAI-PMH .................................... SUCCESS [3:28.408s]
[INFO] DSpace OAI-PMH :: Local Customizations ............ SUCCESS [3.519s]
[INFO] DSpace Assembly and Configuration ................. SUCCESS [17.359s]
[INFO] DSpace XML-UI Mirage2 Theme ....................... SUCCESS [0.659s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 22:01.151s
[INFO] Finished at: Mon Aug 22 14:21:42 EEST 2016
[INFO] Final Memory: 70M/269M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Тека встановлення та доступ до БД

У файлі налаштувань DSpace

/home/dspace/source/dspace-5.5-src-release/dspace/target/dspace-installer/config/dspace.cfg 

встановлюємо наступне

# DSpace installation directory
dspace.dir = /home/data/dspace
# Database username and password
db.username = dspace
db.password = MYPASSWORD

(пароль до БД встановлювався вище)

Встановлення DSpace та ініціалізація БД

su dspace

cd /home/dspace/source/dspace-5.5-src-release/dspace/target/dspace-installer

ant fresh_install
[echo] ====================================================================
[echo] The DSpace code has been installed.
[echo] 
[echo] To complete installation, you should do the following:
[echo] 
[echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
[echo]  DSpace web applications in: /home/data/dspace/webapps/
[echo] 
[echo]  OR, copy any web applications from /home/data/dspace/webapps/ to
[echo]  the appropriate place for your servlet container.
[echo]  (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
[echo] 
[echo] * Start up your servlet container (e.g. Tomcat). DSpace now will
[echo]  initialize the database on the first startup.
[echo] 
[echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
[echo] 
[echo]  /home/data/dspace/bin/dspace create-administrator
[echo] 
[echo] You should then be able to access your DSpace's 'home page':
[echo] 
[echo]  http://localhost:8080/xmlui
[echo] 
[echo] ====================================================================
[echo]     
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 16 seconds

Крок по переміщенню бази даних у розділ /home

sudo service postgresql stop

sudo mv /var/lib/postgresql /home/data/postgresql

sudo chown -R postgres:postgres /home/data/postgresql

(варіант sudo ln -s /home/data/postgresql /var/lib/postgresql не працює через SELinux)

редагуємо

sudo mc -e /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf

data_directory = '/home/data/postgresql/9.4/main'

Перазапуск postgresql

sudo service postgresql start

Підключення DSpace-івських webapps до Tomcat

Найпростіший спосіб, що рекомендують, це зкопіювати:

sudo cp -R /home/data/dspace/webapps/* /var/lib/tomcat8/webapps/

Однак було вибрано інший спосіб через створення файлів:

Спочатку створити 2 файли

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/jspui.xml
/etc/tomcat8/Catalina/localhost/ROOT.xml

з ідентичним вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/jspui"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/xmlui.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/xmlui"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/> 

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/solr.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/solr"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/oai.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/oai"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/rdf.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/rdf"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/rest.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/rest"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/sword.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/sword"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/sword2.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/sword2"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Перезапуск Tomcat

sudo service tomcat8 restart

Перший обліковий запис адміністратора системи DSpace

/home/data/dspace/bin/dspace create-administrator
Creating an initial administrator account
E-mail address: email@of.admin
First name: MyName
Last name: MySurname
Password will not display on screen.
Password: 
Again to confirm: 
Is the above data correct? (y or n): y
Administrator account created

(вище вибираємо логін та пароль адміністратора DSpace)

Ініціалізація БД DSpace (факультативно)

/home/data/dspace/bin/dspace database migrate

Вивід:

Database URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
Migrating database to latest version... (Check logs for details)
Done.

Встановлення на теку DSpace прав користувача сервера Tomcat

sudo chown tomcat8:tomcat8 /home/data/dspace -R

Перезапуск Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart

Відкриття DSpace у браузері

Повинні бути доступні інтерфейси:

Локально:

http://localhost:8080

http://localhost:8080/xmlui

http://localhost:8080/jspui

http://localhost:8080/oai/request?verb=Identify

Дозвіл для Tomcat-у на порт 80

Система не пускає tomcat на привілейований порт (80), для цього редагуємо

sudo mc -e /etc/default/tomcat8

і включаємо AUTHBIND

# If you run Tomcat on port numbers that are all higher than 1023, then you      
# do not need authbind. It is used for binding Tomcat to lower port numbers.     
# (yes/no, default: no) 
AUTHBIND=yes

Веб-сервер Apache

sudo apt-get install apache2

Оскільки 80 буде зайнятий Tomcat-ом, переналаштовуємо Apache на 8888.

Редагувати /etc/apache2/ports.conf:

#Listen 80
Listen 8888

та /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

<VirtualHost *:8888>
…

Перезапуск Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Переключення Tomcat і DSpace з 8080 на порт 80

Now we need to tell "authbind" that Tomcat is allowed to use lower port numbers. Type the following commands:

sudo touch /etc/authbind/byport/80
sudo touch /etc/authbind/byport/443
sudo chmod 0755 /etc/authbind/byport/80
sudo chmod 0755 /etc/authbind/byport/443
sudo chown tomcat8.tomcat8 /etc/authbind/byport/80
sudo chown tomcat8.tomcat8 /etc/authbind/byport/443
cd /etc/authbind/byport
ls -l

Now we tell the Tomcat server to listen on the "authbind" ports. Edit the following file.

sudo mc -e /etc/tomcat8/server.xml

Find the connector for port 8080 and change it to port 80.

Замінити

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"                    
       connectionTimeout="20000"                       
       redirectPort="8443" /> 

на

<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"                    
       connectionTimeout="20000" 
       redirectPort="443" /> 

/home/data/dspace/config/dspace.cfg

# DSpace base host URL. Include port number etc.                   
#dspace.baseUrl = http://localhost:8080                        
dspace.baseUrl = http://localhost 
# DSpace base URL. Include port number etc., but NOT trailing slash         
# Change to xmlui if you wish to use the xmlui as the default, or remove       
# "/jspui" and set webapp of your choice as the "ROOT" webapp in           
# the servlet engine.                                 
#dspace.url = http://localhost:8080/xmlui                       
dspace.url = http://localhost/xmlui

/home/data/dspace/config/modules/oai.cfg

#solr.url=http://localhost:8080/solr/oai                                                                    
solr.url=http://localhost/solr/oai
#bitstream.baseUrl = http://localhost:8080/xmlui                                                                
bitstream.baseUrl = http://localhost/xmlui

/home/data/dspace/config/modules/discovery.cfg

#search.server = http://localhost:8080/solr/search                                                               
search.server = http://localhost/solr/search

/home/data/dspace/config/modules/solr-statistics.cfg

#server = http://localhost:8080/solr/statistics                                                                 
server = http://localhost/solr/statistics

/home/data/dspace/config/modules/rdf.cfg

#contextPath = http://localhost:8080/rdf                                                                    
contextPath = http://localhost/rdf 

/home/data/dspace/config/modules/swordv2-server.cfg

#error.alternate.url = http://localhost:8080/xmlui/contact                                                           
error.alternate.url = http://localhost/xmlui/contact 

#workspace.url-template = http://localhost:8080/xmlui/submit?workspaceID=#wsid#                                                 
workspace.url-template = http://localhost/xmlui/submit?workspaceID=#wsid# 

/home/data/dspace/config/modules/sword-client.cfg

#targets = http://localhost:8080/sword/servicedocument, \                                                            
targets = http://localhost/sword/servicedocument, \ 

/home/data/dspace/config/modules/rdf/metadata-rdf-mapping.ttl

замінити localhost:8080 на localhost

/home/data/dspace/config/modules/rdf/constant-data-general.ttl

замінити localhost:8080 на localhost


Перезапуск Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart

Див. також

Встановлення DSpace 1.8.1 на ОС Debian 6 (ЗАСТАРІЛО)

Встановлення ОС Debian GNU/Linux 6 Squeeze

Детальніше: Встановлення ОС Debian Linux.

Sun Java 6 JDK

sudo apt-get install sun-java6-jdk

— прийняти ліцензію

та вибрати саме цей варіант як основний:

sudo update-alternatives --config java

вивід:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                   Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java    63    manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2

Веб-сервер Tomcat та Maven

sudo apt-get install tomcat6 maven2

(„ant“ включено до maven2)

Postgresql

sudo apt-get install postgresql

Налаштування локального доступу до БД Postgresql. Редагуємо файл pg_hba.conf:

sudo mc -e /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

Знаходимо наступні рядки:

закоментовуємо —

# Database administrative login by UNIX sockets
# local  all     postgres             ident

та додаємо —

local all postgres trust

закоментовуємо —

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
#local all all ident

та додаємо —

local all all trust

Перезапустити Postgresql, щоб задіяти зміни:

sudo /etc/init.d/postgresql restart

Веб-сервер Apache

sudo apt-get install apache2

Оскільки 80 буде зайнятий Tomcat-ом, переналаштовуємо Apache на 8888.

Редагувати /etc/apache2/ports.conf:

#NameVirtualHost *:80
#Listen 80
NameVirtualHost *:8888
Listen 8888

та /etc/apache2/sites-enabled/000-default

<VirtualHost *:8080>
…

Перезапуск Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

phppgadmin

Адмін-застосунок для доступу до БД Postgres

sudo apt-get install phppgadmin

Редагуємо /etc/phppgadmin/apache.conf, щоб додати доступ з інших IP:

allow from 10.246.28.27/255.255.255.0 ::1/128
allow from 192.168.151.246/255.255.255.0 ::1/128

(allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 теж залишити)

Перезапуск веб-сервера Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Перевіряємо доступ з вибраних IP

http://dspace.tntu.edu.ua:8888/phppgadmin/

Користувач „dspace“

sudo useradd -m dspace

(-m також створює домашню теку)

Додати до „sudoers“ (Встановлення ОС Debian Linux#Sudo).

Надалі всі дії проводити від користувача „dspace“:

su dspace

БД „dspace“

Створення користувача „dspace“ (користувач БД)

sudo createuser -U postgres -d -A -P dspace

ввести пароль 2 рази і „yes“

Створення чистої БД „dspace“ для користувача „dspace“:

sudo createdb -U dspace -E UNICODE dspace

Звантаження DSpace 1.8.1

Від користувача „dspace“

su dspace

створити теку

mkdir source;cd source

та звантажити джерельні тексти

wget http://sourceforge.net/projects/dspace/files/DSpace%20Stable/1.8.1/dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2/download -O dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2

й розпакувати

tar -xvjf dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2

Налаштування „dspace.cfg“

Мінімальне початкове налаштування.

cd dspace-1.8.1-src-release/dspace/config/
mc -e dspace.cfg

Наведені лише зміни (дещо має бути закоментовано):

dspace.hostname = elartu.tntu.edu.ua
dspace.baseUrl = http://elartu.tntu.edu.ua

dspace.name = ELARTU

#db.name = ${default.db.name}
db.name = postgres

#db.url = ${default.db.url} 
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace

#db.driver = ${default.db.driver}
db.driver = org.postgresql.Driver

#db.username = ${default.db.username}
#db.password = ${default.db.password}
db.username = dspace
db.password = abrakadabra

mail.server = smtp.tu.edu.te.ua
mail.from.address = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
feedback.recipient = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
mail.admin = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
alert.recipient = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
registration.notify = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
mail.charset = UTF8

Тека /dspace

sudo mkdir /dspace
sudo chown dspace /dspace

Побудова maven-пакунка

cd /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace
mvn package

При цьому звантажуються файли *.jar та *.pom, а у виводі можна побачити щось на кшталт наступного:

… 
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-io/1.1/maven-shared-io-1.1.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0/maven-filtering-1.0.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-repository-builder/1.0-alpha-2/maven-repository-builder-1.0-alpha-2.jar
[INFO] [assembly:directory-single {execution: default}]
[INFO] Reading assembly descriptor: src/assemble/assembly.xml
[WARNING] Cannot include project artifact: org.dspace:dspace:pom:1.8.1; it doesn't have an associated file or directory.
[WARNING] The following patterns were never triggered in this artifact exclusion filter:
[WARNING] NOTE: Currently, inclusion of module dependencies may produce unpredictable results if a version conflict occurs.
[INFO] Copying files to /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace/target/dspace-1.8.1-build
[INFO] 
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] DSpace Addon Modules .................................. SUCCESS [1:49.420s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) :: Web Application ............ SUCCESS [3:01.210s]
[INFO] DSpace LNI :: Web Application ......................... SUCCESS [12.231s]
[INFO] DSpace OAI :: Web Application ......................... SUCCESS [6.012s]
[INFO] DSpace JSP-UI :: Web Application ...................... SUCCESS [13.066s]
[INFO] DSpace SWORD :: Web Application ....................... SUCCESS [3.177s]
[INFO] DSpace SWORDv2 :: Web Application ..................... SUCCESS [34.394s]
[INFO] DSpace SOLR :: Web Application ........................ SUCCESS [18.529s]
[INFO] DSpace Assembly and Configuration ..................... SUCCESS [56.354s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 7 minutes 15 seconds
[INFO] Finished at: Fri Feb 17 14:02:02 EET 2012
[INFO] Final Memory: 61M/205M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Встановлення

cd /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace/target/dspace-1.8.1-build
ant fresh_install

Частина виводу:

  [echo] ====================================================================
  [echo] The DSpace code has been installed, and the database initialized.
  [echo] 
  [echo] To complete installation, you should do the following:
  [echo] 
  [echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
  [echo]  DSpace web applications in: /dspace/webapps/
  [echo] 
  [echo]  OR, copy any web applications from /dspace/webapps/ to
  [echo]  the appropriate place for your servlet container.
  [echo]  (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
  [echo] 
  [echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
  [echo] 
  [echo]  /dspace/bin/dspace create-administrator
  [echo] 
  [echo] * Start up your servlet container (Tomcat etc.)
  [echo] 
  [echo] You should then be able to access your DSpace's 'home page':
  [echo] 
  [echo]  http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui
  [echo] 
  [echo] You should also be able to access the administrator UI:
  [echo] 
  [echo]  http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui/dspace-admin
  [echo] ====================================================================
  [echo]     

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 43 seconds

Підключення DSpace-івських webapps до Tomcat

Найпростіший спосіб, що рекомендують, це зкопіювати:

cp -R /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat6/webapps/

Однак було вибрано інший спосіб через редагування

sudo mc -e /var/lib/tomcat6/conf/server.xml

Зокрема необхідно у розділ „<Service name="Catalina">“ додати

<Connector port="80".
      maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
      connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"

змінити localhost на elartu.tntu.edu.ua

<Engine name="Catalina" defaultHost="elartu.tntu.edu.ua">
<Host name="elartu.tntu.edu.ua" appBase="webapps"
   unpackWARs="true" autoDeploy="true"
   xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">

та перед закриваючою ознакою „</Host>“ додати наступне

<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/>

Перезапуск Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat6 restart

Дозвіл для Tomcat-у на порт 80

Система не пускає tomcat на привілейований порт (80), для цього редагуємо

sudo mc -e /etc/default/tomcat6

і включаємо AUTHBIND

# If you run Tomcat on port numbers that are all higher than 1023, then you
# do not need authbind. It is used for binding Tomcat to lower port numbers.
# NOTE: authbind works only with IPv4. Do not enable it when using IPv6.
# (yes/no, default: no)
AUTHBIND=yes

Обліковий запис адміна DSpace

/dspace/bin/dspace create-administrator

Вивід:

Creating an initial administrator account
E-mail address: serhi jdubyk@ts tu.edu.ua
First name: Serhij
Last name: Dubyk
WARNING: Password will appear on-screen.
Password: ************
Again to confirm: *********
Is the above data correct? (y or n): y
Administrator account created

Права на теки „upload“ і „assetstore“

sudo chown -R tomcat6 /dspace/upload
sudo chown -R tomcat6 /dspace/assetstore

Встановлення завершено

УРА!!!

Можна перевірити із середини сервера:

lynx http://localhost
lynx http://localhost/xmlui

Налаштування

Щодо додаткових налаштувань та адаптацій див. тут: Налаштування DSpace.

Див. також

Посилання