Комп'ютерна система

Визначення терміну "Комп'ютерна система"

Комп'ютерна система (визначення згідно з НД ТЗІ 1.1-003-99 "Термінологія в області захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу" ) - це сукупність програмно-апаратних засобів, яку подають на оцінювання. Під оцінюванням тут розуміють експертне оцінювання захищеності інформації в системі, яке є складовою експертизи або сертифікації на відповідність чинним нормативним документам і стандартам. Таке оцінювання ще називають кваліфікаційним аналізом (рос. квалификационный анализ, англ. evaluation). Еквівалентом терміну "Комп'ютерна система" (у тому значенні, в якому його було тут подано)є: рос. - компьютерная система, обьект оценки, англ. - target of evaluation. Термін "Комп'ютерна система" у НД ТЗІ вживають до об'єктів оцінювання різних класів як узагальнення термінів "обчислювальна система" та "автоматизована система".