Налаштування DSpace

Версія від 11:54, 20 лютого 2017, створена Dubyk (обговореннявнесок) (Переміщення/об’єднання підфондів)

Sitemaps

https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=34642415

Налаштувати robots.txt

User-agent: *

# Uncomment the following line ONLY if sitemaps.org or HTML sitemaps are used
# and you have verified that your site is being indexed correctly.
# Disallow: /browse

Host: elartu.tntu.edu.ua

# Disable access to Discovery search and filters
Disallow: /discover
Disallow: /search-filter

# This should be the FULL URL to your HTML Sitemap..
# Make sure to replace "[dspace.url]" with the value of your 'dspace.url' setting in your dspace.cfg file.
Sitemap: http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap

Створювати по крону

# Generate sitemaps
# every day at 6:00
00 06 * * * /usr/share/dspace/bin/generate-sitemaps

Додати в Google та Яндекс ВебМайстри

http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap?map=0
http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap?map=1
http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap?map=2
http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap?map=3
http://elartu.tntu.edu.ua/htmlmap?map=4
http://elartu.tntu.edu.ua/sitemap?map=0

Переміщення/об’єднання підфондів

http://my_dspace/phppgadmin/

Вихідні дані

handle старого батьківського фонду =123456789/37
handle нового батьківського фонду = 123456789/18350
handle підфонду, що переміщується = 123456789/64


Через таблицю handle визначаємо внутрішні resource_id, що відповідають parent_comm_id та child_comm_id у таблиці community2community


handle=123456789/64     resource_id=27
handle=123456789/18350  resource_id=223
handle=123456789/37     resource_id=18

Далі робимо переміщення у таблиці community2community замінюючи 18 на 223

Однак залишається проблема з вилучення старого фонду. Його номер ще згадується у таблицях community_item_count та communities2item


В community_item_count легко замінити в community_id з 18 на 223 ! примітка: таблицю community_item_count, здається, можна й не чіпати


З таблицею communities2item трохи складніше. Тут є перелік всіх матеріалів, прив’язаних до фонду 18, рядків багато. Поміг SQL-Запит

UPDATE communities2item SET community_id='223' WHERE "community_id"='21';


Також див. тут

Прибирання 1 кроку

На цьому кроці відбувався вибір: опубліковане чи ні, про декілька назв та декілька файлів.

Щоб прибрати це у файлі item-submission.xml

закоментуйте блок

 <step> 
  <heading>submit.progressbar.initial-questions</heading> 
  <processing-class>org.dspace.submit.step.InitialQuestionsStep</processing-class> 
  <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPInitialQuestionsStep</jspui-binding>
  <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.InitialQuestionsStep</xmlui-binding> 
  <workflow-editable>true</workflow-editable> 
</step> 

та розкоментуйте блок

 <step>
  <processing-class>org.dspace.submit.step.SkipInitialQuestionsStep</processing-class>
 </step>