Додаткові поля Dublin Core для DSpace

Версія від 14:51, 20 лютого 2017, створена Dubyk (обговореннявнесок) (Файл input-forms_uk.xml)

Додаткові поля

Додаються/редагуються в інтерфейсі адміністрування » Реєстр полів метаданих:

 • dc.contributor.advisorВикористовуйте в першу чергу для наукового керівника дисертації.
 • dc.contributor.affiliationМісце роботи автора (повна назва організації, повна адреса, регалії та контактні дані).
 • dc.contributor.committeeMemberВикористовується для членів дисертаційного комітету.
 • dc.coverage.countryКраїна (2-букв. код країни за ISO_3166-1 alpha-2).
 • dc.coverage.placenameАреал охоплення або район розташування, охоплювані у даних, наприклад, регіони, країни чи міста.
 • dc.date.submittedДата подання матеріалу. Рекомендовано для творів/тез/дисертацій.
 • dc.description.tableofcontentsТаблиця змісту для даного матеріалу.
 • dc.format.extentРозмір та тривалість. Також діапазон сторінок.
 • dc.format.pagesОбсяг матеріалу, кількість сторінок.

Додаткові ідентифікатори:

 • dc.identifier.citationenAccessible to man, standard bibliographic description, not-DSpace format for this material.
 • dc.identifier.doiЦифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), виданий реєстраційним агенством DOI на цю публікацію.
 • dc.identifier.orcidУнікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID.
 • dc.identifier.patent№ патенту (число).
 • dc.identifier.scopusІдентифікатор статті у реферативній БД Scopus.

Пов’язані джерела:

 • dc.relation.referencesСписок використаних джерел, посилання на літературу, що були використані при підготовці матеріалу.
 • dc.relation.referencesenList of used sources, literature references that were used during the preparation the material.
 • dc.relation.uriПосилається на загальноприйнятий ідентифікатор ресурсу для пов’язаного матеріалу.

Додаткові класифікаційні індекси:

 • dc.subject.jelСистема класифікації JEL для наукової літератури в галузі економіки.
 • dc.subject.meshМедичні тематичні рубрики.
 • dc.subject.pacsКод класифікації з фізики та астрономії (PACS).

Група полів для Google Академії:

 • dc.citation.conferenceНазва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.
 • dc.citation.journalTitleОсновна офіційна назва журналу.
 • dc.citation.volumeНомер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.
 • dc.citation.issueНомер випуску (для журналу); без „№ “.
 • dc.citation.spageПочатковий номер сторінки.
 • dc.citation.epageКінцевий номер сторінки.

Група дисертаційних полів:

 • thesis.degree.departmentНазва академічного відділу, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.disciplineОбласть вивчення інтелектуального змісту дисертації тощо.
 • thesis.degree.grantorНазва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.levelГрадація ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. («кандидатська» чи «докторська»).
 • thesis.degree.nameНазва ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук тощо).

Файл QDC.properties

Попереднє відображення типових елементів метаданих DSpace у схему QDC XML. Необхідне для Google Академії і т.п.

Приводиться відображення для існуючих та нових полів.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/crosswalks/QDC.properties

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle         = <dc:citation_journal_title />
dc.citation.volume            = <dc:citation_volume />
dc.citation.issue            = <dc:citation_issue />
dc.citation.spage            = <dc:citation_firstpage />
dc.citation.epage            = <dc:citation_lastpage />
dc.identifier.doi            = <dc:citation_doi />
dc.identifier.issn            = <dc:citation_issn />
dc.identifier.isbn            = <dc:citation_isbn />
# dc.citation.conference         = <dc:citation_conference />
dc.citation.conference          = <dc:citation_conference_title />
dc.coverage.country           = <dc:citation_patent_country />
dc.identifier.patent           = <dc:citation_patent_number />
dc.subject                = <dc:citation_keywords />
# dc.date.submitted           = <dcterms:dateSubmitted />
dc.contributor.affiliation        = <dc:citation_author_institution />

Файл xhtml-head-item.properties

Відображення між схемою реєстру метаданих DSpace та схемою, що записується у тег <meta> заголовку XHTML.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Деякі ідеї взяті з статті https://jira.duraspace.org/secure/attachment/13020/Invisible_institutional.pdf

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle    = citation_journal_title
dc.citation.volume       = citation_volume
dc.citation.issue       = citation_issue
dc.citation.spage       = citation_firstpage
dc.citation.epage       = citation_lastpage
dc.identifier.doi       = citation_doi
dc.identifier.issn       = citation_issn
dc.identifier.isbn       = citation_isbn
# dc.citation.conference    = citation_conference
dc.citation.conference     = citation_conference_title
dc.coverage.country      = citation_patent_country
dc.identifier.patent      = citation_patent_number
dc.subject           = citation_keywords
dc.date.submitted       = DCTERMS.dateSubmitted,DCTERMS.W3CDTF
#               = citation_section
dc.contributor.affiliation   = citation_author_institution
#               = citation_patent_application_number

Файл input-forms_uk.xml

Файл форм внесення метаданих.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/input-forms_uk.xml

Замість перерахунку змін (у порівнянні з типовим) наведено файл input-forms_uk.xml, що використовується в репозитарії ELARTU:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE input-forms SYSTEM "input-forms.dtd"> <input-forms>


<form-map>
 <name-map collection-handle="default" form-name="traditional"/>
</form-map>


<form-definitions>
 <form name="traditional">
  <page number="1">
   <field>
  	 <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>title</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Назва</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть основну назву матеріалу. Регістр як у реченні. [Обов’язкове поле]</hint>
    <required>Ви повинні ввести основну назву для цього матеріалу.</required>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>title</dc-element>
    <dc-qualifier>alternative</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Альтернативна назва</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Якщо матеріал має назви іншими мовами, будь ласка, введіть їх нижче.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>contributor</dc-element>
    <dc-qualifier>author</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Автор, співавтори</label>
    <input-type>name</input-type>
    <hint>Введіть нижче найменування авторів цього матеріалу. Додавайте мовні варіанти.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>contributor</dc-element>
    <dc-qualifier>affiliation</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Афіляція автора, співавторів</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Місце праці автора (назва організації, адреса, регалії та контактні дані).</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>contributor</dc-element>
    <dc-qualifier>advisor</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Науковий керівник</label>
    <input-type>name</input-type>
    <hint/>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>contributor</dc-element>
    <dc-qualifier>committeeMember</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Особи дисертаційного комітету</label>
    <input-type>name</input-type>
    <hint>Використовується для опонентів, рецензентів і т.п.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>date</dc-element>
    <dc-qualifier>issued</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Дата публікації/випуску</label>
    <input-type>date</input-type>
    <hint>Будь ласка, надайте нижче дату попереднього опублікуваня чи загальнодоступного розповсюдження. Ви можете опусити день та/чи місяць, якщо вони не доступні. [Обов’язкове поле]</hint>
    <required>Вам необхідно ввести хоча би рік.</required>
   </field>

dc.date.submitted — Дата подання матеріалу.

   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>date</dc-element>
    <dc-qualifier>submitted</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Дата подання матеріалу</label>
    <input-type>date</input-type>
    <hint>Рекомендовано для творів/тез/дисертацій.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>coverage</dc-element>
    <dc-qualifier>country</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Країна</label>
    <input-type value-pairs-name="common_coverage_countries">dropdown</input-type>
    <hint>Виберіть країну опублікування матеріалу. Якщо у списку нижче немає відповідної країни, буль ласка, вибирайте „Невизначено“.</hint>
    <required/>
   </field>
   
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>coverage</dc-element>
    <dc-qualifier>placename</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Місце видання, проведення</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint/>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>rights</dc-element>
    <dc-qualifier>holder</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Авторські права</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть „© власників авторських прав на матеріал, рік“</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>identifier</dc-element>
    <dc-qualifier>citation</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Бібліографічний опис</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Складіть стандартний бібліографічний опис на цей матеріал (згідно ДСТУ 7.1-2006). [Обов’язкове поле]</hint>
    <required>Введіть бібліографічний опис матеріалу згідно ДСТУ 7.1-2006</required>
   </field>
   
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>identifier</dc-element>
    <dc-qualifier>citationen</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Bibliographic description</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Enter the bibliographic description in English for the pre released a copy of this material.</hint>
    <required/>
   </field>
   
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>ispartofseries</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Номер серії/звіту</label>
    <input-type>series</input-type>
    <hint>Введіть серію та номер, що надані цьому матеріалу Вашою спільнотою.</hint>
    <required/>
   </field>   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>identifier</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Ідентифікатори</label>
    <input-type value-pairs-name="common_identifiers">qualdrop_value</input-type>
    <hint>Якщо матеріал має будь-які ідентифікаційні номери чи коди пов’язані з ним, будь ласка, виберіть нижче тип ідетифікаційної системи та наявні номери чи коди.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>type</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Характер або жанр змісту ресурсу</label>
    <input-type value-pairs-name="common_types">dropdown</input-type>
    <hint>Виберіть тип(и) змісту матеріалу. Щоб вибрати більш ніж одне значення у списку, Вам необхідно тримати натиснутою клавішу [CTRL] або ж [Shift].</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>language</dc-element>
    <dc-qualifier>iso</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Мова</label>
    <input-type value-pairs-name="common_iso_languages">dropdown</input-type>
    <hint>Виберіть мову основного змісту матеріалу. Якщо у списку нижче немає відповідної мови, буль ласка, вибирайте «Інша мова». Якщо зміст матеріалу насправді не містить мову (наприклад, якщо це набір даних чи зображення), будь ласка, вибирайте «Невизначено».</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>citation</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Група полів для цитування</label>
    <input-type value-pairs-name="common_citations">qualdrop_value</input-type>
    <hint>Для матеріалів конференції та журнальних статей. Необхідні для Google Академії.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>format</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Кількість сторінок та діапазон</label>
    <input-type value-pairs-name="common_formats">qualdrop_value</input-type>
    <hint/>
    <required/>
   </field>


   <field>
    <dc-schema>thesis</dc-schema>
    <dc-element>degree</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Блок дисертаційних полів</label>
    <input-type value-pairs-name="common_degrees">qualdrop_value</input-type>
    <hint>Необхідні для опису авторефератів, дисертацій.</hint>
    <required/>
   </field>


  </page>  <page number="2">
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>subject</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Класифікаційні індекси, ключові слова</label>
    <input-type value-pairs-name="common_subjects">qualdrop_value</input-type>
    <hint>Введіть нижче відповідні матеріалу ключові слова та тематичні рубрики. 
    Якщо матеріал має будь-які класифікаційні індекси чи коди, пов’язані з ним, будь ласка, 
    виберіть нижче тип класифікаційної системи та наявні індекси чи коди.
    Ключові слова наводьте у нижньому регістрі та іншими мовами. Ключові слова та індекси додавайте по одному.</hint>
    <required/>
   </field>


   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier>abstract</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Анотація</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Введіть нижче короткий зміст (резюме) для матеріалу. Додавайте анотації іншими мовами.</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier/>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Опис</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Введіть нижче будь-який інший опис, додаткові відомості, коментарі тощо. </hint>
    <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier>tableofcontents</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Зміст</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Таблиця змісту для даного матеріалу (у вільній формі).</hint>
    <required/>
   </field>
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>uri</dc-qualifier>
  	 <repeatable>true</repeatable>
  	 <label>URL-посилання</label>
  	 <input-type>onebox</input-type>
  	 <hint>Посилання на Інтернет-ресурси, пов’язані з матеріалом. Поле повинно починатися з http. Часто, це посилання зі списку літератури.</hint>
  	 <required/>
   </field>
   <field>

<dc-schema>dc</dc-schema>

    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier>sponsorship</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Спонсорська підтримка</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Введіть нижче у текстове поле імена/найменування будь-яких спосорів та/чи коди фондів. </hint>
    <required/>
   </field>
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>references</dc-qualifier>
  	 <repeatable>true</repeatable>
  	 <label>Список літератури</label>
  	 <input-type>onebox</input-type>
  	 <hint>Введіть перелік використаних джерел, посилання на літературу, які були використані при підготовці матеріалу. Зазвичай, це рядки 1. …, 2. …, 3. …, …</hint>
  	 <required/>
   </field>
   
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>referencesen</dc-qualifier>
  	 <repeatable>true</repeatable>
  	 <label>References</label>
  	 <input-type>onebox</input-type>
  	 <hint>Enter in English a list of references, literature references that were used during the preparation the material.</hint>
  	 <required/>
   </field>
  </page>
 </form>
 <form name="one">
  <page number="1">
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>contributor</dc-element>
    <dc-qualifier>author</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Одне: автори</label>
    <input-type>name</input-type>
    <hint>Введіть нижче авторів цього матеріалу.</hint>
    <required/>
   </field>
   </page>
  </form>
</form-definitions>


<form-value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_identifiers" dc-term="identifier">
  <pair>
   <displayed-value>ISSN</displayed-value>
   <stored-value>issn</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Other</displayed-value>
   <stored-value>other</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>ISMN</displayed-value>
   <stored-value>ismn</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>№ урядового документа</displayed-value>
   <stored-value>govdoc</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>URI</displayed-value>
   <stored-value>uri</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>ISBN</displayed-value>
   <stored-value>isbn</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>№ патенту</displayed-value>
   <stored-value>patent</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI)</displayed-value>
   <stored-value>doi</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Унікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID</displayed-value>
   <stored-value>orcid</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Ідентифікатор статті у реферативній БД Scopus</displayed-value>
   <stored-value>scopus</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_types" dc-term="type">
  <pair>
   <displayed-value>Анімація</displayed-value>
   <stored-value>Animation</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Стаття</displayed-value>
   <stored-value>Article</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Книга</displayed-value>
   <stored-value>Book</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Глава з книги</displayed-value>
   <stored-value>Book chapter</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Набір даних</displayed-value>
   <stored-value>Dataset</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Навчальний об’єкт</displayed-value>
   <stored-value>Learning Object</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Зображення</displayed-value>
   <stored-value>Image</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Зображення, тривимірне</displayed-value>
   <stored-value>Image, 3-D</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Мапа</displayed-value>
   <stored-value>Map</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Нотний запис</displayed-value>
   <stored-value>Musical Score</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>План чи креслення</displayed-value>
   <stored-value>Plan or blueprint</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Препринт</displayed-value>
   <stored-value>Preprint</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Презентація</displayed-value>
   <stored-value>Presentation</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Звукозапис, акустичний</displayed-value>
   <stored-value>Recording, acoustical</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Звукозапис, музичний</displayed-value>
   <stored-value>Recording, musical</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Звукозапис, усний</displayed-value>
   <stored-value>Recording, oral</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Програмне забезпечення</displayed-value>
   <stored-value>Software</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Технічний звіт</displayed-value>
   <stored-value>Technical Report</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Дисертація, автореферат, дипломна</displayed-value>
   <stored-value>Thesis</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Відео-матеріал</displayed-value>
   <stored-value>Video</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Робочі папери</displayed-value>
   <stored-value>Working Paper</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Інше</displayed-value>
   <stored-value>Other</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Патент</displayed-value>
   <stored-value>Patent</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_iso_languages" dc-term="language_iso">
  <pair>
   <displayed-value>Невизначено</displayed-value>
   <stored-value/>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Українська</displayed-value>
   <stored-value>uk</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Російська</displayed-value>
   <stored-value>ru</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Польська</displayed-value>
   <stored-value>pl</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Білоруська</displayed-value>
   <stored-value>be</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Молдавська</displayed-value>
   <stored-value>mo</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Анлійська</displayed-value>
   <stored-value>en</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Іспанська</displayed-value>
   <stored-value>es</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Німецька</displayed-value>
   <stored-value>de</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Французька</displayed-value>
   <stored-value>fr</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Італійська</displayed-value>
   <stored-value>it</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Японська</displayed-value>
   <stored-value>ja</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Китайська</displayed-value>
   <stored-value>zh</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Інша мова</displayed-value>
   <stored-value>other</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_subjects" dc-term="subject">
  <pair>
   <displayed-value>Ключові слова і тематичні рубрики</displayed-value>
   <stored-value/>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>УДК</displayed-value>
   <stored-value>udc</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>ББК</displayed-value>
   <stored-value>bbk</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Локальна класифікаційна система</displayed-value>
   <stored-value>classification</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Класифікація Дьюі</displayed-value>
   <stored-value>ddc</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Класифікація JEL (галузі економіки)</displayed-value>
   <stored-value>jel</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Класифікація Бібліотеки Конгресу</displayed-value>
   <stored-value>lcc</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Тематичні рубрики Бібліотеки Конгресу</displayed-value>
   <stored-value>lcsh</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Медичні тематичні рубрики</displayed-value>
   <stored-value>mesh</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Класифікація PACS (фізика та астрономія)</displayed-value>
   <stored-value>pacs</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Інша класифікація</displayed-value>
   <stored-value>other</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_coverage_countries" dc-term="coverage_country">
  <pair>
   <displayed-value>Невизначено</displayed-value>
   <stored-value/>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Україна</displayed-value>
   <stored-value>UA</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Російська Федерація</displayed-value>
   <stored-value>RU</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Польща</displayed-value>
   <stored-value>PL</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Білорусь</displayed-value>
   <stored-value>BY</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Молдова</displayed-value>
   <stored-value>MD</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Велика Британія</displayed-value>
   <stored-value>GB</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Іспанія</displayed-value>
   <stored-value>ES</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Німеччина</displayed-value>
   <stored-value>DE</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Франція</displayed-value>
   <stored-value>FR</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Італія</displayed-value>
   <stored-value>IT</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Японія</displayed-value>
   <stored-value>JP</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Китай</displayed-value>
   <stored-value>CN</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Сполучені Штати Америки</displayed-value>
   <stored-value>US</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>
 <value-pairs value-pairs-name="common_citations" dc-term="citation">
  <pair>
   <displayed-value>Офіційна назва конференції, семінару, за результатами яких видано ці матеріали</displayed-value>
   <stored-value>conference</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Основна офіційна назва журналу (чи збірника)</displayed-value>
   <stored-value>journalTitle</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Номер тому (без слова том), якщо є назва, то додається через двокрапку</displayed-value>
   <stored-value>volume</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Номер випуску для журналу (без „№“)</displayed-value>
   <stored-value>issue</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Початковий номер сторінки</displayed-value>
   <stored-value>spage</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Кінцевий номер сторінки</displayed-value>
   <stored-value>epage</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>


 <value-pairs value-pairs-name="common_formats" dc-term="format">
  <pair>
   <displayed-value>Кількість сторінок (без „с.“)</displayed-value>
   <stored-value>pages</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Діапазон сторінок (без „с.“, напр. 23-28).</displayed-value>
   <stored-value>extent</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>


 <value-pairs value-pairs-name="common_degrees" dc-term="degree">
  <pair>
   <displayed-value>Назва академічного відділу, що присвоює ступінь (напр. „Спеціалізована вчена рада К 58.052.03“).</displayed-value>
   <stored-value>department</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Область вивчення інтелектуального змісту дисертації (напр. „05.13.06 – інформаційні технології“).</displayed-value>
   <stored-value>discipline</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Назва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією.</displayed-value>
   <stored-value>grantor</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Градація ступеня, пов’язаного з дисертацією („кандидатська дмсертація“, „докторська дисертація“).</displayed-value>
   <stored-value>level</stored-value>
  </pair>
  <pair>
   <displayed-value>Назва ступеня, пов’язаного з дисертацією (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук, …). </displayed-value>
   <stored-value>name</stored-value>
  </pair>
 </value-pairs>


  </form-value-pairs>

</input-forms>

Файл dspace.cfg

Файл налаштувань DSapce.

Розміщення (в залежності від встановлення): /usr/share/dspace/config/dspace.cfg

Налаштування полів метаданих дублінського ядра що відображаються у вікні базового опису матеріалу.

webui.itemdisplay.default = dc.title, \
              dc.title.alternative, \
              dc.contributor.author, \
              dc.contributor.affiliation, \
              dc.identifier.citation, \
              dc.identifier.citationen, \
              dc.relation.ispartof, \
              dc.citation.conference, \
              dc.citation.journalTitle, \
              dc.citation.issue, \
              dc.citation.volume, \
              dc.date.issued(date), dc.date.submitted, dc.publisher, \
              dc.coverage.placename, dc.coverage.temporal, \
              thesis.degree.name, thesis.degree.level, thesis.degree.discipline, \
              thesis.degree.department, thesis.degree.grantor, \
              dc.contributor.editor, dc.contributor.advisor, dc.contributor.committeeMember, \
              dc.contributor.illustrator, dc.contributor.photographer, dc.contributor.translator, \
              dc.subject.udc, dc.subject.bbk, dc.subject.jel, dc.identifier.doi, dc.subject, \
              #dc.coverage.placename, \
              dc.format.pages, dc.format.extent, \
              dc.relation.ispartofseries, \
              dc.description.abstract, dc.description, dc.description.sponsorship, dc.description.tableofcontents, \
              dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri(link), \
              dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn, \
              dc.identifier.ismn, dc.identifier, dc.identifier.grantnumber, \
              dc.rights.holder, dc.status, \
              dc.relation.uri(link), \
              dc.relation.references, \
              dc.relation.referencesen