Відмінності між версіями «Додаткові поля Dublin Core для DSpace»

(Файл input-forms_uk.xml)
(На першій сторінці…)
Рядок 113: Рядок 113:
 
=== ''На першій сторінці…'' ===
 
=== ''На першій сторінці…'' ===
  
Після блоку видавця — '''блок авторських прав''':
+
Після блоку видавця —
 +
 
 +
'''блок країни видання''':
 +
 
 +
      <field>
 +
        <dc-schema>dc</dc-schema>
 +
        <dc-element>coverage</dc-element>
 +
        <dc-qualifier>country</dc-qualifier>
 +
        <repeatable>false</repeatable>
 +
        <label>Країна</label>
 +
        <input-type value-pairs-name="common_coverage_countries">dropdown</input-type>
 +
        <hint>Виберіть країну опублікування матеріалу. Якщо у списку нижче немає відповідної країни, буль ласка, вибирайте „Невизначено“.</hint>
 +
        <required></required>
 +
      </field>
 +
 
 +
 
 +
та '''блок авторських прав''':
  
 
       <field>
 
       <field>

Версія за 18:06, 14 лютого 2017

Додаткові поля

Додаються/редагуються в інтерфейсі адміністрування » Реєстр полів метаданих:

  • dc.contributor.advisorВикористовуйте в першу чергу для наукового керівника дисертації.
  • dc.contributor.affiliationМісце роботи автора (повна назва організації, повна адреса, регалії та контактні дані).
  • dc.contributor.committeeMemberВикористовується для членів дисертаційного комітету.
  • dc.coverage.countryКраїна (2-букв. код країни за ISO_3166-1 alpha-2).
  • dc.date.submittedДата подання матеріалу. Рекомендовано для творів/тез/дисертацій.
  • dc.description.tableofcontentsТаблиця змісту для даного матеріалу.
  • dc.format.extentРозмір та тривалість. Також діапазон сторінок.
  • dc.format.pagesОбсяг матеріалу, кількість сторінок.
  • dc.identifier.citationenAccessible to man, standard bibliographic description, not-DSpace format for this material.
  • dc.identifier.doiЦифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), виданий реєстраційним агенством DOI на цю публікацію.
  • dc.identifier.orcidУнікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID.
  • dc.identifier.patent№ патенту (число).
  • dc.identifier.scopusІдентифікатор статті у реферативній БД Scopus.
  • dc.relation.referencesСписок використаних джерел, посилання на літературу, що були використані при підготовці матеріалу.
  • dc.relation.referencesenList of used sources, literature references that were used during the preparation the material.
  • dc.relation.uriПосилається на загальноприйнятий ідентифікатор ресурсу для пов’язаного матеріалу.
  • dc.subject.jelСистема класифікації JEL для наукової літератури в галузі економіки.
  • dc.subject.meshМедичні тематичні рубрики
  • dc.subject.pacsКод класифікації з фізики та астрономії (PACS).


Група полів для Google Академії:

  • dc.citation.conferenceНазва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.
  • dc.citation.journalTitleОсновна офіційна назва журналу.
  • dc.citation.volumeНомер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.
  • dc.citation.issueНомер випуску (для журналу); без „№ “.
  • dc.citation.spageПочатковий номер сторінки.
  • dc.citation.epageКінцевий номер сторінки.

Група дисертаційних полів:

  • thesis.degree.departmentНазва академічного відділу, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
  • thesis.degree.disciplineОбласть вивчення інтелектуального змісту дисертації тощо.
  • thesis.degree.grantorНазва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
  • thesis.degree.levelГрадація ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. («кандидатська» чи «докторська»).
  • thesis.degree.nameНазва ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук тощо).

Файл QDC.properties

Попереднє відображення типових елементів метаданих DSpace у схему QDC XML. Необхідне для Google Академії і т.п.

Приводиться відображення для існуючих та нових полів.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/crosswalks/QDC.properties

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle                 = <dc:citation_journal_title />
dc.citation.volume                       = <dc:citation_volume />
dc.citation.issue                        = <dc:citation_issue />
dc.citation.spage                        = <dc:citation_firstpage />
dc.citation.epage                        = <dc:citation_lastpage />
dc.identifier.doi                        = <dc:citation_doi />
dc.identifier.issn                       = <dc:citation_issn />
dc.identifier.isbn                       = <dc:citation_isbn />
#dc.citation.conference                   = <dc:citation_conference />
dc.citation.conference                   = <dc:citation_conference_title />
dc.coverage.country                      = <dc:citation_patent_country />
dc.identifier.patent                     = <dc:citation_patent_number />
dc.subject                               = <dc:citation_keywords />
# dc.date.submitted                      = <dcterms:dateSubmitted />
dc.contributor.affiliation               = <dc:citation_author_institution />

Файл xhtml-head-item.properties

Відображення між схемою реєстру метаданих DSpace та схемою, що записується у тег <meta> заголовку XHTML.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Деякі ідеї взяті з статті https://jira.duraspace.org/secure/attachment/13020/Invisible_institutional.pdf

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle       = citation_journal_title
dc.citation.volume             = citation_volume
dc.citation.issue              = citation_issue
dc.citation.spage              = citation_firstpage
dc.citation.epage              = citation_lastpage
dc.identifier.doi              = citation_doi
dc.identifier.issn             = citation_issn
dc.identifier.isbn             = citation_isbn
# dc.citation.conference       = citation_conference
dc.citation.conference         = citation_conference_title
dc.coverage.country            = citation_patent_country
dc.identifier.patent           = citation_patent_number
dc.subject                     = citation_keywords
dc.date.submitted              = DCTERMS.dateSubmitted,DCTERMS.W3CDTF
#                              = citation_section
dc.contributor.affiliation     = citation_author_institution
#                              = citation_patent_application_number

Файл input-forms_uk.xml

Файл форм внесення метаданих.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/input-forms_uk.xml

Вносяться наступні зміни:

На першій сторінці…

Після блоку видавця —

блок країни видання:

      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>coverage</dc-element>
        <dc-qualifier>country</dc-qualifier>
        <repeatable>false</repeatable>
        <label>Країна</label>
        <input-type value-pairs-name="common_coverage_countries">dropdown</input-type>
        <hint>Виберіть країну опублікування матеріалу. Якщо у списку нижче немає відповідної країни, буль ласка, вибирайте „Невизначено“.</hint>
        <required></required>
      </field>


та блок авторських прав:

      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>rights</dc-element>
        <dc-qualifier>holder</dc-qualifier>
        <repeatable>false</repeatable>
        <label>Авторські права</label>
        <input-type>onebox</input-type>
        <hint>Введіть „© власників авторських прав на матеріал, рік“</hint>
        <required></required>
      </field>

2 блоки бібліографічного опису (за українським ДСТУ 7.1-2006 та міжнародним стандартом):

      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>identifier</dc-element>
        <dc-qualifier>citation</dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>Бібліографічний опис</label>
        <input-type>textarea</input-type>
        <hint>Складіть стандартний бібліографічний опис на цей матеріал (згідно ДСТУ 7.1-2006).</hint>
        <required>Введіть бібліографічний опис матеріалу згідно ДСТУ 7.1-2006</required>
      </field>
      
      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>identifier</dc-element>
        <dc-qualifier>citationen</dc-qualifier>
        <repeatable>false</repeatable>
        <label>Bibliographic description</label>
        <input-type>textarea</input-type>
        <hint>Enter the bibliographic description in English for the pre released a copy of this material.</hint>
        <required></required>
      </field>

На другій сторінці…

Замість блоку ключових слів і тематичних рубрик додаємо уніфікований блок додавання ключових слів та індексів (з вибором класифікаційної системи):

     <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>subject</dc-element>
        <dc-qualifier></dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>Класифікаційні індекси, ключові слова</label>
        <input-type value-pairs-name="common_subjects">qualdrop_value</input-type>
        <hint>Введіть нижче відповідні матеріалу ключові слова та тематичні рубрики. 
        Якщо матеріал має будь-які класифікаційні індекси чи коди, пов’язані з ним,.
        будь ласка, виберіть нижче тип класифікаційної системи та наявні індекси чи коди.</hint>
        <required></required>
      </field>

Для анотації дозволити повторюваність (різними мовами):

     <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>description</dc-element>
        <dc-qualifier>abstract</dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>Анотація</label>
        <input-type>textarea</input-type>
        <hint>Введіть нижче короткий зміст (резюме) для матеріалу. </hint>
        <required></required>
      </field>

Для опису також дозволити повторюваність (додаткові тексти пов’язані з матеріалом):

      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>description</dc-element>
        <dc-qualifier></dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>Опис</label>
        <input-type>textarea</input-type>
        <hint>Введіть нижче будь-який інший опис чи зміст, посилання, коментарі тощо. </hint>
        <required></required>
      </field>

2 блоки повторювальних полів для елементів списків літератури (за українським ДСТУ 7.1-2006 та міжнародним стандартом):

     <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>relation</dc-element>
        <dc-qualifier>references</dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>Список літератури</label>
        <input-type>onebox</input-type>
        <hint>Введіть перелік використаних джерел, посилання на літературу, які були використані при підготовці матеріалу. </hint>
        <required></required>
      </field>
       
      <field>
        <dc-schema>dc</dc-schema>
        <dc-element>relation</dc-element>
        <dc-qualifier>referencesen</dc-qualifier>
        <repeatable>true</repeatable>
        <label>References</label>
        <input-type>onebox</input-type>
        <hint>Enter in English a list of references, literature references that were used during the preparation the material.</hint>
        <required></required>
      </field>

У розділі списків „form-value-pairs“

Для випадаючого списку з вибором класифікаційної системи наприкінці файлу у розділ <form-value-pairs>…</form-value-pairs> додати наступний перелік

 <value-pairs value-pairs-name="common_subjects" dc-term="subject">
    <pair>
      <displayed-value>Ключові слова і тематичні рубрики</displayed-value>
      <stored-value></stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>УДК</displayed-value>
      <stored-value>udc</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>ББК</displayed-value>
      <stored-value>bbk</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Локальна класифікаційна система</displayed-value>
      <stored-value>classification</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Класифікація Дьюі</displayed-value>
      <stored-value>ddc</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Класифікація JEL (галузі економіки)</displayed-value>
      <stored-value>jel</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Класифікація Бібліотеки Конгресу</displayed-value>
      <stored-value>lcc</stored-value>
    </pair>
   <pair>
      <displayed-value>Тематичні рубрики Бібліотеки Конгресу</displayed-value>
      <stored-value>lcsh</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Медичні тематичні рубрики</displayed-value>
      <stored-value>mesh</stored-value>
    </pair>
    <pair> 
      <displayed-value>Класифікація PACS (фізика та астрономія)</displayed-value> 
      <stored-value>pacs</stored-value> 
    </pair> 
    <pair> 
      <displayed-value>Інша класифікація</displayed-value> 
      <stored-value>other</stored-value> 
    </pair> 
  </value-pairs>

У випадаючий список "common_identifiers" поля "dc.identifier" додати підполя:

    <pair>
      <displayed-value>№ патенту</displayed-value>
      <stored-value>patent</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI)</displayed-value>
      <stored-value>doi</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Унікальний ідентифікатор вченого з міжнародного реєстру ORCID</displayed-value>
      <stored-value>orcid</stored-value>
    </pair>
    <pair>
      <displayed-value>Ідентифікатор статті у реферативній БД Scopus</displayed-value>
      <stored-value>scopus</stored-value>
    </pair>

Файл dspace.cfg

Файл налаштувань DSapce.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/dspace.cfg

Customise the DC metadata fields to show in the default simple item view.

Налаштування полів метаданих дублінського ядра що відображаються у вікні базового опису матеріалу.

webui.itemdisplay.default = dc.title, \
                            dc.title.alternative, \
                            dc.contributor.author, \
                            dc.contributor.affiliation, \
                            dc.identifier.citation, \
                            dc.identifier.citationen, \
                            dc.relation.ispartof, \
                            dc.citation.conference, \
                            dc.citation.journalTitle, \
                            dc.citation.issue, \
                            dc.citation.volume, \
                            dc.date.issued(date), dc.date.submitted, dc.publisher, \
                            dc.coverage.placename, dc.coverage.temporal, \
                            thesis.degree.name, thesis.degree.level, thesis.degree.discipline, \
                            thesis.degree.department,  thesis.degree.grantor, \
                            dc.contributor.editor, dc.contributor.advisor, dc.contributor.committeeMember, \
                            dc.contributor.illustrator, dc.contributor.photographer, dc.contributor.translator, \
                            dc.subject.udc, dc.subject.bbk, dc.subject.jel, dc.identifier.doi, dc.subject, \
                            #dc.coverage.placename, \
                            dc.format.pages, dc.format.extent, \
                            dc.relation.ispartofseries, \
                            dc.description.abstract, dc.description, dc.description.sponsorship, dc.description.tableofcontents, \
                            dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri(link), \
                            dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn, \
                            dc.identifier.ismn, dc.identifier, dc.identifier.grantnumber, \
                            dc.rights.holder, dc.status, \
                            dc.relation.uri(link), \
                            dc.relation.references, \
                            dc.relation.referencesen