Відмінності між версіями «Додаткові поля Dublin Core для DSpace»

(Додаткові поля)
(Додаткові поля)
Рядок 2: Рядок 2:
  
 
Додаються в інтерфейсі адміністрування » [http://elartu.tntu.edu.ua/dspace-admin/metadata-schema-registry Реєстр полів метаданих]:
 
Додаються в інтерфейсі адміністрування » [http://elartu.tntu.edu.ua/dspace-admin/metadata-schema-registry Реєстр полів метаданих]:
 
+
          
* '''dc.citation.journalTitle'''  —
 
* '''dc.citation.volume'''        —             
 
* '''dc.citation.issue'''         —             
 
* '''dc.citation.spage'''          —             
 
* '''dc.citation.epage'''          —             
 
 
* '''dc.identifier.doi'''          —               
 
* '''dc.identifier.doi'''          —               
* '''dc.citation.conference'''    —             
 
 
* '''dc.coverage.country'''        —               
 
* '''dc.coverage.country'''        —               
 
* '''dc.identifier.patent'''      —               
 
* '''dc.identifier.patent'''      —               
 
* '''dc.contributor.affiliation''' —
 
* '''dc.contributor.affiliation''' —
 +
 +
Група полів для Google Академії:
 +
 +
* '''dc.citation.conference'''    — '''Назва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.'''       
 +
* '''dc.citation.journalTitle'''  — '''Основна офіційна назва журналу.'''
 +
* '''dc.citation.volume'''        — '''Номер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.'''           
 +
* '''dc.citation.issue'''          — '''Номер випуску (для журналу); без „№ “.'''           
 +
* '''dc.citation.spage'''          — '''Початковий номер сторінки.'''           
 +
* '''dc.citation.epage'''          — '''Кінцевий номер сторінки.'''   
  
 
Група дисертаційних полів:
 
Група дисертаційних полів:

Версія за 15:12, 14 лютого 2017

Додаткові поля

Додаються в інтерфейсі адміністрування » Реєстр полів метаданих:

 • dc.identifier.doi
 • dc.coverage.country
 • dc.identifier.patent
 • dc.contributor.affiliation

Група полів для Google Академії:

 • dc.citation.conferenceНазва заходу, конференції, події, за результатами яких видано ці матеріали.
 • dc.citation.journalTitleОсновна офіційна назва журналу.
 • dc.citation.volumeНомер тому, починається завжди з цифр (араб. чи грець.), якщо є назва, то додається через двокрапку; без слова том.
 • dc.citation.issueНомер випуску (для журналу); без „№ “.
 • dc.citation.spageПочатковий номер сторінки.
 • dc.citation.epageКінцевий номер сторінки.

Група дисертаційних полів:

 • thesis.degree.departmentНазва академічного відділу, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.disciplineОбласть вивчення інтелектуального змісту дисертації тощо.
 • thesis.degree.grantorНазва установи, що присвоює ступінь, пов’язаний з дисертацією тощо.
 • thesis.degree.levelГрадація ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. («кандидатська» чи «докторська»).
 • thesis.degree.nameНазва ступеня, пов’язаного з дисертацією тощо. (доктор філософії, кандидат гуманітарних наук тощо).

Файл QDC.properties

Попереднє відображення типових елементів метаданих DSpace у схему QDC XML. Необхідне для Google Академії і т.п.

Приводиться відображення для існуючих та нових полів.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/crosswalks/QDC.properties

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle         = <dc:citation_journal_title />
dc.citation.volume            = <dc:citation_volume />
dc.citation.issue            = <dc:citation_issue />
dc.citation.spage            = <dc:citation_firstpage />
dc.citation.epage            = <dc:citation_lastpage />
dc.identifier.doi            = <dc:citation_doi />
dc.identifier.issn            = <dc:citation_issn />
dc.identifier.isbn            = <dc:citation_isbn />
#dc.citation.conference          = <dc:citation_conference />
dc.citation.conference          = <dc:citation_conference_title />
dc.coverage.country           = <dc:citation_patent_country />
dc.identifier.patent           = <dc:citation_patent_number />
dc.subject                = <dc:citation_keywords />
# dc.date.submitted           = <dcterms:dateSubmitted />
dc.contributor.affiliation        = <dc:citation_author_institution />

Файл xhtml-head-item.properties

Відображення між схемою реєстру метаданих DSpace та схемою, що записується у тег <meta> заголовку XHTML.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/crosswalks/xhtml-head-item.properties

Деякі ідеї взяті з статті https://jira.duraspace.org/secure/attachment/13020/Invisible_institutional.pdf

Додати наприкінці наступне

dc.citation.journalTitle    = citation_journal_title
dc.citation.volume       = citation_volume
dc.citation.issue       = citation_issue
dc.citation.spage       = citation_firstpage
dc.citation.epage       = citation_lastpage
dc.identifier.doi       = citation_doi
dc.identifier.issn       = citation_issn
dc.identifier.isbn       = citation_isbn
# dc.citation.conference    = citation_conference
dc.citation.conference     = citation_conference_title
dc.coverage.country      = citation_patent_country
dc.identifier.patent      = citation_patent_number
dc.subject           = citation_keywords
dc.date.submitted       = DCTERMS.dateSubmitted,DCTERMS.W3CDTF
#               = citation_section
dc.contributor.affiliation   = citation_author_institution
#               = citation_patent_application_number

Файл input-forms_uk.xml

Файл форм внесення метаданих.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/input-forms_uk.xml

Вносяться наступні зміни:

На першій сторінці…

Після блоку видавця — блок авторських прав:

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>rights</dc-element>
    <dc-qualifier>holder</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Авторські права</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть „© власників авторських прав на матеріал, рік“</hint>
    <required></required>
   </field>

2 блоки бібліографічного опису (за українським ДСТУ 7.1-2006 та міжнародним стандартом):

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>identifier</dc-element>
    <dc-qualifier>citation</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Бібліографічний опис</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Складіть стандартний бібліографічний опис на цей матеріал (згідно ДСТУ 7.1-2006).</hint>
    <required>Введіть бібліографічний опис матеріалу згідно ДСТУ 7.1-2006</required>
   </field>
   
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>identifier</dc-element>
    <dc-qualifier>citationen</dc-qualifier>
    <repeatable>false</repeatable>
    <label>Bibliographic description</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Enter the bibliographic description in English for the pre released a copy of this material.</hint>
    <required></required>
   </field>

Класифікатори УДК та ББК:

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>subject</dc-element>
    <dc-qualifier>udc</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>УДК</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть індекс універсальної десяткової класифікації (УДК).</hint>
    <required></required>
   </field>
   
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>subject</dc-element>
    <dc-qualifier>bbk</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>ББК</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть індекс бібліотечно бібліографічної класифікації (ББК).</hint>
    <required></required>
   </field>

На другій сторінці…

Для анотації дозволити повторюваність (різними мовами):

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier>abstract</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Анотація</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Введіть нижче короткий зміст (резюме) для матеріалу. </hint>
    <required></required>
   </field>

Для опису також дозволити повторюваність (додаткові тексти пов’язані з матеріалом):

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>description</dc-element>
    <dc-qualifier></dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Опис</label>
    <input-type>textarea</input-type>
    <hint>Введіть нижче будь-який інший опис чи зміст, посилання, коментарі тощо. </hint>
    <required></required>
   </field>

2 блоки повторювальних полів для елементів списків літератури (за українським ДСТУ 7.1-2006 та міжнародним стандартом):

   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>references</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>Список літератури</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Введіть перелік використаних джерел, посилання на літературу, які були використані при підготовці матеріалу. </hint>
    <required></required>
   </field>
    
   <field>
    <dc-schema>dc</dc-schema>
    <dc-element>relation</dc-element>
    <dc-qualifier>referencesen</dc-qualifier>
    <repeatable>true</repeatable>
    <label>References</label>
    <input-type>onebox</input-type>
    <hint>Enter in English a list of references, literature references that were used during the preparation the material.</hint>
    <required></required>
   </field>

У випадаючий список "common_identifiers" поля "dc.identifier" додати підполя:

  <pair>
   <displayed-value>№ патенту</displayed-value>
   <stored-value>patent</stored-value>
  </pair>

У випадаючий список "common_types" поля "dc.type" додати значення:

Файл dspace.cfg

Файл налаштувань DSapce.

Розміщення: /usr/share_DSpace/config/dspace.cfg

Customise the DC metadata fields to show in the default simple item view.

Налаштування полів метаданих дублінського ядра що відображаються у вікні базового опису матеріалу.

webui.itemdisplay.default = dc.title, \
              dc.title.alternative, \
              dc.contributor.author, \
              dc.contributor.affiliation, \
              dc.identifier.citation, \
              dc.identifier.citationen, \
              dc.relation.ispartof, \
              dc.citation.conference, \
              dc.citation.journalTitle, \
              dc.citation.issue, \
              dc.citation.volume, \
              dc.date.issued(date), dc.date.submitted, dc.publisher, \
              dc.coverage.placename, dc.coverage.temporal, \
              thesis.degree.name, thesis.degree.level, thesis.degree.discipline, \
              thesis.degree.department, thesis.degree.grantor, \
              dc.contributor.editor, dc.contributor.advisor, dc.contributor.committeeMember, \
              dc.contributor.illustrator, dc.contributor.photographer, dc.contributor.translator, \
              dc.subject.udc, dc.subject.bbk, dc.subject.jel, dc.identifier.doi, dc.subject, \
              #dc.coverage.placename, \
              dc.format.pages, dc.format.extent, \
              dc.relation.ispartofseries, \
              dc.description.abstract, dc.description, dc.description.sponsorship, dc.description.tableofcontents, \
              dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri(link), \
              dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn, \
              dc.identifier.ismn, dc.identifier, dc.identifier.grantnumber, \
              dc.rights.holder, dc.status, \
              dc.relation.uri(link), \
              dc.relation.references, \
              dc.relation.referencesen