Встановлення DSpace на ОС Debian

Матеріал з Вікі-знання або навчання 2.0 в ТНТУ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Встановлення DSpace та ініціалізація БД)
(Див. також)
 
Рядок 942: Рядок 942:
 
* [[Додаткові поля Dublin Core для DSpace]]
 
* [[Додаткові поля Dublin Core для DSpace]]
 
* [[Встановлення ОС Debian Linux]]
 
* [[Встановлення ОС Debian Linux]]
 +
* [[Українізація DSpace]]
  
 
= Посилання =
 
= Посилання =

Поточна версія на 13:52, 26 жовтня 2017

Встановлення DSpace на ОС Debian

Зміст

[ред.] Встановлення DSpace 6.1 на ОС Debian GNU/Linux 9 Stretch

[ред.] Встановлення ОС Debian GNU/Linux 9 Stretch

Детальніше: Встановлення ОС Debian Linux.

[ред.] Джерела

[ред.] Необхідне програмне забезпечення

З офіційної документації [1]:

 • Oracle Java JDK or OpenJDK
 • Java 8 update 20 or later, or Java 7 update 55 or later. DS-2653 - Java 8 Support for DSpace Accepted
 • Apache Maven (Java build tool) 3.0.5+ або 3.3.9+ (для теми Mirage 2)
 • Apache Ant 1.8 or later (Java build tool)
 • PostgreSQL 9.4 or later (з встановленим pgcrypto). Oracle 10g or later.
 • Servlet Engine: Apache Tomcat 8 (Tomcat 8.0.33 or above) or Tomcat 7 (Tomcat 7.0.30 or above), Jetty, Caucho Resin or equivalent.
 • Perl (only required for [dspace]/bin/dspace-info.pl)

Присутнє у Debian GNU/Linux 9 Jessie та бекпортах:

Розглядаємо варіант встановлення openjdk-8-jdk+tomcat8.

[ред.] Підключення додаткових репозитаріїв

У файл /etc/apt/sources.list додаємо (перевіряємо наявність) наступні джерела пакунків

deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates contrib main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates contrib main
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch-updates contrib main non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch-updates contrib main non-free

(чи інші дзеркала стабільної версії)

deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free

Оновлюємо перелік пакунків та систему

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

[ред.] Встановлення Java OpenJDK 8

sudo apt-get purge openjdk-7-*
sudo apt-get install openjdk-8-jdk

та вибрати саме цей варіант (OpenJDK 8) як основний:

sudo update-alternatives --config java

[ред.] Встановлення Tomcat, Maven, Ant

sudo apt-get install tomcat8 maven ant git

[ред.] Встановлення БД postgresql

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib libpg-java

[ред.] Налаштування PostgreSQL

У файлі /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf розкоментувати рядок

listen_addresses = 'localhost'

[ред.] Встановлення максимального числа з’єднань клієнта сервера PostgreSQL

Зауваження: DS-2563: Error releasing database connection, див. також DuraSpace JIRA DS-1458 Connection pool exhausted

Редагуємо файл налаштування postgresql:

sudo mcedit /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf

Змінюємо число "max_connections" на 300. Зауважте: якщо отримуватимете помилки з’єднання, то підкрутіть це значення!

Перезапускаємо сервер PostgreSQL

sudo service postgresql restart

[ред.] shared_buffers

Тут Jan 06, 2017; 5:48pm Re: Dspace production environment рекомендують також збільшити (від типових 128Мб) до 10% від ОП. Якщо ОП 10Гб, то

shared_buffers = 1024MB 

також

sudo service postgresql restart

[ред.] Збільшення загальної пам’яті ядра для клієнтських підключень сервера PostgreSQL

Редагуємо файл "/etc/sysctl.conf":

sudo mcedit /etc/sysctl.conf

Вставити наприкінці файлу наступне:

# For PostgreSQL server client connections
kernel.shmmax = 500000000
kernel.shmall = 500000000

Див. також:

Також виконати:

sudo sysctl -p

[ред.] Встановлення максимального числа з’єднань клієнта сервера PostgreSQL

Зауваження: DS-2563: Error releasing database connection

Редагуємо файл налаштування postgresql :

sudo mcedit /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf

Змінюємо число "max_connections" на 300. Зауважте: якщо отримуватимете помилки з’єднання, то підкрутіть це значення!

Перезапускаємо сервер PostgreSQL

sudo service postgresql restart

[ред.] Налаштування прав доступу до PostgreSQL на основі хост-сервера

Див. посилання в офіційній документації щодо файлу "pg_hba.conf":

У файлі /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf замінюємо

local  all       postgres                peer

на

local  all       postgres                trust

та

local  all       all                   peer

на

local  all       all                   md5

Перезапуск сервера БД

sudo service postgresql restart

[ред.] Створення користувача "dspace" та БД "dspace" PostgreSQL

Створюємо користувача БД (dspace) та БД DSpace (dspace)

sudo su postgres
createuser -U postgres -d -A -P dspace
createdb -U dspace -E UNICODE dspace
exit

При створенні користувача придумуємо пароль.

Також може бути питання про створення нових користувачів - Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n

Перезапуск postgresql

service postgresql restart

[ред.] Налаштування пароля, власника та привілеїв БД "dspace" та користувача "dspace"

З’єднуємося зі сервером БД PostgreSQL та входимо у оболонку PostgreSQL.

psql -U postgres -d dspace

Встановити пароль для користувача "dspace" (вказуємо свій варіант):

ALTER ROLE dspace WITH PASSWORD 'XXXXXX';

Нехай користувач "dspace" буде власником БД "dspace"

ALTER DATABASE dspace OWNER TO dspace;

Надати усі привілеї для БД "dspace" користувачу "dspace"

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE dspace TO dspace;

Додаємо розширення "crypto" до БД "dspace".

CREATE EXTENSION pgcrypto;

Вихід з оболонки БД.

\q

[ред.] phppgadmin

Адмін-застосунок для доступу до БД Postgres

sudo apt-get install phppgadmin

Редагуємо /etc/apache2/conf-available/phppgadmin.conf, щоб додати доступ з інших IP:

закоментовуємо

#Require local

та додаємо

allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
allow from 10.246.28.27/255.255.255.0 ::1/128
allow from 192.168.151.246/255.255.255.0 ::1/128

(чи для всіх - allow from all)

Перезапуск веб-сервера Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Перевіряємо доступ з вибраних IP

http://localhost/phppgadmin/

[ред.] Корисні посилання

[ред.] Створення користувача DSpace

sudo useradd -m dspace
sudo passwd dspace

Придумуємо пароль.

[ред.] Створення теки [dspace] для розміщення виконавчого коду DSpace

sudo mkdir /home/data
sudo mkdir /home/data/dspace
sudo chown dspace:dspace /home/data
sudo chown dspace:dspace /home/data/dspace

[ред.] Звантаження, компіляція та встановлення випуску DSpace

[ред.] Звантаження

Використовуємо джерельні тексти DSpace з github (доступні також і на SourceForge).

https://github.com/DSpace/DSpace/releases

На час встановлення найбільш стабільною версією була DSpace 6.1 (https://github.com/DSpace/DSpace/releases/tag/dspace-6.1)

Вхід від користувача dspace

su dspace

Тека для джерельних текстів

mkdir /home/dspace/source
cd /home/dspace/source

Звантаження останньої стабільної версії

wget https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.1/dspace-6.1-src-release.tar.gz -O dspace-6.1-src-release.tar.gz

Розпакування

tar -zxf dspace-6.1-src-release.tar.gz

[ред.] Компіляція

cd /home/dspace/source/dspace-6.1-src-release/
mvn -U package

Звантажує багато пакунків з repo.maven.apache.org та інших (бажано швидкий доступ до Інтернет).

Довго.

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] 
[INFO] DSpace Parent Project .............................. SUCCESS [ 0.889 s]
[INFO] DSpace Services Framework :: API and Implementation SUCCESS [ 3.850 s]
[INFO] DSpace Kernel :: API and Implementation ............ SUCCESS [ 10.404 s]
[INFO] DSpace Addon Modules ............................... SUCCESS [ 0.003 s]
[INFO] DSpace Kernel :: Additions and Local Customizations SUCCESS [ 2.771 s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) ............................ SUCCESS [ 7.296 s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) :: Local Customizations .... SUCCESS [ 7.851 s]
[INFO] DSpace JSP-UI ...................................... SUCCESS [ 1.713 s]
[INFO] DSpace JSP-UI :: Local Customizations .............. SUCCESS [ 5.258 s]
[INFO] DSpace RDF ......................................... SUCCESS [ 4.785 s]
[INFO] DSpace RDF :: Local Customizations ................. SUCCESS [ 6.146 s]
[INFO] DSpace REST :: API and Implementation .............. SUCCESS [ 7.455 s]
[INFO] DSpace REST :: Local Customizations ................ SUCCESS [ 6.561 s]
[INFO] DSpace SWORD ....................................... SUCCESS [ 2.295 s]
[INFO] DSpace SWORD :: Local Customizations ............... SUCCESS [ 4.785 s]
[INFO] DSpace SWORD v2 .................................... SUCCESS [ 1.234 s]
[INFO] DSpace SWORD v2 :: Local Customizations ............ SUCCESS [ 4.884 s]
[INFO] Apache Solr Webapp ................................. SUCCESS [ 10.204 s]
[INFO] DSpace SOLR :: Local Customizations ................ SUCCESS [ 5.188 s]
[INFO] DSpace OAI-PMH ..................................... SUCCESS [ 1.193 s]
[INFO] DSpace OAI-PMH :: Local Customizations ............. SUCCESS [ 6.207 s]
[INFO] DSpace Assembly and Configuration .................. SUCCESS [ 15.938 s]
[INFO] DSpace XML-UI Mirage2 Theme ........................ SUCCESS [ 0.458 s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 01:57 min
[INFO] Finished at: 2017-08-10T15:20:08+03:00
[INFO] Final Memory: 137M/954M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

[ред.] Тека встановлення та доступ до БД

У файлі налаштувань DSpace

/home/dspace/source/dspace-6.1-src-release/dspace/target/dspace-installer/config/dspace.cfg 

встановлюємо наступне

# DSpace installation directory
dspace.dir = /home/data/dspace
# Database username and password
db.username = dspace
db.password = MYPASSWORD

(пароль до БД встановлювався вище)

[ред.] Встановлення DSpace та ініціалізація БД

su dspace

cd /home/dspace/source/dspace-6.1-src-release/dspace/target/dspace-installer

ant fresh_install
[echo] ====================================================================
[echo] The DSpace code has been installed.
[echo] 
[echo] To complete installation, you should do the following:
[echo] 
[echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
[echo]  DSpace web applications in: /home/data/dspace/webapps/
[echo] 
[echo]  OR, copy any web applications from /home/data/dspace/webapps/ to
[echo]  the appropriate place for your servlet container.
[echo]  (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
[echo] 
[echo] * Start up your servlet container (e.g. Tomcat). DSpace now will
[echo]  initialize the database on the first startup.
[echo] 
[echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
[echo] 
[echo]  /home/data/dspace/bin/dspace create-administrator
[echo] 
[echo] You should then be able to access your DSpace's 'home page':
[echo] 
[echo]  http://localhost:8080/xmlui
[echo] 
[echo] ====================================================================
[echo]     
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 16 seconds

[ред.] Крок по переміщенню бази даних у розділ /home

sudo service postgresql stop

sudo mv /var/lib/postgresql /home/data/postgresql

sudo chown -R postgres:postgres /home/data/postgresql

(варіант sudo ln -s /home/data/postgresql /var/lib/postgresql не працює через SELinux)

редагуємо

sudo mc -e /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf

data_directory = '/home/data/postgresql/9.6/main'

Перазапуск postgresql

sudo service postgresql start

[ред.] Підключення DSpace-івських webapps до Tomcat

Найпростіший спосіб, що рекомендують, це зкопіювати:

sudo cp -R /home/data/dspace/webapps/* /var/lib/tomcat8/webapps/

Однак було вибрано інший спосіб через створення файлів:

Спочатку створити 2 файли

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/jspui.xml
/etc/tomcat8/Catalina/localhost/ROOT.xml

з ідентичним вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/jspui"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/xmlui.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/xmlui"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/> 

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/solr.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/solr"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/oai.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/oai"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/rdf.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/rdf"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/rest.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/rest"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/sword.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/sword"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Створити файл

/etc/tomcat8/Catalina/localhost/sword2.xml

з вмістом

<?xml version='1.0'?>
<Context
 docBase="/home/data/dspace/webapps/sword2"
 debug="0"
 reloadable="true"
 cachingAllowed="false"
 allowLinking="true"/>

Перезапуск Tomcat

sudo service tomcat8 restart

[ред.] Перший обліковий запис адміністратора системи DSpace

/home/data/dspace/bin/dspace create-administrator
Creating an initial administrator account
E-mail address: email@of.admin
First name: MyName
Last name: MySurname
Password will not display on screen.
Password: 
Again to confirm: 
Is the above data correct? (y or n): y
Administrator account created

(вище вибираємо логін та пароль адміністратора DSpace)

[ред.] Ініціалізація БД DSpace (факультативно)

/home/data/dspace/bin/dspace database migrate

Вивід:

Database URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
Migrating database to latest version... (Check logs for details)
Done.

[ред.] Встановлення на теку DSpace прав користувача сервера Tomcat

sudo chown tomcat8:tomcat8 /home/data/dspace -R

Перезапуск Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart

[ред.] Відкриття DSpace у браузері

Повинні бути доступні інтерфейси:

Локально:

http://localhost:8080

http://localhost:8080/xmlui

http://localhost:8080/jspui

http://localhost:8080/oai/request?verb=Identify

[ред.] Встановлення DSpace 1.8.1 на ОС Debian 6 (ЗАСТАРІЛО)

[ред.] Встановлення ОС Debian GNU/Linux 6 Squeeze

Детальніше: Встановлення ОС Debian Linux.

[ред.] Sun Java 6 JDK

sudo apt-get install sun-java6-jdk

— прийняти ліцензію

та вибрати саме цей варіант як основний:

sudo update-alternatives --config java

вивід:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                   Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java    63    manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2

[ред.] Веб-сервер Tomcat та Maven

sudo apt-get install tomcat6 maven2

(„ant“ включено до maven2)

[ред.] Postgresql

sudo apt-get install postgresql

Налаштування локального доступу до БД Postgresql. Редагуємо файл pg_hba.conf:

sudo mc -e /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

Знаходимо наступні рядки:

закоментовуємо —

# Database administrative login by UNIX sockets
# local  all     postgres             ident

та додаємо —

local all postgres trust

закоментовуємо —

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
#local all all ident

та додаємо —

local all all trust

Перезапустити Postgresql, щоб задіяти зміни:

sudo /etc/init.d/postgresql restart

[ред.] Веб-сервер Apache

sudo apt-get install apache2

Оскільки 80 буде зайнятий Tomcat-ом, переналаштовуємо Apache на 8888.

Редагувати /etc/apache2/ports.conf:

#NameVirtualHost *:80
#Listen 80
NameVirtualHost *:8888
Listen 8888

та /etc/apache2/sites-enabled/000-default

<VirtualHost *:8080>
…

Перезапуск Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

[ред.] phppgadmin

Адмін-застосунок для доступу до БД Postgres

sudo apt-get install phppgadmin

Редагуємо /etc/phppgadmin/apache.conf, щоб додати доступ з інших IP:

allow from 10.246.28.27/255.255.255.0 ::1/128
allow from 192.168.151.246/255.255.255.0 ::1/128

(allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 теж залишити)

Перезапуск веб-сервера Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Перевіряємо доступ з вибраних IP

http://dspace.tntu.edu.ua:8888/phppgadmin/

[ред.] Користувач „dspace“

sudo useradd -m dspace

(-m також створює домашню теку)

Додати до „sudoers“ (Встановлення ОС Debian Linux#Sudo).

Надалі всі дії проводити від користувача „dspace“:

su dspace

[ред.] БД „dspace“

Створення користувача „dspace“ (користувач БД)

sudo createuser -U postgres -d -A -P dspace

ввести пароль 2 рази і „yes“

Створення чистої БД „dspace“ для користувача „dspace“:

sudo createdb -U dspace -E UNICODE dspace

[ред.] Звантаження DSpace 1.8.1

Від користувача „dspace“

su dspace

створити теку

mkdir source;cd source

та звантажити джерельні тексти

wget http://sourceforge.net/projects/dspace/files/DSpace%20Stable/1.8.1/dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2/download -O dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2

й розпакувати

tar -xvjf dspace-1.8.1-src-release.tar.bz2

[ред.] Налаштування „dspace.cfg“

Мінімальне початкове налаштування.

cd dspace-1.8.1-src-release/dspace/config/
mc -e dspace.cfg

Наведені лише зміни (дещо має бути закоментовано):

dspace.hostname = elartu.tntu.edu.ua
dspace.baseUrl = http://elartu.tntu.edu.ua

dspace.name = ELARTU

#db.name = ${default.db.name}
db.name = postgres

#db.url = ${default.db.url} 
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace

#db.driver = ${default.db.driver}
db.driver = org.postgresql.Driver

#db.username = ${default.db.username}
#db.password = ${default.db.password}
db.username = dspace
db.password = abrakadabra

mail.server = smtp.tu.edu.te.ua
mail.from.address = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
feedback.recipient = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
mail.admin = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
alert.recipient = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
registration.notify = serhij dubyk@ts tu.edu.ua
mail.charset = UTF8

[ред.] Тека /dspace

sudo mkdir /dspace
sudo chown dspace /dspace

[ред.] Побудова maven-пакунка

cd /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace
mvn package

При цьому звантажуються файли *.jar та *.pom, а у виводі можна побачити щось на кшталт наступного:

… 
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-io/1.1/maven-shared-io-1.1.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0/maven-filtering-1.0.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-repository-builder/1.0-alpha-2/maven-repository-builder-1.0-alpha-2.jar
[INFO] [assembly:directory-single {execution: default}]
[INFO] Reading assembly descriptor: src/assemble/assembly.xml
[WARNING] Cannot include project artifact: org.dspace:dspace:pom:1.8.1; it doesn't have an associated file or directory.
[WARNING] The following patterns were never triggered in this artifact exclusion filter:
[WARNING] NOTE: Currently, inclusion of module dependencies may produce unpredictable results if a version conflict occurs.
[INFO] Copying files to /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace/target/dspace-1.8.1-build
[INFO] 
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] DSpace Addon Modules .................................. SUCCESS [1:49.420s]
[INFO] DSpace XML-UI (Manakin) :: Web Application ............ SUCCESS [3:01.210s]
[INFO] DSpace LNI :: Web Application ......................... SUCCESS [12.231s]
[INFO] DSpace OAI :: Web Application ......................... SUCCESS [6.012s]
[INFO] DSpace JSP-UI :: Web Application ...................... SUCCESS [13.066s]
[INFO] DSpace SWORD :: Web Application ....................... SUCCESS [3.177s]
[INFO] DSpace SWORDv2 :: Web Application ..................... SUCCESS [34.394s]
[INFO] DSpace SOLR :: Web Application ........................ SUCCESS [18.529s]
[INFO] DSpace Assembly and Configuration ..................... SUCCESS [56.354s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 7 minutes 15 seconds
[INFO] Finished at: Fri Feb 17 14:02:02 EET 2012
[INFO] Final Memory: 61M/205M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

[ред.] Встановлення

cd /home/dspace/source/dspace-1.8.1-src-release/dspace/target/dspace-1.8.1-build
ant fresh_install

Частина виводу:

  [echo] ====================================================================
  [echo] The DSpace code has been installed, and the database initialized.
  [echo] 
  [echo] To complete installation, you should do the following:
  [echo] 
  [echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
  [echo]  DSpace web applications in: /dspace/webapps/
  [echo] 
  [echo]  OR, copy any web applications from /dspace/webapps/ to
  [echo]  the appropriate place for your servlet container.
  [echo]  (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
  [echo] 
  [echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
  [echo] 
  [echo]  /dspace/bin/dspace create-administrator
  [echo] 
  [echo] * Start up your servlet container (Tomcat etc.)
  [echo] 
  [echo] You should then be able to access your DSpace's 'home page':
  [echo] 
  [echo]  http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui
  [echo] 
  [echo] You should also be able to access the administrator UI:
  [echo] 
  [echo]  http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui/dspace-admin
  [echo] ====================================================================
  [echo]     

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 43 seconds

[ред.] Підключення DSpace-івських webapps до Tomcat

Найпростіший спосіб, що рекомендують, це зкопіювати:

cp -R /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat6/webapps/

Однак було вибрано інший спосіб через редагування

sudo mc -e /var/lib/tomcat6/conf/server.xml

Зокрема необхідно у розділ „<Service name="Catalina">“ додати

<Connector port="80".
      maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
      connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"

змінити localhost на elartu.tntu.edu.ua

<Engine name="Catalina" defaultHost="elartu.tntu.edu.ua">
<Host name="elartu.tntu.edu.ua" appBase="webapps"
   unpackWARs="true" autoDeploy="true"
   xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">

та перед закриваючою ознакою „</Host>“ додати наступне

<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/>

Перезапуск Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat6 restart

[ред.] Дозвіл для Tomcat-у на порт 80

Система не пускає tomcat на привілейований порт (80), для цього редагуємо

sudo mc -e /etc/default/tomcat6

і включаємо AUTHBIND

# If you run Tomcat on port numbers that are all higher than 1023, then you
# do not need authbind. It is used for binding Tomcat to lower port numbers.
# NOTE: authbind works only with IPv4. Do not enable it when using IPv6.
# (yes/no, default: no)
AUTHBIND=yes

[ред.] Обліковий запис адміна DSpace

/dspace/bin/dspace create-administrator

Вивід:

Creating an initial administrator account
E-mail address: serhi jdubyk@ts tu.edu.ua
First name: Serhij
Last name: Dubyk
WARNING: Password will appear on-screen.
Password: ************
Again to confirm: *********
Is the above data correct? (y or n): y
Administrator account created

[ред.] Права на теки „upload“ і „assetstore“

sudo chown -R tomcat6 /dspace/upload
sudo chown -R tomcat6 /dspace/assetstore

[ред.] Встановлення завершено

УРА!!!

Можна перевірити із середини сервера:

lynx http://localhost
lynx http://localhost/xmlui

[ред.] Налаштування

Щодо додаткових налаштувань та адаптацій див. тут: Налаштування DSpace.

[ред.] Див. також

[ред.] Посилання

Особисті інструменти
Google AdSense
реклама